Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Obama en het verschil tussen retoriek en praktijk

Twee jaar geleden noemde Obama de Egyptische president in een interview met de Britse omroep BBC nog een "kracht voor stabiliteit en welzijn"

Twee jaar geleden noemde Obama de Egyptische president in een interview met de Britse omroep BBC nog een "kracht voor stabiliteit en welzijn"

Ludo De Brabander

Obama leverde zijn tweede grote toespraak af over de Arabische wereld sinds hij president is. Uit zijn eerste speech in Caïro (juni 2009) onthouden we dat hij een sterk retorisch talent is, maar dat zijn woorden geen garantie zijn voor een ander beleid. Ditmaal valt vooral zijn selectiviteit op van het benaderen van de politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en het gebrek aan enige zelfkritiek over de Amerikaanse rol in het in standhouden van de Arabische dictaturen. Read the rest of this entry »

Lezing met Israëlische kolonel afgelast!

Brief aan organisator van voordracht met Israëlische kolonel: "Vandaar dat we u verzoeken, uit respect voor de vele burgerslachtoffers, om de voordracht in deze vorm met deze spreker af te gelasten en desgevallend het onderwerp door een gezaghebbend onafhankelijke spreker te laten inleiden"

Brief aan organisator van voordracht met Israëlische kolonel: "Vandaar dat we u verzoeken, uit respect voor de vele burgerslachtoffers, om de voordracht in deze vorm met deze spreker af te gelasten en desgevallend het onderwerp door een gezaghebbend onafhankelijke spreker te laten inleiden"

Op uitnodiging van de Belgische afdeling van de International Law Association werd de Israëlische kolonel Liron A. Liebman uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over de uitdagingen van een asymmetrische oorlogsvoering. Liebman minimaliseerde eerder – nog voor de onderzoeken waren afgerond – de beschuldigingen van oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Gaza (‘Cast Lead’). Moreel onaanvaardbaar vonden een hele reeks prominente figuren en organisaties die de organisatoren vroeg om uit respect voor de vele burgerslachtoffers de voordracht in deze vorm en met deze spreker af te gelasten. Daags na het verzenden van onderstaande brief bereikte ons de melding dat de lezing is afgelast.

Read the rest of this entry »

De aanval op het Goldstone-rapport door… Goldstone

Ludo De Brabander

"Het Goldstone-rapport, mag dan al zijn naam dragen, hij is er geen privé-eigenaar van"

"Het Goldstone-rapport, mag dan al zijn naam dragen, hij is er geen privé-eigenaar van"

In een opiniestuk in de Washington Post (1 april 2011) plaatst Richard Goldstone vraagtekens bij het rapport dat zijn naam draagt over de oorlog ‘Gegoten Lood’ in Gaza. Goldstone stelt daarin dat het rapport er anders zou hebben uitgezien als  “ik had geweten wat ik nu weet”.(1) Hoewel de Israëlische regering Goldstones plotse twijfels aangrijpt om de intrekking van het rapport te vragen, staat er niets in het opiniestuk dat de oorspronkelijke bevindingen van het rapport ernstig in vraag stelt. Read the rest of this entry »

Gaza Belegerd, dood in Rafah

Inge Neefs (vanuit Gaza)

"De 21-jarige  Abdel Hadi Jumma el-Sufi is één van de gewonden en ligt momenteel in het Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad. Hij wacht op een operatie om de granaatscherven uit zijn benen, longen en achterhoofd te verwijderen."

"De 21-jarige Abdel Hadi Jumma el-Sufi is één van de gewonden en ligt momenteel in het Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad. Hij wacht op een operatie om de granaatscherven uit zijn benen, longen en achterhoofd te verwijderen."

Op donderdagnamiddag 7 april escaleerden de aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook: in minder dan 72 uur eiste het moorddadig offensief 18 levens. De meerderheid van de slachtoffers zijn burgers, onder hen bevinden zich een moeder, haar dochter, twee kinderen, twee oudere mannen.en vier leden van de Al-Qassam Brigade. Meer dan 60 mensen werden verwond sinds donderdag, waarvan sommigen nog steeds vechten voor hun leven. Read the rest of this entry »

Goldstone’s draai

Anja Meulenbelt

Veel ophef dit weekeinde na het verschijnen van een op-ed in de Washington Post van rechter Richard Goldstone, naar wie het VN-rapport over de mogelijke oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten tijdens de aanval op Gaza in de winter van 2008/09 is genoemd. Schendingen zowel door Israël als door Hamas. En nu suggereert Goldstone in zijn artikel dat als hij toen had geweten wat hij nu weet, met name door de informatie die er uit Israël is gekomen – Israel dat weigerde om aan het onderzoek mee te werken – het rapport een ander document was geworden. Read the rest of this entry »

Inge Neefs

Het Al-Jundi plein in het centrum van de stad zwelt aan met duizenden demonstranten,  terwijl de luidsprekers luid en strijdvaardig de slogan echoeën: "Al-shaab yiridoen,  inha' al-inqasam": de bevolking wil de verdeeldheid beëindigen."

Het Al-Jundi plein in het centrum van de stad zwelt aan met duizenden demonstranten, terwijl de luidsprekers luid en strijdvaardig de slogan echoeën: "Al-shaab yiridoen, inha' al-inqasam": de bevolking wil de verdeeldheid beëindigen."

Op 30 maart herdenken Palestijnen wereldwijd Landdag en herdenkt men wat er gebeurde in 1976. Palestijnen organiseerden een algemene staking en diverse betogingen als antwoord op Israël’s aankondiging dat duizenden dunums van Palestijns land onteigend zouden worden om meer Israëlische kolonies te bouwen. Zes Palestijnen werden vermoorden, een hondertal werden verwond en honderden werden gearresteerd. Het is een dag die de strijd tegen Israël’s confiscatie van Palestijns territorium symboliseert. Read the rest of this entry »

“Ik heb enkel nog jullie”

"Het huis van de familie Abu Said is op exact 300 meter van de Israëlische grens gelegen op de rand van Gaza's no-go-zone, waar geweld en intimidatie schering en inslag zijn."

"Het huis van de familie Abu Said is op exact 300 meter van de Israëlische grens gelegen op de rand van Gaza's no-go-zone, waar geweld en intimidatie schering en inslag zijn."

Inge Neefs (vanuit Gaza)

Dit moet het mooiste stukje Gaza zijn, denk ik terwijl ik samen met Vik, een ISM collega en Mohamed, de vertaler, een smal modderig veldweggetje bewandel. Het golvend open landschap is bezaaid onder een diepgroen grastapijt, een cactusveld, citroenbomen, enkele bloeiende amandelstruiken en onkruid, in hetzelfde felgroen, dat weelderig tiert op de onbewerkte akkers. Deze groene rust is uitzonderlijk in de overbevolkte Gazastrook. We bevinden ons in Johr al-Dik, een dorpje ten zuidoosten van Gaza-Stad, dat een 5000tal inwoners telt. We stoppen aan een tent, waar het idylische plaatje met bruuske kracht in scherpe scherven uit mekaar valt. Nasser slaapt hier met zijn vijf jonge kinderen, zonder zijn vrouw Nema Abu Sayed: op 13 juli 2010 werd ze brutaal vermoord door het Israëlisch leger.

In de avond van 13 juli zit de 70-jarige Jaber Abu Sayed, Nassers vader, in zijn plastieken stoel onder zijn plastieken niche, vanwaar hij dagelijks de werkelijkheid overschouwt in het gezelschap van zijn vrouw. Vanavond ligt zijn driejarige kleinzoon Jaber junior echter naast hem te slapen. Jaber heist zich recht om de rest van de familie te vervoegen. Zodra hij het huis bereikt, wordt er zonder waarschuwing een mortiergranaat op het huis afgevuurd. Onder begeleiding van hevig geschutvuur worden vier nagelbommen afgeschoten, die Jaber, zijn dochter en zijn schoondochter verwonden. Read the rest of this entry »

De zionistische lobby in de EU

Ludo De Brabander

"Volgens de pro-Israëllobby vallen ook bepaalde vormen van kritiek op Israël onder het label antisemitisme waaronder beschuldigingen van 'etnische zuiveringen' of het 'voeren van een Apartheidsregime'"

"Volgens de pro-Israëllobby vallen ook bepaalde vormen van kritiek op Israël onder het label antisemitisme waaronder beschuldigingen van 'etnische zuiveringen' of het 'voeren van een Apartheidsregime'"

Er is al veel inkt gevloeid over de macht en invloed van de pro-Israëlische lobby in de VS. De jongste jaren is dit lobby-apparaat ook in Brussel neergestreken om zich te installeren in de schaduw van de Europese instellingen. Het toont zich zeer actief en is er in geslaagd om tal van Europese politici voor zijn kar te spannen.

 

 

Van de pro-Israëlische organisaties die het buitenlands beleid van de Amerikaanse regering proberen te beïnvloeden is AIPAC zonder meer de machtigste en bekendste. In 1997 vroeg het blad Fortune aan Congresleden en hun medewerkers wat de belangrijkste lobby’s in Washington waren. Daarbij kwam AIPAC als tweede uit de bus. Een onderzoek uit 2005 van de National Journal kwam tot dezelfde vaststelling. The New York Times schreef  in 1987 dat AIPAC een belangrijke speler is in het maken van de buitenlandse politiek van de VS in het Midden-Oosten. Op de jaarlijkse congressen van AIPAC verschijnen alle groten uit de Amerikaanse politiek. In hun boek de ‘Israël lobby’ (2007) schrijven Mearsheimer en Walt dat de invloed van groepen als AIPAC er niet van de ene dag op de andere is gekomen. Aanvankelijk was de invloed van het zionisme het gevolg van persoonlijke contacten. President Trumans beslissing om achter de stichting van Israël te gaan staan kort na de Tweede wereldoorlog, kwam er mee dankzij de tussenkomst van een aantal Joods-Zionistische vrienden en adviseurs.

De geschiedenis van de zionistische lobby start evenwel niet in de VS. De fameuze Balfour-Verklaring (1917), genoemd naar de Britse minister van Buitenlandse Zaken, was ook een gevolg van persoonlijke contacten. Toen het Ottomaanse Rijk aan de zijde van Duitsland zijn intrede maakte in de Eerste Wereldoorlog zagen zionisten hun kans om onderhandelingen aan te knopen over een ‘nationaal tehuis’. Ze benadrukten de strategische positie van Palestina en het belang van een bevolking die bereid was de Britse belangen te helpen verdedigen, evenals de zeeroutes naar Brits-India. Theodor Herzl, de grondlegger van het politieke zionisme, omschreef dit belang in zijn boek ‘De Jodenstaat’, als volgt: “We moeten er een deel van de wal vormen van Europa tegen Azië, een buitenpost van de beschaving tegenover barbarisme. We zouden als neutrale staat met heel Europa in contact moeten blijven om ons bestaan te garanderen.” Read the rest of this entry »

Een nieuwe lente in het Midden-Oosten?

Bogdan Vanden Berghe, Brigitte Herremans, Ludo De Brabander, Annuschka Vandewalle, Mario Franssen

Pro-democratiebetoging in Ramallah op 5 februari (foto: An Peeters)

Pro-democratiebetoging in Ramallah op 5 februari (foto: An Peeters)

Het sociale protest dat zich als een lopend vuurtje door het Midden-Oosten verspreidt, is meer dan welkom in een regio die reeds decennia wordt geregeerd door corrupte en dictatoriale militaire regimes. Na de val van president Ben Ali in Tunesië, lijken nu ook de dagen van Egyptisch president Moebarak geteld. Read the rest of this entry »

Palestijnen negeren PA-verbod en betogen in solidariteit met Egypte en Tunesië

An Peeters

"Slogans als “geen divisies tussen het Palestijnse volk”, “stop Oslo” en “weg met Abbas” waren voor de politie het signaal om op te treden"

"Slogans als “geen divisies tussen het Palestijnse volk”, “stop Oslo” en “weg met Abbas” waren voor de politie het signaal om op te treden"

5 februari 2011 werd uitgeroepen als internationale dag van solidariteit met het Egyptisch volk.  Ook in het geteisterde Palestina liet men deze dag niet zomaar voorbijgaan en werd het de dag van ‘Palestinian solidarity with Egypt and Tunisia’.  Terwijl in Egypte de top van de Nationaal-Democratische Partij ontslag neemt, kwmen er in Ramallah naar schatting 2000 mensen op straat om de Egyptische burgers een hart onder de riem te steken.  Ook in Nazareth, Betlehem en Jeruzalem waren er steunacties.
De aankondiging van de demonstratie gebeurde zoals in de Arabische buurlanden via sociale netwerksites en per sms.  Op facebook werd ‘Another Voice Palestine’ als organisator opgegeven.  Het zou gaan om een coalitie van Palestijnse en internationale grassroots activisten die willen sensibiliseren en mobiliseren rond de Palestijnse nationale en mensenrechten.  De leden van de organisatie hebben verschillende achtergronden maar zijn verenigd omdat ze allemaal de Palestijnse zaak willen dienen. Read the rest of this entry »

You are currently browsing the Palestina blog archives.