Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Vrede vzw

Vrede vzw werkt rond internationale politiek, ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken.

Vrede vzw  verzet zich tegen alle soorten discriminatie, zowel op vlak van ras, van geloof, als van geslacht of sociale situatie.

Uitgangspunt is dat een gedegen kennis van het wereldgebeuren onmisbaar is als fundering voor een gezonde maatschappelijke actie op dit terrein. De centrale stelling luidt: minder militaire uitgaven, meer sociale rechtvaardigheid.

Internationale aspecten van het economisch en politiek leven verwerven steeds meer invloed op onze dagelijkse realiteit. Om hun stem te laten horen, hun inzichten en belangen te verdedigen organiseren mensen zich, want politiek is te belangrijk om alleen aan beroepslui overgelaten te worden.