Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘oorlogsmisdaden’

Q&A: Israëlische en Palestijnse onderzoeken naar oorlogsmisdaden

Brigitte Herremans

whitewashing-war-crimes

"Zoals veel mensenrechtenorganisaties vreesden, gaat de Secretaris-Generaal erg omzichtig te werk omdat het Goldstone-rapport een erg negatieve reactie uitlokte bij Israël."

 Tijdens het conflict in de Gazastrook schonden zowel Israël als de Palestijnse gewapende groeperingen het internationaal humanitair recht. Bijna 1400 Palestijnen en 13 Israëli’s kwamen om tijdens het conflict en de vernieling van infrastructuur in Gaza is ongezien. In opdracht van de VN-Mensenrechtenraad onderzocht rechter Goldstone de schendingen van het internationaal recht. In zijn rapport stelde hij dat beide partijen binnen de zes maanden de aantijgingen van oorlogsmisdaden moeten onderzoeken. De Algemene Vergadering van de VN steunde op 5 november 2009 het rapport in een resolutie. Ze vroeg Secrataris-Generaal Ban Ki Moon, de interne onderzoeken van Israël en de Palestijnen te monitoren en op 5 februari daarover verslag uit te brengen. (meer…)

Sancties voor Israël

VPK/CODIP

Ontwapen Israël met een wapenembargo

Ontwapen Israël met een wapenembargo

VN-rapport Goldstone over schending van mensenrechten tijdens Gaza-oorlog: het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw eisen een wapenembargo, de opschorting van het associatieverdrag EU-Israël en het schrappen van handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Israël. (meer…)

Q&A: Het einde van de straffeloosheid in het Israëlisch-Palestijns conflict?

Brigitte Herremans

Tijdens de Israëlische operatie 'Cast Lead' werden oorlogsmisdaden en inbreuken op het internationaal humanitair recht gepleegd

Tijdens de Israëlische operatie 'Cast Lead' werden oorlogsmisdaden en inbreuken op het internationaal humanitair recht gepleegd

Eind vorig jaar lanceerde Israël operatie ‘Gegoten Lood’ in de Gazastrook. Tijdens het 22-dagen durende offensief kwamen meer dan 1.400 Palestijnen en 13 Israëli’s om. Beide partijen, zowel Israël als de Palestijnse gewapende groeperingen, schonden het internationaal humanitair recht of het oorlogsrecht op grote schaal. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties liet de Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone een onderzoek doen naar die schendingen van het internationaal recht. (meer…)

Internationaal strafhof buigt zich over Gaza-oorlog

Daniel Luban

Nu de Palestijnse Autoriteit het gezag van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) erkend heeft, stelt het hof een vooronderzoek in naar mogelijke oorlogsmisdaden tijdens het drie weken durende Israëlische offensief in Gaza. De vraag of het ICC jurisdictie heeft in Gaza belooft echter een juridische kluwen te worden.

(meer…)

Wanted

In Israël lanceerden anonieme mensenrechtenactivisten een opmerkelijke website met informatie over misdaden die Israëlische politieke leiders en legerofficieren zouden gepleegd hebben. Bezoekers van de website worden gestimuleerd om nog meer informatie te verstrekken aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.

(meer…)

Tactiek van de waanzin

Had Bert Anciaux de slachtoffers in Dendermonde met die in Gaza mogen vergelijken. Eigenlijk wel, vindt LIEVEN DE CAUTER. En hij moet zich al helemaal niet verontschuldigen bij Israël. Misdaden tegen de menselijkheid verdienen geen excuses (Uit: De Standaard, 31/01)

(meer…)

“Roei al die beesten uit”: Gaza 2009

Noam Chomsky

Wat te denken van de absurde controverse rond de uitspraken van Bert Anciaux waarbij hij parallellen trok tussen de misdaad in Dendermonde en de slachtingen in Gaza? Belangrijkste vaststelling is dat er bijna meer drukte om wordt gemaakt dan de duizenden doden en gewonden in Gaza. Kleinzielig Vlaanderen. Het beste antwoord daarop (en op de Israëllobby) is onderstaand artikel van de recente tekst van Noam Chomsky (Oorspronkelijke titel “Exterminate all the brutes”. Verschenen op www.zmag.org). Met dank opnieuw aan de blog van Anja Meulenbelt en vertaler Engelbert.

(meer…)

“Dit doet ons denken aan de belegering van het Warschau-getto”

Open brief van Britse joden over de Israëlische oorlog tegen Gaza

Voor Zionisten is het ‘not done’ om ook maar enige vergelijking te zoeken tussen de repressie- en oorlogspolitiek van Israël tegen de Palestijnen en de gruwelijke misdaden van het Duitse Nazi regime tegen joden. Wie dat doet krijgt al eens het etiket antisemitsme opgekleefd. In een open brief weerhoudt dit een prominente groep Britse joden niet om toch enige parallellen te trekken.

(meer…)

Israël wordt mogelijk aangeklaagd voor oorlogsmisdaden

Israël heeft oorlogsmisdaden gepleegd en zou voor een internationaal rechtshof vervolgd moeten worden, zegt Raji Sourani, hoofd van het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten (PCHR) in Gaza. (meer…)

Gaza: Europese Unie en België offeren mensenrechten. Stilzwijgen wordt misdadig

Persbericht van Vrede vzw n.a.v. het starten van het grondoffensief

Volgens de Verenigde Naties zijn er in de Gazastrook nu al 432 doden gevallen en 2.200 gewonden. Vrede vzw vraagt zich af wat er nog moet gebeuren vooraleer de internationale gemeenschap in beweging komt om een einde te maken aan het brutale en misdadige geweld.

Volgens de Verenigde Naties zijn er in de Gazastrook nu al 432 doden gevallen en 2.200 gewonden. Volgens de VN is minstens een kwart van de doden burger. Minstens drie scholen zijn zwaar geraakt en 250.000 mensen zitten al een hele tijd zonder elektriciteit. De Gaza Elektriciteitscentrale ligt al sinds 30 december stil. Ziekenhuizen moeten meer en meer beroep doen op eigen generatoren. Heel het sanitair is een puinhoop. Zuiver drinkwater wordt alsmaar schaarser. Daar komt nu bovenop dat het Israëlische leger een grondoffensief lijkt te zijn gestart dat gepaard gaat met bombardementen van tankgeschut. Je hoeft geen militair strateeg te zijn om te weten dat er zo onmogelijk nog een onderscheid kan worden gemaakt tussen burgers en strijders. In Beit Lahiya is een Moskee geraakt waarbij minstens dertien mensen zijn gewond geraakt. Een grondoffensief kan het bloedvergieten alleen nog erger maken. Hamas heeft nochtans laten verstaan dat het stopzetten van de blokkade en onderhandelingen vlug kunnen leiden tot een wapenbestand.

Beide partijen mogen burgers niet als doelwit gebruiken. Terwijl België “het verbreken van het bestand door Hamas en het hernemen van de raketbeschietingen van Zuid-Israël” heeft “veroordeeld”, “verzoekt” ons land “om elke disproportionele militaire escalatie te vermijden”. Een duidelijke veroordeling van de massale Israëlische bombardementen blijft tot vandaag uit.

De Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten, Richard Falk heeft nochtans in duidelijke bewoordingen laten verstaan dat Israël op drie vlakken zwaar in overtreding is met het Internationaal Humanitair recht. Het gaat om

1. De collectieve bestraffing van de Palestijnen in Gaza.

2. Luchtbombardementen op burgerdoelen

3. Disproportionele militaire acties

Volgens de VN-rapporteur is er sprake van ‘oorlogsmisdaden’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Dat zijn geen holle termen! VN-resolutie 1674 (28 april 2006) verbindt de VN-Veiligheidsraad ertoe om burgers te beschermen indien zijn daarvan het slachtoffer zijn tijdens een gewapend conflict. Waar blijft de internationale gemeenschap nu? Wanneer schiet het zogenaamde ‘beschaafde Westen’ in actie om zijn verplichtingen die hieruit voortvloeien waar te maken?

Vrede vzw is samen met veel Europese burgers in het bijzonder verontwaardigd over de hypocriete laksheid van de Europese Unie. Verschillende Europese instellingen hebben zich actief ingezet om tegen de wil van het Europees Parlement in en ondanks de Israëlische bezettingspolitiek, er voor te zorgen dat de relaties met Israël tot het hoogste niveau zijn opgetild. Kort na de oorlog in Libanon heeft de NAVO de militaire banden met Tel Aviv opgekrikt. Maar als het er op aan komt om de verbintenissen die voorvloeien uit de Conventies van Genève, het Associatie-Akkoord, de VN-resoluties en alle andere internationale afspraken dan heerst er een plotse oorverdovende Europese stilte. Waar blijft België ook dat zich anders zo graag als verdediger van de mensenrechten opstelt? Een loutere oproep tot ‘niet proportioneel geweld’ is weinig tot niets zeggend.

Het stilzwijgen is onaanvaardbaar. De Europese houding luidt het failliet in van elke geloofwaardigheid in de Europese instellingen. Dat vertrouwen kan alleen hersteld worden als een duidelijke keuze wordt gemaakt voor een beleid gebaseerd op humanitaire waarden.

Vrede vzw vraagt daarom:

–          Een onmiddellijke en duidelijke veroordeling van alle geweld tegen alle burgers

–          Onmiddellijke maatregelen om een einde te maken aan de vijandelijkheden

–          Het onmiddellijk doorbreken van de blokkade tegen Gaza

–          De opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël

–          De stopzetting van alle militaire relaties met Israël

–          Een wapenembargo tegen Israël

–          Een duidelijk plan dat op korte termijn kan bijdragen tot een politieke oplossing op basis van het internationaal recht.

zie http://www.vrede.be