Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘gaza’

De Israëlische misdaden tegen de Palestijnen in Gaza

Rolf Verleger
(lid van het directorium van de Joodse Centrale Raad in Duitsland)

George W.Bush, president van de verenigde Staten tot begin 2009, beweerde met zijn toenmalige minister van buitenlandse zaken Colin Powell, dat Irak massavernietigingswapens bezat, een bedreiging was voor zijn onmiddellijke omgeving en een gevaar voor de wereldvrede. Verder beweerden ze dat Irak banden had met Al-Qaida. Daarom zagen ze het als hun plicht om een oorlog te beginnen. Later verkondigde Colin Powell, dat het hem speet dergelijke leugen te hebben verkondigd.

De onwaarheid van deze bewering stond als een paal boven water, desondanks waren er politici en journalisten die deze leugen maar al te graag napraatten en als waarheid verkondigden.

Ook de Israëlische oorlog van december 2008 begon met een grove leugen.

Premier Olmert, de minister van Buitenlandse zaken Livni en de Defensie minister Barak, beweerden dat de raketbeschietingen van Israëlische woongebieden vanuit de Gazastrook onverdraaglijk zijn en dat het niet anders te stoppen is dan met een massief militair ingrijpen.

De onwaarheid van deze bewering is evenzo duidelijk als de leugen van George W. Bush. Opnieuw zijn er genoeg politici en journalisten die deze leugen met alle ijver napraten en verkondigen. Tot op de dag van vandaag is er nog geen enkele onder hen die verklaarde dat het hem spijt.

(meer…)

Obama’s Israël

Joeri Boom

Een artikel uit de Groene Amsterdammer over het Midden-Oostenbeleid van de regering Obama.

Welke Obama is de echte? De pro-Israëlische van de verkiezingen of de president die Israël onder druk wil zetten? Gezant George Mitchell weet het antwoord. (meer…)

Internationaal strafhof buigt zich over Gaza-oorlog

Daniel Luban

Nu de Palestijnse Autoriteit het gezag van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) erkend heeft, stelt het hof een vooronderzoek in naar mogelijke oorlogsmisdaden tijdens het drie weken durende Israëlische offensief in Gaza. De vraag of het ICC jurisdictie heeft in Gaza belooft echter een juridische kluwen te worden.

(meer…)

Schrijf een brief voor Gaza

Oxfam

De bevolking in Gaza staat voor een enorme uitdaging: hun woningen, gezondheidscentra en scholen heropbouwen en hun bestaansmiddelen opnieuw verzekeren. Oxfam lanceert een campagne om de steun van de Europese Unie te vragen.

(meer…)

Betogen rond Gaza. Een nabeschouwing

Marc Laquière

De gruwelijke beelden uit Gaza en de betogingen tegen het geweld van Israël zijn weer van het tv scherm verdwenen.  Meer dan ooit zijn reflectie en actie geboden, willen die betogingen morgen niet opnieuw nodig zijn. 

(meer…)

Wanted

In Israël lanceerden anonieme mensenrechtenactivisten een opmerkelijke website met informatie over misdaden die Israëlische politieke leiders en legerofficieren zouden gepleegd hebben. Bezoekers van de website worden gestimuleerd om nog meer informatie te verstrekken aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.

(meer…)

Hoe zien wij Gaza?

Nieuwe Mo*Paper van Ruddy Doom en Simone Korkus

Het gewapend conflict dat Gaza in een inferno veranderde, heeft ook in het Westen de gemoederen beroerd. Joodse en zionistische bewegingen stuurden hun boodschappen uit, Arabische en islamitische zenders trachtten hun gelijk te bewijzen. Op de weblog van Christians standing with Israel orakelde Mikael Knighton dat Irak het nieuwe Gaza wordt indien het Westen wegtrekt uit dat land: “a satanic prideland where the forces of evil are allowed to roam freely, gather strength in numbers, and unleash their next phase of destruction”.

(meer…)

Operatie Lood blijft ongestraft

Eduardo Galeano

(Voor Attac Vlaanderen uit het Spaanse vertaald door Willem De Witte. Bron: Zspace)

Om zich te rechtvaardigen, maakt het staatsterrorisme terroristen: het zaait haat en oogst alibi’s. Alles wijst erop dat deze slachtpartij in Gaza, die volgens de uitvoerders bedoeld was om de terroristen uit te schakelen, als resultaat zal hebben dat er meer zullen zijn.

(meer…)

Tactiek van de waanzin

Had Bert Anciaux de slachtoffers in Dendermonde met die in Gaza mogen vergelijken. Eigenlijk wel, vindt LIEVEN DE CAUTER. En hij moet zich al helemaal niet verontschuldigen bij Israël. Misdaden tegen de menselijkheid verdienen geen excuses (Uit: De Standaard, 31/01)

(meer…)

Vlaamse wapenhandel

Eloi Glorieux

Vlaams Volksvertegenwoordiger (Groen!)

Gisteren interpelleerde ik in de subcommissie Wapenhandel van het Vlaams Parlement minister Patricia Ceysens over de wapenleveringen (vnl. visualisatiemateriaal, nachtkijkers,…) vanuit Vlaanderen naar Israël. Ze gaf toe dat er in 2008 10 exportlicenties voor dergelijk militair bruikbaar materiaal en technologie vergund werden.

 

 

(meer…)

You are currently browsing the Palestina blog archives.