Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Posts Tagged ‘België’

Geen handelsmissie naar Israël

Ludo De Brabander

Hierna een reactie op een Handelsmissie vanuit België richting Israël.

U bent van harte uitgenodigd een gelijkaardig schrijven te richten (of kopieer en stuur naar pfeytons@mbhg.irisnet.be; infos@brussels-export.irisnet.be; belgianexports@bezegint.net; sdhaemer@mrbc.irisnet.be; asebera@mrbc.irisnet.be ).

Aan Directie Buitenlandse Handel
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geachte,

Ik vond bijgaand promotiebericht (zie link verderop) voor een Brusselse commerciële missie naar Israël op uw website (Brussel-Export.be). Ik moet zeggen dat ik verbaasd ben over deze reis en de 0manier waarop u deze promoot. Zo acht u het noodzakelijk om te stellen dat zakenmensen die voor de eerste keer komen verrast zijn door de ‘normaliteit’ van het land. U lijkt bovendien te suggereren dat het land ten onrechte op overdreven wijze negatief in het nieuws komt. Ik wil u er graag aan herinneren dat Israël een bezettingsmacht is die:

1. illegale nederzettingen bouwt in de Palestijnse Bezette Gebieden, een praktijk die door het internationaal recht al diverse keren is veroordeeld
2. een muur bouwt die in een vonnis van het internationaal gerechtshof als een inbreuk wordt gezien op het internationaal humanitair recht, in strijd met de Vierde Conventie van Genève
3. door de Commissie Goldstone, een officiële VN-enquête commissie, in haar rapport over de oorlog in Gaza beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden en misdaden tegen het internationaal humanitair recht
4. in Gaza al sinds juni 2007 een moordend embargo handhaaft

Ik voel me verontwaardigd dat het Brusselse Gewest de beste handelsrelaties met een dergelijk land wenst te onderhouden en zich een ‘business as usual’-houding aanmeet door deze handelsmissie te organiseren.

We verwachten van onze overheden dat ze op deontologische en verantwoorde manier handelsrelaties ontwikkelen. Deze handelsmissie is absoluut ongepast. Ik dring er daarom bij u op aan om deze missie te annuleren zolang Israël het internationaal recht en de mensenrechten met de voeten treedt.

Hoogachtend,

Ludo De Brabander

 

Meer info over deze missie:

(zie
http://www.brussels-export.be/index.cfm?dsn=mypublisher_bxlExport&fuseaction=Content.DisplayContent&Content_ID=F58811D6-AD15-975D-1FE70EECA15237A7&Category_ID=24F4A401-0740-DD08-8C0641D84A0E4DDB&CFID=4695138&CFTOKEN=58141667&lang=fr).

Militair Israël en het Belgische bedrijfsleven: twee handen op één buik

Inez Louwagie en Ludo De Brabander

Op de website van Buitenlandse Zaken promoot België de Israëlische militaire sector als aantrekkingspool voor investeerders. Een reactie van Inez Louwagie (Vredesactie vzw) en Ludo De Brabander (Vrede vzw). Zie ook onze brief aan Minister De Gucht en de ambassade in Tel Aviv.

  (meer…)

Israël-België: Business as Usual

Ludo De Brabander

 

Hierna een briefje aan Karel De Gucht over het promoten van Belgische investeringen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mag massaal verstuurd worden (of beter nog een variant daarop) naar karel.degucht@skynet.be en info@diplobel.fed.be met een kopietje naar de Belgische ambassade in Israël ( telaviv@diplobel.fed.be ) en de verantwoordelijken voor handelsrelaties op de Belgische ambassade ‘telaviv@fitagency.com’ en ‘belgianexports@bezeqint.net’ (op een van deze adressen krijg je een standaardrepliek van afwezigheid, maar zal wel in de juiste postbus belanden)

 

(meer…)

Terwijl het bommen regent op Gaza, rinkelt hier de kassa

Persbericht van Vredesactie

Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht spreekt zich fors uit tegen de Israëlische aanval op Gaza en roept op tot een wapenstilstand. Een positief signaal. Toch valt het op dat het Belgische beleid uitblinkt in sterke verklaringen, maar niet in daden. De luchthaven van Bierset is het voorbije jaar uitgegroeid tot draaischijf van de wapenhandel van en naar Israël. (meer…)

Gaza Dag 12: Killing Fields

Ludo De Brabander

Gisteren een nieuw dieptepunt in de ‘killing fields’ van Gaza. Tankgranaten op VN-schooltjes. Op Al Jazeera blijft de woordvoerder van de Israëlische regering hetzelfde refreintje zingen, ‘het is allemaal de schuld van Hamas’. Maar dat de media het gebied nog altijd niet binnenmogen, ondanks een uitspraak van het Israëlische hooggerechtshof (zegt genoeg over de democratische rechtsstaat Israël), hindert niet dat de gruwelijke werkelijkheid onze huiskamers binnensijpelt. De propaganda begint zijn effect te verliezen.

(meer…)

Gaza: Europese Unie en België offeren mensenrechten. Stilzwijgen wordt misdadig

Persbericht van Vrede vzw n.a.v. het starten van het grondoffensief

Volgens de Verenigde Naties zijn er in de Gazastrook nu al 432 doden gevallen en 2.200 gewonden. Vrede vzw vraagt zich af wat er nog moet gebeuren vooraleer de internationale gemeenschap in beweging komt om een einde te maken aan het brutale en misdadige geweld.

Volgens de Verenigde Naties zijn er in de Gazastrook nu al 432 doden gevallen en 2.200 gewonden. Volgens de VN is minstens een kwart van de doden burger. Minstens drie scholen zijn zwaar geraakt en 250.000 mensen zitten al een hele tijd zonder elektriciteit. De Gaza Elektriciteitscentrale ligt al sinds 30 december stil. Ziekenhuizen moeten meer en meer beroep doen op eigen generatoren. Heel het sanitair is een puinhoop. Zuiver drinkwater wordt alsmaar schaarser. Daar komt nu bovenop dat het Israëlische leger een grondoffensief lijkt te zijn gestart dat gepaard gaat met bombardementen van tankgeschut. Je hoeft geen militair strateeg te zijn om te weten dat er zo onmogelijk nog een onderscheid kan worden gemaakt tussen burgers en strijders. In Beit Lahiya is een Moskee geraakt waarbij minstens dertien mensen zijn gewond geraakt. Een grondoffensief kan het bloedvergieten alleen nog erger maken. Hamas heeft nochtans laten verstaan dat het stopzetten van de blokkade en onderhandelingen vlug kunnen leiden tot een wapenbestand.

Beide partijen mogen burgers niet als doelwit gebruiken. Terwijl België “het verbreken van het bestand door Hamas en het hernemen van de raketbeschietingen van Zuid-Israël” heeft “veroordeeld”, “verzoekt” ons land “om elke disproportionele militaire escalatie te vermijden”. Een duidelijke veroordeling van de massale Israëlische bombardementen blijft tot vandaag uit.

De Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten, Richard Falk heeft nochtans in duidelijke bewoordingen laten verstaan dat Israël op drie vlakken zwaar in overtreding is met het Internationaal Humanitair recht. Het gaat om

1. De collectieve bestraffing van de Palestijnen in Gaza.

2. Luchtbombardementen op burgerdoelen

3. Disproportionele militaire acties

Volgens de VN-rapporteur is er sprake van ‘oorlogsmisdaden’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Dat zijn geen holle termen! VN-resolutie 1674 (28 april 2006) verbindt de VN-Veiligheidsraad ertoe om burgers te beschermen indien zijn daarvan het slachtoffer zijn tijdens een gewapend conflict. Waar blijft de internationale gemeenschap nu? Wanneer schiet het zogenaamde ‘beschaafde Westen’ in actie om zijn verplichtingen die hieruit voortvloeien waar te maken?

Vrede vzw is samen met veel Europese burgers in het bijzonder verontwaardigd over de hypocriete laksheid van de Europese Unie. Verschillende Europese instellingen hebben zich actief ingezet om tegen de wil van het Europees Parlement in en ondanks de Israëlische bezettingspolitiek, er voor te zorgen dat de relaties met Israël tot het hoogste niveau zijn opgetild. Kort na de oorlog in Libanon heeft de NAVO de militaire banden met Tel Aviv opgekrikt. Maar als het er op aan komt om de verbintenissen die voorvloeien uit de Conventies van Genève, het Associatie-Akkoord, de VN-resoluties en alle andere internationale afspraken dan heerst er een plotse oorverdovende Europese stilte. Waar blijft België ook dat zich anders zo graag als verdediger van de mensenrechten opstelt? Een loutere oproep tot ‘niet proportioneel geweld’ is weinig tot niets zeggend.

Het stilzwijgen is onaanvaardbaar. De Europese houding luidt het failliet in van elke geloofwaardigheid in de Europese instellingen. Dat vertrouwen kan alleen hersteld worden als een duidelijke keuze wordt gemaakt voor een beleid gebaseerd op humanitaire waarden.

Vrede vzw vraagt daarom:

–          Een onmiddellijke en duidelijke veroordeling van alle geweld tegen alle burgers

–          Onmiddellijke maatregelen om een einde te maken aan de vijandelijkheden

–          Het onmiddellijk doorbreken van de blokkade tegen Gaza

–          De opschorting van het EU-associatieakkoord met Israël

–          De stopzetting van alle militaire relaties met Israël

–          Een wapenembargo tegen Israël

–          Een duidelijk plan dat op korte termijn kan bijdragen tot een politieke oplossing op basis van het internationaal recht.

zie http://www.vrede.be