Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘Karel De Gucht’

De Gucht betreurt, maar veroordeelt niet

Ludo De Brabander

Het internationaal recht verbiedt dat burgers het mikpunt vormen van vijandelijkheden. Dat geldt net zo goed voor Hamas als voor het Israëlische leger. Maar zo heeft Karel De Gucht dat niet begrepen.

Onze minister van Buitenlandse zaken heeft de aanvallen van Hamas al veroordeeld, maar weigert vooralsnog hetzelfde te doen met de Israëlische bombardementen. Nochtans zijn daar nu al honderden slachtoffers zijn gevallen. De teller staat op dit ogenblik (5/01 s morgens) op 521 Palestijnse doden, meer dan een kwart zijn burgers. Aan Israëlische zijde gaat het om 5 doden.

In De Morgen (5/01) beoordeelt Karel De Gucht het dit weekend opgestarte grondoffensief “als zeer onrustwekkend”. Nochtans zegt hij dat het voor het Israelische leger uiterst moeilijk zal zijn “om het onderscheid te maken tussen militanten en gewone burgers”. En dan: “Ik vrees dan ook een humanitair drama, met veel burgerslachtoffers, die door Israël dan weer als strijders zullen bestempeld worden”. Toch komt hij niet verder dan een oproep tot een staakt-het-vuren. Zoals bekend heeft Hamas al laten verstaan daar iets voor te vinden op voorwaarde dat de blokkade tegen Gaza wordt stopgezet. Maar het valt te betwijfelen dat Tel Aviv erg onder de indruk is van het statement van onze minister want als je de aanvallen al zelf niet durft veroordelen… In De Standaard (5/01) luidt De Gucht een iets andere klok, want daar lijkt hij zelfs begrip te tonen voor het Israëlische gedrag. “Ik begrijp dat Israël niet kan aanvaarden dat het door Hamas met raketten gebombardeerd wordt”, zo klinkt het. En verderop: “Je kan je moeilijk verzetten dat het land daartegen reageert”. En verder stelt hij alleen maar de vraag “of dit wel zo’n totale oorlog rechtvaardigt”. Alles samen genomen toch een heel lauwe reactie voor een minister van Buitenlandse Zaken, wat neerkomt op een stilzwijgen (zie daarvoor ook het persbericht van Vrede vzw http://www.vrede.be/nieuw_view.php?id=1419).

De ‘internationale gemeenschap’ heeft de burgers van Gaza aan hun lot overgelaten, dat is toch wel de duidelijke conclusie die je kan trekken, niet alleen na dagenlange bombardementen maar ook na een maandenlang embargo. In De Standaard (5/01) zegt De Gucht dat hij ervan uitgaat “dat Israël de toevoer van humanitaire hulp niet zal verhinderen”. Wel, Mijnheer De Gucht, Israël verhindert al 18 maanden de toevoer van humanitaire goederen en heeft de economie in Gaza compleet gewurgd. Richard Falk, de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten van de VN, blijft tevergeefs herhalen dat Israël de bevolking in Gaza collectief straft en dat is een overtreding van het Internationaal Humanitair Recht. Het is roepen in de woestijn, of zou het kunnen dat zijn rapporten ongelezen blijven?

Onze briefschrijfactie aan De Gucht blijft dus broodnodig. Klik op Kunnen wij als gewone burgers iets doen? JA!!!!

GAZA: kunnen wij als gewone burgers iets doen? JA!!!!

Hieronder vind je twee mailadressen van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en een voorbeeldbrief:

info@diplobel.fed.be (werk)

karel.degucht@skynet.be (privé)

(In de eerder doorgestuurde mail van ons zat een fout e-mail adres. Hieronder vind je de brief opnieuw (lichtjes aangepast aan de situatie vandaag). Je kan deze brief als voorbeeld gebruiken, maar je kan uiteraard ook zelf een brief opstellen. Veel verschillend geformuleerde reacties komen sterker over dan éénzelfde voorbeeldbrief. Spreek je uit tegen de upgrade van de EU-Israël relaties en vóór EU-sancties tegen Israël!

Aan de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht

Gezien het disproportioneel geweld dat het Israëlisch staatsapparaat momenteel tentoonspreidt in de Gaza-strook, stellen wij ons vragen bij de recente upgrade (8 december 2009) van de relatie tussen Europa en Israël. Bij het opstellen van deze brief zijn er al meer dan 430 doden te betreuren in Gaza (waaronder meer dan een kwart vrouwen en kinderen). Het bombarderen van doelen in een dichtbevolkt gebied is al een oorlogsmisdaad op zich. Dat dit gebied bovendien aan de grenzen is afgesloten, zodat de 1,5 miljoen inwoners er als ratten in de val zitten, is ronduit afgrijselijk. Israël moet zijn oorlogscampagne in Gaza onmiddellijk stopzetten, net zoals de illegale bezettingspolitiek op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, die de diepere oorzaak is van het hele conflict.

Er is dringend nood aan internationale druk. Ik wil u dan ook vragen om er mee voor te zorgen dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden (zoals uitvoerig beschreven in opeenvolgende VN-rapporten) een einde wordt gemaakt. Als Europa de mensenrechten hoog in het vaandel draagt, dan moeten ons land en de

andere lidstaten van de Europese Unie de Israëlische bombardementen en het moordend embargo tegen de Gaza-strook krachtig veroordelen. Het internationaal humanitair recht zegt dat niemand van welk kamp ook burgers tot doelwit mag maken en dat alle landen daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik dring er als verantwoordelijke burger bij u op aan om een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking te vragen en de bevoorrechte relatie tussen België en Israël met onmiddellijke ingang op te schorten. Ik vraag u een EU-sanctieregime op te starten en vol te houden tot Israël het internationaal recht respecteert.

Een bezorgde burger

[naam en voornaam]

[straat en nr]

[postcode en gemeente]