Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘misdaden tegen de menselijkheid’

Gaza: Europese Unie en België offeren mensenrechten. Stilzwijgen wordt misdadig

Persbericht van Vrede vzw n.a.v. het starten van het grondoffensief

Volgens de Verenigde Naties zijn er in de Gazastrook nu al 432 doden gevallen en 2.200 gewonden. Vrede vzw vraagt zich af wat er nog moet gebeuren vooraleer de internationale gemeenschap in beweging komt om een einde te maken aan het brutale en misdadige geweld.

Volgens de Verenigde Naties zijn er in de Gazastrook nu al 432 doden gevallen en 2.200 gewonden. Volgens de VN is minstens een kwart van de doden burger. Minstens drie scholen zijn zwaar geraakt en 250.000 mensen zitten al een hele tijd zonder elektriciteit. De Gaza Elektriciteitscentrale ligt al sinds 30 december stil. Ziekenhuizen moeten meer en meer beroep doen op eigen generatoren. Heel het sanitair is een puinhoop. Zuiver drinkwater wordt alsmaar schaarser. Daar komt nu bovenop dat het Israëlische leger een grondoffensief lijkt te zijn gestart dat gepaard gaat met bombardementen van tankgeschut. Je hoeft geen militair strateeg te zijn om te weten dat er zo onmogelijk nog een onderscheid kan worden gemaakt tussen burgers en strijders. In Beit Lahiya is een Moskee geraakt waarbij minstens dertien mensen zijn gewond geraakt. Een grondoffensief kan het bloedvergieten alleen nog erger maken. Hamas heeft nochtans laten verstaan dat het stopzetten van de blokkade en onderhandelingen vlug kunnen leiden tot een wapenbestand.

Beide partijen mogen burgers niet als doelwit gebruiken. Terwijl België “het verbreken van het bestand door Hamas en het hernemen van de raketbeschietingen van Zuid-Israël” heeft “veroordeeld”, “verzoekt” ons land “om elke disproportionele militaire escalatie te vermijden”. Een duidelijke veroordeling van de massale Israëlische bombardementen blijft tot vandaag uit.

De Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten, Richard Falk heeft nochtans in duidelijke bewoordingen laten verstaan dat Israël op drie vlakken zwaar in overtreding is met het Internationaal Humanitair recht. Het gaat om

1. De collectieve bestraffing van de Palestijnen in Gaza.

2. Luchtbombardementen op burgerdoelen

3. Disproportionele militaire acties

Volgens de VN-rapporteur is er sprake van ‘oorlogsmisdaden’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Dat zijn geen holle termen! VN-resolutie 1674 (28 april 2006) verbindt de VN-Veiligheidsraad ertoe om burgers te beschermen indien zijn daarvan het slachtoffer zijn tijdens een gewapend conflict. Waar blijft de internationale gemeenschap nu? Wanneer schiet het zogenaamde ‘beschaafde Westen’ in actie om zijn verplichtingen die hieruit voortvloeien waar te maken?

Vrede vzw is samen met veel Europese burgers in het bijzonder verontwaardigd over de hypocriete laksheid van de Europese Unie. Verschillende Europese instellingen hebben zich actief ingezet om tegen de wil van het Europees Parlement in en ondanks de Israëlische bezettingspolitiek, er voor te zorgen dat de relaties met Israël tot het hoogste niveau zijn opgetild. Kort na de oorlog in Libanon heeft de NAVO de militaire banden met Tel Aviv opgekrikt. Maar als het er op aan komt om de verbintenissen die voorvloeien uit de Conventies van Genève, het Associatie-Akkoord, de VN-resoluties en alle andere internationale afspraken dan heerst er een plotse oorverdovende Europese stilte. Waar blijft België ook dat zich anders zo graag als verdediger van de mensenrechten opstelt? Een loutere oproep tot ‘niet proportioneel geweld’ is weinig tot niets zeggend.

Het stilzwijgen is onaanvaardbaar. De Europese houding luidt het failliet in van elke geloofwaardigheid in de Europese instellingen. Dat vertrouwen kan alleen hersteld worden als een duidelijke keuze wordt gemaakt voor een beleid gebaseerd op humanitaire waarden.

Vrede vzw vraagt daarom:

–          Een onmiddellijke en duidelijke veroordeling van alle geweld tegen alle burgers

–          Onmiddellijke maatregelen om een einde te maken aan de vijandelijkheden

–          Het onmiddellijk doorbreken van de blokkade tegen Gaza

–          De opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël

–          De stopzetting van alle militaire relaties met Israël

–          Een wapenembargo tegen Israël

–          Een duidelijk plan dat op korte termijn kan bijdragen tot een politieke oplossing op basis van het internationaal recht.

zie http://www.vrede.be