Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘kolonies’

Nationale actiedag: ‘Israël koloniseert – Dexia financiert’

Het Gents Actieplatform Palestina vat post aan een lokaal Dexiakantoor

Het Gents Actieplatform Palestina vat post aan een lokaal Dexiakantoor

Gentse actievoerders van het Gents Actieplatform Palestina (GAPP) vatten post aan Dexia Heuvelpoort en Ledeberg

Dexia heeft verschillende financieringen lopen in kolonies gevestigd in de Bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Volgens het internationaal recht gaat het om illegale joods-Israëlische nederzettingen. Ondanks de verklaringen van Jean-Luc Dehaene – voorzitter van de RvB – dat Dexia sinds 2008 geen nieuwe kredieten meer toekent, blijven niet alleen de bestaande projecten lopen, maar zijn er mogelijk recent nog nieuwe kredieten toegekend. De actievoerders zullen de klanten van Dexia hierover aanspreken. Via een protestkaart kunnen die eisen dat hun bank alle banden met de Israëlische bezetting van Palestina verbreekt. (meer…)

Tent of Nations

Bishara Nasser verwezenlijkt zijn vaders droom met Tent of Nations

De zoon van Bishara Nasser verwezenlijkt de droom van zijn vader met Tent of Nations

Ludo De Brabander

(foto’s: Laurence Vanlede)

De Familie Nasser behoort tot een oude christelijke Palestijnse familie die leeft en werkt in de vruchtbare heuvels ten zuiden van Bethlehem. Daher Nasser, naar wie de boerderij is genoemd, kocht het land in 1916. Maar vandaag is het voortbestaan van de familieboerderij in gevaar als gevolg van de landhonger van vier omringende joodse nederzettingen en de afscheidingsmuur. (meer…)

Israël plant een verdubbeling van aantal joodse kolonisten

Ludo De Brabander

Luchtfoto met de bouw van nederzettingen achter de scheidingsmuur

Luchtfoto met de bouw van nederzettingen achter de scheidingsmuur

De Israëlische organisatie Peace Now publiceerde een nieuw rapport dat stelt dat de Israëlische regering van plan is om meer dan 73.300 wooneenheden bij te bouwen in de Palestijnse bezette gebieden, waarvan 5.772 in Oost-Jeruzalem. De organisatie baseert zich op gegevens en kaarten van de website van het Israëlische ministerie van Huisvesting van de ontslagnemende regering Olmert. Daaruit blijkt dat de bouw van al minstens 15.000 woningen is goedgekeurd. (zie ook een eerder artikel van februari 2009 voor meer achtergrond bij de uitbreiding van de nederzettingen) (meer…)

Ondertussen op de Westelijke Jordaanoever

Ludo De Brabander

Terwijl er gepraat wordt over (de nood aan) een ‘Vredesproces’ gaat de kolonisatie in de Palestijnse gebieden gewoon door. Een van de eisen aan Hamas na de verkiezingen van januari 2006 was dat ze de afgesloten akkoorden moeten respecteren. De militante partij moet ook Israël kennen. Tot zolang rust er een boycot op Hamas. Maar welk Israël moet erkend worden? Israël kent geen officiële grenzen, spreekt over ‘betwiste’ (ipv bezette) gebieden en houdt zich niet aan de ‘Roadmap’ en ‘Annapolis’-akkoorden waarin afgesproken is dat Israël de bouw in de nederzettingen bevriest. Belangrijke delen van de Westelijke Jordaanoever zijn defacto geannexeerd en de bouwactiviteiten gaan gewoon door. Wat doet Europese Unie in 2008? Blind voor de feiten op het terrein verleent ze Israël een opwaardering in de relaties op basis van het Associatie-akkoord. Hierna de blote cijfers over de nederzettingen en de sterke groei ervan in 2008. (meer…)