Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘gaza’

Gaza protesteert wekelijks tegen Israëls illegale detentiemaatregelen

Inge Neefs (vanuit Gaza)

De twee zes jaar oude tweelingszusjes Ala'a en Wala'a houden de foto van hun broer vast, die in een Israëlische gevangenis zit

De twee zes jaar oude tweelingszusjes Ala'a en Wala'a houden de foto van hun broer vast, die in een Israëlische gevangenis zit

Ahmed Youssef Al Ahnan was slechts een kind van 17 toen hij zes jaar geleden in het huis van zijn tante aan het strand van Khan Younis werd gearresteerd. “Ik weet nog steeds niet waarom ze mijn jongen meegenomen hebben. Hoe kan het zijn dat ze een kind zomaar kunnen arresteren!?”, vraagt zijn moeder geagiteerd terwijl ze de foto van haar zoon stevig vastklampt. Vandaag is Ahmed nog steeds opgesloten in een Israëlische gevangenis in de Negev woestijn. In de afgelopen zes jaar heeft niet één familielid toelating gekregen om hem te bezoeken. “Het duurde zelfs vier jaar voordat hij ons de eerste keer mocht opbellen!”, vertelt zijn moeder. “De afgelopen twee jaren heeft hij vaker kunnen bellen, maar ik kan hem nog steeds niet zien.” Op de vraag hoe haar zoon het stelt in de gevangenis, antwoordt ze met een ambigue mengeling van trots en verdriet: “Hij is een goede jongen; hij wil niet dat ik me zorgen maak over hem en zegt steeds dat hij het goed stelt, maar hij klinkt niet goed.” (meer…)

Desinformatie rond het Goldstone Rapport

 Persbericht van VPK en CODIP

Goldstone: "ik dacht dat Israël zou meewerken, maar dit bleek een naïeve verwachting"

Goldstone: "ik dacht dat Israël zou meewerken, maar dit bleek een naïeve verwachting"

Het inmiddels bekende Goldstone-rapport betreffende misdaden tegen de menselijkheid en tegen het internationaal humanitair recht die zijn begaan, door beide partijen in het conflict, in de context van de militaire operaties die plaatsvonden in de Gazastrook  in december 2008 – januari 2009, werd door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurd met een overweldigende meerderheid. Het rapport beveelt aan, dat de VN erop zouden toezien, dat beide partijen (i.e. Israël en de Palestijnse gezaghebbers in de Gazastrook) de vastgestelde misdaden tegen de mensenrechten en tegen het internationaal humanitair recht zouden onderzoeken en de daders zouden vervolgen. (meer…)

Steun de internationale mars voor vrijheid in Gaza

Vrede vzw

Israël handhaaft een compleet embargo op Gaza, zelfs heropbouw is niet mogelijk

Israël handhaaft een compleet embargo op Gaza, zelfs heropbouw is niet mogelijk

De Internationale Coalitie voor het Einde van de Illegale Blokkade van Gaza roept op voor een geweldloze mars in Gaza op 31 december 2009. Op 27 december begon Israël met een bloedige oorlog tegen de bevolking van Gaza. Zij gaat gebukt onder een moordend en internationaal rechterlijk illegaal embargo dat nu al twee en een half jaar duurt. De vrijheidsmars voor Gaza wil een einde aan het embargo helpen afdwingen en kadert het initiatief ook in de geweldloze strijd voor een einde aan de Israëlische bezettingspolitiek. De mars is ook een uiting van solidariteit met de plaatselijke bevolking die zwaar onder het embargo lijdt. Er worden honderden militanten verwacht uit de hele wereld. De oproep wordt ondersteund door een hele schare van internationale bekende intellectuelen zoals Noam Chomsky, Tariq Ali, John Berger, Ralph Nader, Louisa Morgantini, Mustafa Barghoutoi, Howard Zinn, etc.

Ook vanuit België vertrekt een delegatie. Vrede vzw steunt dit waardevolle initiatief en laat zich door een of twee deelnemers vertegenwoordigen. De kosten van de deelname schatten we op 800 Euro per persoon, een bedrag dat niet voorzien is in onze begroting.

U kan ons dus helpen door deze reis te sponsoren met een bijdrage op het rekeningnummer van Vrede vzw, 523-0803211-29, met vermelding ‘steun Gaza mars’.

Klik hier voor meer info over de mars op Gaza

Het Goldstone-rapport over Gaza: Israël schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid

Intal

beit-lahia-1Velen zullen zich de bloederige beelden herinneren van de oorlog in Gaza, in de winter van 2008-’09. Vermoorde vrouwen en kinderen, verminkte lichamen, scholen en ziekenhuizen die gebombardeerd worden, radeloze Palestijnen die nergens veilig zijn. Een vergelding voor het afschieten van Qassamraketten door Hamas? Of het ware gelaat van Israël? Een recent VN-rapport probeert duidelijkheid te scheppen – en wordt niet door iedereen in dank aanvaard.

De internationale verontwaardiging over het brutale optreden van het Israëlisch leger in de Gaza-oorlog is groot. Op 3 april 2009 beslist de Mensenrechtenraad van de VN een commissie op te richten om de inbreuken van het internationaal humanitair recht te onderzoeken. Ze wordt voorgezeten door Richard Goldstone, een rechter uit Zuid-Afrika met veel ervaring in internationaal recht. De commissie gaat niet over één nacht ijs: ze bezoekt de Gazastrook twee keer, organiseert openbare zittingen waar slachtoffers getuigen en neemt bijna 200 interviews af. (meer…)

Q&A: Het einde van de straffeloosheid in het Israëlisch-Palestijns conflict?

Brigitte Herremans

Tijdens de Israëlische operatie 'Cast Lead' werden oorlogsmisdaden en inbreuken op het internationaal humanitair recht gepleegd

Tijdens de Israëlische operatie 'Cast Lead' werden oorlogsmisdaden en inbreuken op het internationaal humanitair recht gepleegd

Eind vorig jaar lanceerde Israël operatie ‘Gegoten Lood’ in de Gazastrook. Tijdens het 22-dagen durende offensief kwamen meer dan 1.400 Palestijnen en 13 Israëli’s om. Beide partijen, zowel Israël als de Palestijnse gewapende groeperingen, schonden het internationaal humanitair recht of het oorlogsrecht op grote schaal. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties liet de Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone een onderzoek doen naar die schendingen van het internationaal recht. (meer…)

Voedsel staat weg te rotten

Anja Meulenbelt

De oorlog tegen Gaza is allang voorbij, en dus is er weinig belangstelling meer voor wat er in Gaza gebeurt. Na de oorlog stroomde de hulp toe, maar veel ervan bereikt Gaza niet, omdat Israel de grenzen gesloten houdt. (meer…)

ABC van de Palestijnse tragedie

Paul Vanden Bavière

EPOU_09_0084_cover gaza.inddBoekbespreking verschenen in Uitpers ( Lucas Catherine & Lucas Ducal, Gaza. Geschiedenis van de Palestijnse tragedie, uitg. EPO, Berchem, 2008, 168 blz. € 15)

Hoeveel boeken Lucas Catherine al heeft geschreven over de Arabische wereld en de Palestijnse kwestie, kan ik niet zeggen. In de loop der jaren ben ik de tel kwijt geraakt. Wat ik wel weet is dat ze allemaal van uitstekende kwaliteit zijn. Op feiten en dossierkennis kan niemand hem pakken. Dat geldt ook voor zijn jongste werk.

(meer…)

“Oslo is dood, afgemaakt in Gaza”

Interview met Palestijns leider Mustafa Barghouti

Samira Bendadi (Mo* Magazine)

Mustafa Barghouti

Mustafa Barghouti

25 februari 2009 (MO) – Mustafa Barghouti is secretaris-generaal van Almoebadara, het Palestijns Nationaal Initiatief. De beweging is in 2002 opgericht en wil door vreedzaam verzet tot een onafhankelijk Palestina komen. In gesprek met MO* analyseert Barghouti, voormalig presidentskandidaat en arts van beroep, de gevolgen van het Gaza-conflict voor de Palestijnse zaak. ‘De toekomst is in ons voordeel.’

(meer…)

“Hamas zal niet toegeven aan chantage”

Interview met Hamas-minister Ahmed Yousef 

Mel Frykberg (IPS)

Ahmed Yousef - minister van Buitenlandse Zaken van Hamas

Ahmed Yousef - minister van Buitenlandse Zaken van Hamas

RAMALLAH , 24 februari 2009 (IPS) – Israël heeft op de valreep zijn voorwaarden voor een staakt-het-vuren in Gaza veranderd. Een nieuwe patstelling dreigt, want Hamas geeft geen krimp. “We zullen geen chantage dulden van Israël”, zegt Hamas-minister Ahmed Yousef in een interview met IPS. “Israël denkt dat het sterk staat door de Gaza-oorlog en dat het ons zijn voorwaarden kan opleggen, maar ze hebben het mis.”

(meer…)

Gaza: meer humanitaire hulp, opheffing van de blokkade en raming van de schade nodig

Europees Parlement

'Hoge Vertegenwoordiger' Solana in het Europees Parlement

'Hoge Vertegenwoordiger' Solana in het Europees Parlement

Hierna een persbericht van het Europees Parlement met een verslag over een debat rond de oorlog in Gaza. Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid een resolutie aangenomen die onder meer de opheffing vraag van de blokkade. Israël heeft daar nog altijd geen oor naar. Op 2 maart vindt er een internationale donorconferentie plaats. (meer…)