Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘boycot’

Kan U illegale, gesmokkelde en gestolen producten uit Israël herkennen?

Stickers moeten helpen het onderscheid maken zegt het Britse Ministerie

Jeanne Labelle

Israël exporteert producten van joodse nederzettingen onder gunstige handelscondities naar de Europese Unie

Israël exporteert producten van joodse nederzettingen onder gunstige handelscondities naar de Europese Unie

Groot-Brittannië heeft stappen gezet om de druk op Israël te verhogen door Britse supermarkten te adviseren onderscheid te maken tussen voeding uit enerzijds de illegale nederzettingen en anderzijds Palestina.

Tot nu toe krijgt voeding er simpelweg het label “Product van de Westelijke Jordaanoever”, maar de nieuwe, laat ons duidelijk zijn, vrijwillige richtsnoeren van het ministerie van Milieu, Voeding en het Platteland (Defra), zegt dat de etiketten nauwkeuriger informatie kunnen geven, zoals “Product uit een Israëlische nederzetting” en “Palestijns product”.

In Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, die veroverd werden in de oorlog van 1967, wonen bijna 500.000 joodse kolonisten. De Britse regering en de EU hebben herhaaldelijk gezegd dat de Israëlische nederzettingen in die gebieden een obstakel zijn op de weg naar vrede in het Midden-Oosten. (meer…)

Wat is de BDS? Waarom een BDS

Gents Actieplatform Palestina

(tekst: Karen De Clercq)

De BDS-campagne (Boycott, Divestment and Sanctions) ontstond als initiatief in 2005 in de hoofden van een 170-tal Palestijnse middenorganisaties. Met de oproep beogen de Palestijnse organisaties de politieke, militaire en economische steun aan de Israëlische bezetting en de inbreuken tegen het internationaal recht af te blokken. De BDS is een geweldloze strategie om de Palestijnse rechten af te dwingen, geïnspireerd op de succesvolle campagnes tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime. De campagne beslaat een heel palet aan actiemiddelen. Het onderdeel ‘Boycot’ in de BDS-campagne betreft een drieluik: de acadamische/culturele-, sport- en de economische boycot. (meer…)

De beweging voor boycot, desinvestering en sancties tegen Israël groeit

Ludo De Brabander

jaffaDe laatste maanden heeft de BDS-beweging (Boycot, sancties en desinvesteringen) de wind in de zeilen. De brutale aanval op Gaza tijdens de afgelopen jaarwissel heeft daar een enorme rol in gespeeld. Daarnaast is er de grote medeplichtigheid van tal van westerse landen die door hun passiviteit of door hun actieve bijdrage aan de Israëlische bezettingspolitiek een protestbeweging  op gang hebben gebracht waarbinnen burgers en groepen hun verantwoordelijkheid proberen op te nemen als consument, bedrijf of activist. (meer…)

Samia Botmeh: ‘Neutraliteit is geen verdienste’

Een academische en culturele boycot van Israël als laatste strohalm?

Tine Danckaers

samiobeth

Samia Botmeh van de Birzeit Universiteit (foto: Mo*)

Samia Botmeh, directeur van het Centrum voor Ontwikkeling aan de Universiteit van Birzeit, is lid van het stuurcomité van de Palestijnse campagne voor een academische en culturele boycot van Israël.  MO* stelde vragen bij de krijtlijnen en de effectiviteit van de boycot. Botmeh boycotte het gesprek niet en antwoordde gewillig.

Het idee om een internationale culturele en academische boycotactie op gang te trekken vanuit de bezette Palestijnse Gebieden, kreeg vorm in 2004. De brede campagne die oproept tot boycot, desinvestering en sancties (BDS) ten aanzien van Israël werd in 2005 gelanceerd.

Op korte termijn zoekt Samia Botmeh steun en solidariteit, op lange termijn wil ze gerechtigheid, dat Israël de internationale rechtsregels naleeft. Botmeh heeft geduld, ‘in Zuid-Afrika hebben ze er twintig jaar over gedaan, wij hebben op vijf jaar tijd al veel bereikt’. (meer…)

Boycot Israel! (www.whoprofits.org)

In het licht van de gebeurtenissen in de Gaza-strook klinkt de roep om een boycot van Israëlische producten opeens veel luider. Waar dit vroeger nog een obscuur idee was, dat in vele kringen al gauw werd afgedaan als veel te extreem, lijkt een consumentenboycot nu voor veel mensen een zeer aanvaardbare actie. (meer…)

Oproep tot boycot tegen Israël

Wat te doen als politieke acties falen om Israël tot een terugtrekking uit de bezette gebieden te bewegen? Zoals eerder al in andere landen gebeurde, wordt bij dezen een oproep ge(her)lanceerd tot een economische boycot tegen Israël. De eisen van de ondertekenaars zijn precies: ‘De Palestijnse organisaties vragen ook de terugtrekking van investeringen uit Israëlische bedrijven of uit bedrijven die in Israël actief zijn.’

(meer…)

Het Gazagevoel in Brussel

Jan Goossens

 Jan Goossens, artistiek leider van de KVS, beschrijft de onmacht en frustratie binnen de Arabische gemeenschap over wat er gebeurt met hun volksgenoten in Gaza. Hij eist een boycot tegen Israël.

(meer…)

Een einde aan het geweld in Gaza? Boycot Israel

Naomi Klein

In het progressieve Amerikaanse weekblad The Nation pleit Naomi Klein voor een boycot van Israël. Ze maakt de vergelijking met de campagne tegen Apartheid Zuid-Afrika en zegt dat economische sancties het efficiëntste instrument zijn uit het arsenaal van geweldloze middelen. Ze geeft een aantal argumenten en weerlegt tegenargumenten. Klik verderop voor de Engelstalige versie. Een Nederlandstalige vertaling vindt u hier. (meer…)