Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Wansmakelijke soap rond Palestina

Ludo De Brabander

"De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten."

"De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten."

De theatrale woede van de VS en Israël over de Palestijnse demarches om eerst het lidmaatschap te vragen van de Verenigde Naties en vervolgens van UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft ongekende en absurde proporties aangenomen. Het VN-lidmaatschap is hoe dan ook ijdele hoop, want de VS plaatsen in de Veiligheidsraad zeker hun veto. Maar binnen UNESCO bestaat er geen vetorecht en haalden de Palestijnen moeiteloos een tweederdemeerderheid (107 voor, 14 tegen en 52 onthoudingen). De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis was de UNESCO-stemming “prematuur en ondermijnt ze het gedeelde doel van de internationale gemeenschap voor een alomvattend, rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten”. Je moet maar durven.

Read the rest of this entry »

Wat nu met de Palestijnse staat?

Brigitte Herremans e.a.

"Ook al is het VN-initiatief niet de verhoopte game-changer, toch slaagden de leiders er in de Palestijnse kwestie opnieuw te internationaliseren en hoog op de agenda van de Verenigde Naties te plaatsen."

"Ook al is het VN-initiatief niet de verhoopte game-changer, toch slaagden de leiders er in de Palestijnse kwestie opnieuw te internationaliseren en hoog op de agenda van de Verenigde Naties te plaatsen."

De Palestijnse president Abbas diende op 23 september het verzoek in voor het Palestijnse lidmaatschap van de Verenigde Naties. Deze stap veroorzaakte heel wat commotie, en lokte een bijzonder negatieve reactie uit van de Verenigde Staten. Het lijkt alsof de noodkreet van de Palestijnen niet werd gehoord.

Op het terrein groeit het ongeloof over een leefbare Palestijnse staat en is de frustratie over de dubbelhartigheid groot. Ook al is het VN-initiatief niet de verhoopte game-changer, toch slaagden de leiders er in de Palestijnse kwestie opnieuw te internationaliseren en hoog op de agenda van de Verenigde Naties te plaatsen. Read the rest of this entry »

Het vredesproces volgens Joods Actueel

Ludo De Brabander en Bert De Belder

"Michael Freilich, de hoofdredacteur van het maandblad Joods Actueel en de gelijknamige website is niet meteen altijd een toonbeeld van gematigdheid en evenwichtigheid als het over het Palestijns-Israëlisch conflict gaat"

"Michael Freilich, de hoofdredacteur van het maandblad Joods Actueel en de gelijknamige website is niet meteen altijd een toonbeeld van gematigdheid en evenwichtigheid als het over het Palestijns-Israëlisch conflict gaat"

Wouter De Vriendt (Parlementslid Groen!) en Michael Freilich (hoofdredacteur Joods Actueel) publiceren een gezamenlijke bijdrage onder de titel ‘pragmatische leiders voor Midden-Oosten’ en de veelzeggende ondertitel ‘Vrede heeft nood aan gematigde stemmen’.

Maar onder de noemer van ‘gematigdheid’ gaat een boodschap schuil die selectief is, waarbij een van de boodschappers, Freilich, zich handig verpakt tot vredesduif met stellingen die uiteindelijk vooral de Israëlische visie op het conflict volgen. Read the rest of this entry »

Een hypocrisie te zwaar om dragen

Ludo De Brabander

"Wat zijn de grote woorden van Europese leiders waard nadat ze jarenlang de Israëlische politiek van voldongen feiten hebben getolereerd, erger nog, hebben gesteund?"
“Wat zijn de grote woorden van Europese leiders waard nadat ze jarenlang de Israëlische politiek van voldongen feiten hebben getolereerd, erger nog, hebben gesteund?”

Een Palestijnse staat kan er alleen maar komen op basis van onderhandelingen, aldus de VS en een aantal Europese leiders. Ze hebben nochtans de situatie mee helpen verzieken door goede relaties met de bezettingsmacht aan te knopen terwijl de kolonisatie elke dag voortschrijdt. Een hypocrisie die te zwaar wordt om dragen.

Een Palestijnse staat kan er alleen maar komen op basis van onderhandelingen. Dat is het inmiddels bekende standpunt dat VS-president Barack Obama hanteert om alvast een veto in de VN-Veiligheidsraad te verantwoorden als de Palestijnen zouden doorzetten met het initiatief om erkend te worden als 194ste lidstaat van de Verenigde Naties (VN).

Washington zwicht hiermee compleet voor de druk van de Israëlische regering die kan rekenen op een ontzettend machtige zionistische lobbygroep in alle politieke instellingen die de VS rijk is.

In Caïro-toespraak klonk het nog overtuigend …

Obama zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als de president bij wie er een kloof gaapt tussen wat hij belooft en wat hij doet. In zijn beruchte Caïro-toespraak voor de Arabische wereld van juni 2009 klonk het nog overtuigend: “Dus laat er geen twijfel over bestaan: de situatie voor de Palestijnse bevolking is niet te tolereren. Amerika zal zich niet afkeren van de legitieme Palestijnse aspiratie voor waardigheid, kansen en een eigen staat.”

Een jaar later zou Obama in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN zijn verwachting uitdrukken dat Palestina een nieuw lid zal worden van de VN als “onafhankelijke, soevereine Palestijnse staat die in vrede leeft met Israël”.

Terwijl hij het zei, maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu duidelijk dat hij niet van plan was om zelfs maar tijdelijk het moratorium op de stopzetting van de bouw van nieuwe nederzettingen te verlengen, ook al maakte Obama zoveel knievallen.

Zei de Amerikaanse president toen niet zelf dat zo’n moratorium nodig was om enig perspectief te hebben op succesvolle vredesonderhandelingen? Geen moratorium, geen onderhandelingen, zo wist hij toen. En nu plots moeten de Palestijnen wel onderhandelen, ook al groeit het aantal kolonisten op hun grond elke maand met rasse schreden.

Europese Unie doet niet veel beter

Binnen de Europese Unie is het al niet veel beter en stellen de landen zich als vanouds verdeeld op, met felle tegenstanders, enkele voorstanders en allerlei tussenposities. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere (CD&V), bijvoorbeeld durft na 20 jaar vruchteloos onderhandelen nog stellen dat de Palestijnse demarche “geen duurzame stap” zou zijn.

Vanackere ziet meer heil in een zoveelste vage resolutie waar hele VN-kasten mee zijn gevuld. Hij poneert het zonder enige schaamte. Wat is er dan duurzaam genoeg tegen de kolonisatie en de landroof van Israël?

Wat zijn de grote woorden van Europese leiders waard nadat ze jarenlang de Israëlische politiek van voldongen feiten hebben getolereerd, erger nog, hebben gesteund?

Hun vruchteloze oproepen aan de Israëlische regering om te stoppen met het bouwen van steeds maar nieuwe Joodse nederzettingen op Palestijnse grond, gingen immers gepaard met uitstekende relaties die “van Israël – dixit Javier Solana in zijn hoedanigheid van Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU – een lidstaat maken zonder het effectief te zijn”.

“Er is geen land buiten het Europese continent dat het soort van relatie heeft zoals Israël dat heeft met de Europese Unie”, zo zei Solana in oktober 2009 op een conferentie in Jeruzalem.

Een jaar eerder, in december 2008, stemden de 27 Europese leiders unaniem voor een opwaardering van de relaties met Israël. Het Europese parlement houdt de implementatie van die opwaardering vooralsnog tegen. Daardoor wordt ons – gelukkig – het schouwspel van drie ontmoetingen per jaar tussen de Israëlische extreemrechtse minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, en zijn 27 Europese collega’s bespaard.

Opwaardering relatie koppelen aan vredesproces

In een adem begroeven de Europese leiders onder Israëlische druk een zogenaamd ‘actieplan’ voor het vredesproces. België en vier andere landen wilden de opwaardering van Israël koppelen aan de vooruitgang in het vredesproces tot de finale status van onderhandelingen. Ze gingen evenwel overstag na een bezoekje van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni (Kadima, ex-Likoed).

Het is datzelfde Europa vanwaar nu vermanend wordt uitgehaald naar de ‘onverantwoordelijkheid’ van de Palestijnse Autoriteit om het lidmaatschap van de VN eenzijdig aan te vragen.

Neen, de Palestijnen moeten zich volgens de VS en de meeste landen van de EU te pletter onderhandelen met een militaire bezettingsmacht die door ons, en vooral de VS (met 3 miljard dollar per jaar), wordt bewapend en militair gesteund.

Vraag eens aan een slaaf om te onderhandelen met zijn tot de tanden bewapende heerser om hem aub van de ketenen te bevrijden en hem zijn rechten terug te geven. Hebben we aan de opstandelingen in de Arabische wereld gevraagd om te onderhandelen?

“Hebben we aan de opstandelingen in de Arabische wereld gevraagd om te onderhandelen?”Hebben we de Libische rebellen niet alle militaire steun toegezegd omdat ze vooral niét mochten onderhandelen? Hebben we Kosovo uit handen van Servië weggebombardeerd onder het argument dat we de democratische rechten van de bevolking en de mensenrechten moesten verdedigen? etc.

De waarheid is dat de Palestijnen over een bittere uitzonderingstatus beschikken die het mogelijk maakt dat ze sinds de oprichting van de Israëlische staat in 1948 met vele honderdduizenden systematisch van hun gronden worden verdreven. Dat ze systematisch geschonden worden in de meest elementaire rechten.

We zouden ons collectief moeten schamen over dergelijke leiders te beschikken van wie de hypocrisie in dit dossier te zwaar wordt om te dragen.

Wanhopige Palestijnse shortcut

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, Ferre Wyckmans, voorzitter LBC- NVK, Alain Clauwaert , voorzitter Algemene Centrale ABVV, Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris FOS, Brigitte Herremans, experte Midden-Oosten Broederlijk Delen/Pax Christi, Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw en Bert De Belder, coördinator Intal.

"De vredesonderhandelingen hebben niets concreets opgeleverd en de Oslo-akkoorden, die aan de basis lagen van de officiële vredesgesprekken, zijn morsdood."

"De vredesonderhandelingen hebben niets concreets opgeleverd en de Oslo-akkoorden, die aan de basis lagen van de officiële vredesgesprekken, zijn morsdood."

De Palestijnen geven zelf toe dat hun gooi om de erkenning als staat via de Verenigde Naties te forceren een wanhoopspoging is. De vredesonderhandelingen zijn morsdood, Israël zet zijn expansiebeleid verder en de Palestijnse staatsopbouw vordert traag. België en andere Europese landen moeten de druk op Israël opvoeren.

Twintig jaar vredesonderhandelingen hebben de Palestijnen geen eigen staat opgeleverd. Daarom gooit de Palestijnse Autoriteit het over een andere boeg: de erkenning van de Palestijnse staat binnen de grenzen van vóór 1967. Palestina vraagt de landen van de internationale gemeenschap die erkenning te steunen. Daarnaast vragen de Palestijnse leiders aan de Algemene Vergadering van de VN het lidmaatschap van de VN. Via de verschuiving van bilaterale onderhandelingen naar een initiatief in de multilaterale arena, hoopt Palestina de druk op Israël op te voeren. Ook wil het de internationale gemeenschap meer betrekken bij de oprichting van een Palestijnse staat. Read the rest of this entry »

Israël-Palestina: reisadvies voor premier Leterme

door 11.11.11, Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen, FOS, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, Vrede vzw, intal , LBC, Algemene Centrale ABVV

Premier Leterme gaat op 4 en 5 september naar Israël-Palestina. Hij zal er de hoogste gezagsdragers ontmoeten, aan Israëlische en  aan Palestijnse kant. 11.11.11 en haar lidorganisaties met een Midden-Oostenwerking hebben enkele reistips klaar, en vragen dat de premier dit lijstje meeneemt. Read the rest of this entry »

Beschamende steun aan Israëlisch embargo tegen Gaza

Ludo De Brabander

"In december van 2010 trok ook de Israëlische minister van Defensie Vilnai naar Griekenland om wapencontracten in de wacht te slepen voor de rekening van IMI en Rafael, twee overheidsdefensiebedrijven, naar verluidt aan gunstige financiële voorwaarden. “Griekenland is een kwetsbaar land nu, met behoeften... "

"In december van 2010 trok ook de Israëlische minister van Defensie Vilnai naar Griekenland om wapencontracten in de wacht te slepen voor de rekening van IMI en Rafael, twee overheidsdefensiebedrijven, naar verluidt aan gunstige financiële voorwaarden. “Griekenland is een kwetsbaar land nu, met behoeften... "

Sinds enkele jaren krijgt Israël te maken met een nieuw fenomeen: een erg actieve internationale solidariteitsbeweging die het opneemt voor de rechten van de Palestijnen. De internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) voelt zich geïnspireerd door  de campagnes tegen het Zuid-Afrikaans Apartheidsregime. Deze geweldloze beweging bezorgt de bezettingsmacht kopzorgen omdat heel wat artiesten gevolg geven aan de oproep om niet meer in Israël op te treden. Ook een aantal bedrijven is moeten bezwijken onder de publieke druk en zag zich verplicht om investeringen in kolonisatieprojecten stop te zetten. Steeds meer consumenten laten zich bovendien overtuigen om Israëlische koopwaar in de winkelrekken te laten liggen. De acties worden ook alsmaar creatiever. Zopas was er een ‘Fly-in’ van honderden vredesactivisten uit Europa die samen in de Israëlische luchthaven Ben Goerion landden voor een actie die het recht opeist om vrij naar de Palestijnse gebieden te reizen. Read the rest of this entry »

De Freedom Flotilla 2

Maarten Jacobs

protestactie aan de Griekse ambassade (foto: Maarten Jacobs)

protestactie aan de Griekse ambassade (foto: Maarten Jacobs)

Tien boten met een duizendtal passagiers uit 22 landen vertrokken vorige  week uit verschillende havens richting Griekenland.  Van daaruit zou deze internationale vloot naar Gaza zeilen om de aanhoudende schendingen van de Palestijnse politieke en mensenrechten en het schuldig stilzwijgen van onze regeringen aan te klagen.  Het vertrek uit Griekenland verloopt alvast niet van een leien dakje. De Freedom Flotilla 2 kampt met een enorme politieke druk, serieuze dreigementen, agressie en sabotages. Read the rest of this entry »

Biologische wapens, het grootste Israëlische geheim

Ludo De Brabander

"Het IIBR zou ook gifstoffen ontwikkelen die dienen voor de fysieke uitschakeling van politieke vijanden"

"Het IIBR zou ook gifstoffen ontwikkelen die dienen voor de fysieke uitschakeling van politieke vijanden"

Door de klacht van een voormalige werknemer, dreigt een van de meest geheime defensie-instellingen van Israël in de publieke aandacht te komen. Rond het Israëlisch Instituut voor Biologisch Onderzoek hangt een enge mysterieuze sfeer met gebeurtenissen en speculaties die draaien rond een vermoedelijk programma naar biologische en chemische wapens.

In de afgelopen maand mei kwam het Israëlische Instituut voor Biologisch Onderzoek (IIBR) in de media-aandacht omwille van een klacht die Avisha Klein indiende tegen directeur Dr. Avigdor Schafferman en Yossi Melman, de veiligheidsdirecteur op het ministerie van Defensie. Klein was ooit een rijzende ster in het instituut en onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een zalf die de huid moest beschermen tegen mosterdgas. De man viel in ongenade omdat hij zijn medewerking verleende aan het kweken van apen voor experimentele doeleinden, een project dat niet verbonden was aan het instituut.

Dat is tenminste de uitleg die in de pers valt te lezen. Nadien zou Klein er ook van beschuldigd worden informatie te hebben gelekt naar de krant Haaretz. Volgens sommige berichten zou er ook een verband kunnen zijn met het schandaal rond de testen met een anthrax-vaccin die directeur Schafferman liet uitvoeren op 716 soldaten in de periode 1998 en 2006. Anthrax (miltvuur) is een dodelijke bacteriële infectieziekte waarrond in verschillende landen testen en programma’s zijn uitgevoerd vanwege het potentieel als biologisch wapen. Bij de testen werden verschillende soldaten ziek met permanente fysieke schade. Wat het schandaal in Israël nog groter maakte was dat het leven van Israëlische soldaten in gevaar werd gebracht voor de veiligheid van een andere staat. De opdracht en financiering met 200 miljoen dollar kwamen uit de VS dat een Anthrax-vaccin wilde voor zijn soldaten na de Golfoorlog van 1991 – Irak werd er ook van verdacht een biologisch wapenprogramma te hebben – en na een aanval door een lokale terreurgroep met sporen van Anthrax in het najaar van 2001. Read the rest of this entry »

Een jaar na de aanval op de internationale Gaza-vloot heerst de straffeloosheid

"De aanval op de Mavi Marmara kostte aan 8 Turken het leven en heeft de relaties tussen beide landen behoorlijk verziekt"

"De aanval op de Mavi Marmara kostte aan 8 Turken het leven en heeft de relaties tussen beide landen behoorlijk verziekt"

Ludo De Brabander

Op 31 mei is het een jaar geleden dat Israël een humanitaire vloot naar Gaza met 700 opvarenden en hulpgoederen aan boord, op een gewelddadige manier enterde. Daarbij vonden 9 activisten de dood en raakten 50 anderen gewond.

Daags na het incident gaf Michael Oren, de Israëlische ambassadeur in de VS, in een interview met Fox News de officiële versie van zijn regering weer. Hij beweerde dat de Israëlische operatie “perfect legaal, perfect humaan en geheel verantwoord” is uitgevoerd. In een vlaag van dramatische overdrijving maakte hij de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog toen de “VS onder gelijkaardig internationaal recht vochten tegen de Duitsers en de Japanners”. Read the rest of this entry »

You are currently browsing the Palestina blog archives.