Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘Israël’

De goede relaties tussen de EU en Israël

Ludo De Brabander

eu-israel_vlag

Vandaag behoort Israël tot de meest geprivilegieerde partner van de EU ondanks de slechte reputatie op vlak van respect voor de mensenrechten en internationaal recht.

De geschiedenis zorgde voor een bijzondere band tussen Europa en Israël. Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk leidde de expansiedrift van Frankrijk en Groot-Brittannië het Midden-Oosten het koloniale tijdperk in. Veel van de regionale territoriale en politiek geschillen van vandaag zijn een direct of indirect gevolg van de belangenpolitiek van deze toenmalige grootmachten. De creatie van Israël op het Brits historisch mandaatgebied Palestina was niet mogelijk zonder de steun van de Europese koloniale machten en later de VS. Israël is het product van een zionistisch project dat van het interbellum tot in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog voor een enorme immigratiestroom zorgde van joden uit Europa. Veel joodse Israëli’s voelen zich daarom historisch, cultureel, politiek, economisch en zelfs religieus verwant met het oude continent. In Europa is er dan weer het effect van de Nazi-genocide op het joodse volk. Daaruit vloeide een historisch schuldbewustzijn voort dat nog steeds zijn repercussies heeft in de Europese politiek. Vandaag behoort Israël tot de meest geprivilegieerde partner van de EU ondanks de slechte reputatie op vlak van respect voor de mensenrechten en internationaal recht. (meer…)

Moet de EU Israëlische veiligheidsbelangen subsidiëren?

Ben Hayes

"Steeds meer van dat EU-financieringsgeld vindt haar weg naar de reeds goed ontwikkelde Israëlische veiligheidssector"

"Steeds meer van dat EU-financieringsgeld vindt haar weg naar de reeds goed ontwikkelde Israëlische veiligheidssector"

De opname van Israël in het Europese onderzoeksprogramma over interne veiligheid (European Security Research Programme) ondermijnt de verbintenis van de EU tot onpartijdigheid in verband met de gespannen politieke toestand in het Midden-Oosten. Dat vindt Ben Hayes van Statewatch. Ben Hayes was te gast op de 6e Vredesconferentie (13/03) in De Markten te Brussel . (meer…)

Europa moet Israël mores leren

Rudy De Leeuw, Jan Renders, Jos Geysels, Annuschka Vandewalle, Daniël De Klerck, Ludo De Brabander, Jo Hanssens

"Het is toch wel opmerkelijk dat Europa enerzijds de nederzettingen veroordeelt, maar anderzijds niets doet om hun bestaan of hun verdere uitbreiding tegen te gaan"

"Het is toch wel opmerkelijk dat Europa enerzijds de nederzettingen veroordeelt, maar anderzijds niets doet om hun bestaan of hun verdere uitbreiding tegen te gaan"

De EU wil Israël niet voor het hoofd stoten omwille van de economische en politieke belangen  Afgelopen week bezocht Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Haar keuze om het Midden-Oosten als eerste regio aan te doen, getuigt van moed. Zelfs de Gazastrook, door Israël als vijandige entiteit bestempeld, stond op haar agenda. Hiermee stak ze de bevolking, die bijna drie jaar opgesloten zit in een grote openluchtgevangenis, een hart onder de riem. (meer…)

Relaties tussen Turkije en Israël in diepe crisis

Paul Vanden Bavière

Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is op 29 jan. na een confrontatie met de Israëlische president Simon Peres,  kwaad weggelopen tijdens het World Economic Forum in de Zwitserse plaats Davos.

Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is op 29 jan. na een confrontatie met de Israëlische president Simon Peres, kwaad weggelopen tijdens het World Economic Forum in de Zwitserse plaats Davos.

De strafexpeditie tegen de Gaza-strook van 27 december 2008 tot 17 januari 2009 begint Israël steeds zuurder op te breken. De morele en de diplomatieke schade die ze veroorzaakte is enorm. Zozeer zelfs dat momenteel een aantal landen van de Europese Unie Israël geen onvoorwaardelijke dekking meer durven geven. Erger nog is dat Israël een tweede belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten, Turkije, dreigt te verliezen nadat het in 1979 Iran kwijt raakte ten gevolge van de islamitische revolutie. (meer…)

De beweging voor boycot, desinvestering en sancties tegen Israël groeit

Ludo De Brabander

jaffaDe laatste maanden heeft de BDS-beweging (Boycot, sancties en desinvesteringen) de wind in de zeilen. De brutale aanval op Gaza tijdens de afgelopen jaarwissel heeft daar een enorme rol in gespeeld. Daarnaast is er de grote medeplichtigheid van tal van westerse landen die door hun passiviteit of door hun actieve bijdrage aan de Israëlische bezettingspolitiek een protestbeweging  op gang hebben gebracht waarbinnen burgers en groepen hun verantwoordelijkheid proberen op te nemen als consument, bedrijf of activist. (meer…)

Sancties voor Israël

VPK/CODIP

Ontwapen Israël met een wapenembargo

Ontwapen Israël met een wapenembargo

VN-rapport Goldstone over schending van mensenrechten tijdens Gaza-oorlog: het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw eisen een wapenembargo, de opschorting van het associatieverdrag EU-Israël en het schrappen van handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Israël. (meer…)

Samia Botmeh: ‘Neutraliteit is geen verdienste’

Een academische en culturele boycot van Israël als laatste strohalm?

Tine Danckaers

samiobeth

Samia Botmeh van de Birzeit Universiteit (foto: Mo*)

Samia Botmeh, directeur van het Centrum voor Ontwikkeling aan de Universiteit van Birzeit, is lid van het stuurcomité van de Palestijnse campagne voor een academische en culturele boycot van Israël.  MO* stelde vragen bij de krijtlijnen en de effectiviteit van de boycot. Botmeh boycotte het gesprek niet en antwoordde gewillig.

Het idee om een internationale culturele en academische boycotactie op gang te trekken vanuit de bezette Palestijnse Gebieden, kreeg vorm in 2004. De brede campagne die oproept tot boycot, desinvestering en sancties (BDS) ten aanzien van Israël werd in 2005 gelanceerd.

Op korte termijn zoekt Samia Botmeh steun en solidariteit, op lange termijn wil ze gerechtigheid, dat Israël de internationale rechtsregels naleeft. Botmeh heeft geduld, ‘in Zuid-Afrika hebben ze er twintig jaar over gedaan, wij hebben op vijf jaar tijd al veel bereikt’. (meer…)

Geen handelsmissie naar Israël

Ludo De Brabander

Hierna een reactie op een Handelsmissie vanuit België richting Israël.

U bent van harte uitgenodigd een gelijkaardig schrijven te richten (of kopieer en stuur naar pfeytons@mbhg.irisnet.be; infos@brussels-export.irisnet.be; belgianexports@bezegint.net; sdhaemer@mrbc.irisnet.be; asebera@mrbc.irisnet.be ).

Aan Directie Buitenlandse Handel
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geachte,

Ik vond bijgaand promotiebericht (zie link verderop) voor een Brusselse commerciële missie naar Israël op uw website (Brussel-Export.be). Ik moet zeggen dat ik verbaasd ben over deze reis en de 0manier waarop u deze promoot. Zo acht u het noodzakelijk om te stellen dat zakenmensen die voor de eerste keer komen verrast zijn door de ‘normaliteit’ van het land. U lijkt bovendien te suggereren dat het land ten onrechte op overdreven wijze negatief in het nieuws komt. Ik wil u er graag aan herinneren dat Israël een bezettingsmacht is die:

1. illegale nederzettingen bouwt in de Palestijnse Bezette Gebieden, een praktijk die door het internationaal recht al diverse keren is veroordeeld
2. een muur bouwt die in een vonnis van het internationaal gerechtshof als een inbreuk wordt gezien op het internationaal humanitair recht, in strijd met de Vierde Conventie van Genève
3. door de Commissie Goldstone, een officiële VN-enquête commissie, in haar rapport over de oorlog in Gaza beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden en misdaden tegen het internationaal humanitair recht
4. in Gaza al sinds juni 2007 een moordend embargo handhaaft

Ik voel me verontwaardigd dat het Brusselse Gewest de beste handelsrelaties met een dergelijk land wenst te onderhouden en zich een ‘business as usual’-houding aanmeet door deze handelsmissie te organiseren.

We verwachten van onze overheden dat ze op deontologische en verantwoorde manier handelsrelaties ontwikkelen. Deze handelsmissie is absoluut ongepast. Ik dring er daarom bij u op aan om deze missie te annuleren zolang Israël het internationaal recht en de mensenrechten met de voeten treedt.

Hoogachtend,

Ludo De Brabander

 

Meer info over deze missie:

(zie
http://www.brussels-export.be/index.cfm?dsn=mypublisher_bxlExport&fuseaction=Content.DisplayContent&Content_ID=F58811D6-AD15-975D-1FE70EECA15237A7&Category_ID=24F4A401-0740-DD08-8C0641D84A0E4DDB&CFID=4695138&CFTOKEN=58141667&lang=fr).

Obama laat Palestijnen vallen

Paul Vanden Bavière

Obama en Israël: "No we won't"

Obama en Israël: "No we won't"

“Hij wil dat er gestopt wordt met de bouw van nederzettingen – zonder uitzondering voor sommige nederzettingen, voor buitenposten of voor ‘natuurlijke groei’”, zo zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hilary Clinton, in mei over president Obama’s vastberadenheid om met een bevriezing van de Israëlische kolonisatiepolitiek ernstige gesprekken tussen Palestijnen en Israëli’s op gang te brengen. Maar premier Benjamin Netanyahu zei nee, en een Israëlisch nee is wet in de VS. En dus liet Obama eind september dus de Palestijnen maar vallen. (meer…)

Nationale actiedag: ‘Israël koloniseert – Dexia financiert’

Het Gents Actieplatform Palestina vat post aan een lokaal Dexiakantoor

Het Gents Actieplatform Palestina vat post aan een lokaal Dexiakantoor

Gentse actievoerders van het Gents Actieplatform Palestina (GAPP) vatten post aan Dexia Heuvelpoort en Ledeberg

Dexia heeft verschillende financieringen lopen in kolonies gevestigd in de Bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Volgens het internationaal recht gaat het om illegale joods-Israëlische nederzettingen. Ondanks de verklaringen van Jean-Luc Dehaene – voorzitter van de RvB – dat Dexia sinds 2008 geen nieuwe kredieten meer toekent, blijven niet alleen de bestaande projecten lopen, maar zijn er mogelijk recent nog nieuwe kredieten toegekend. De actievoerders zullen de klanten van Dexia hierover aanspreken. Via een protestkaart kunnen die eisen dat hun bank alle banden met de Israëlische bezetting van Palestina verbreekt. (meer…)