Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Walgelijke show

Ludo De Brabander

Vlaanderen staat op zijn kop…. Over Gaza. Maar als u dacht dat het over de slachtpartijen gaat die zijn aangericht in de laatste Gaza-oorlog en de vele oorlogen daarvoor, dan hebt u het grondig mis. Neen, de Vlaamse politieke kaste schreeuwt moord en brand omdat Bert Anciaux, nadat hij zijn afschuw had uigedrukt over de gruwelijke gebeurtenissen in Dendermonde, het volgende zei: “Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd. Ook hier heeft dood en geweld toegeslagen. Dat alleen al is de hel. Een donderslag bij heldere hemel. Een noodkreet voor alle kinderen.”

Na de propagandaslag tijdens de Gaza-oorlog toch niet helemaal te hebben gewonnen, zag de Israëllobby in dit land zijn kans: “roekeloos, absurd en beledigend voor de familie van de slachtoffers in Dendermonde en voor de joodse staat” zo luidde het gespeelde verontwaardigde verdict van de Israëlische ambassade. Net zoals de Israëlische ambassade geen seconde heeft wakker gelegen over de afgeslachte kinderen in Gaza, geeft ze geen moer om de slachtoffertjes van het verschrikkelijke drama in Dendermonde. Wel om handig het voorval te recupereren en het eeuwige refreintje te herhalen over de ‘hetze’ tegen de ‘democratische’ staat Israël. En verbazend genoeg: het werkt! Verontwaardiging alom, berisping van de voorzitter van Anciaux’ nieuwe partij, halve en hele pagina’s met ‘leuke’ quotes… je moet het gezien hebben om te geloven.

Maar waar waren al die Vlaamse politici dan, met hun emoties en hun verontwaardiging, toen de kinderen van Gaza daar de hoogste nood aan hadden. Je houdt het niet voor mogelijk, maar na wekenlang stilzwijgen over gruwelijke bombardementen op een hele natie, voelt het halve Vlaamse parlement zich plots geroepen om op de eerste rij te gaan betogen. Dat uitgerekend Eric Van Rompuy Bert Anciaux tot zieligste politicus moet uitroepen, onze Vlaamse leeuw wiens grote bek geen millimeter open te wringen was om ook maar een klein beetje van zijn politieke energie aan Gaza te besteden… Hoe diep kan een om aandacht vragende politicus zinken.

Wij burgers zouden ons eens goed kwaad moeten maken op dat lamlendige deel van politiek Vlaanderen en deze kwijlende aasgieren wegstemmen, die de show proberen te stelen op de rug van een politicus die de moed heeft om te zeggen wat er moet gezegd worden. Wie verder durft kijken dan de Vlaamse dorpspolitiek, een klein beetje moeite doet om de chronologie en de context van dit conflict te achterhalen, weet waarover het echte debat moet gaan, wie de agressor, de grote killer, de bezetter, de kolonisator en muurbouwer is. Moest men de moeite hebben genomen om de rapporten te lezen van de Raad voor de Mensenrechten van de VN, dan zouden we bespaard zijn gebleven van deze wansmakelijke show met al dat inhoudsloze geblaat. Maar wellicht is het materie met te weinig sexy-gehalte. En naast veel onwetendheid durven maar weinigen de moed opbrengen om zich te profileren op een dossier dat vol met valkuilen zit, waar je voortdurend woorden moet wegen en wikken om te vermijden dat de holocaustindustrie je als antisemiet labelt.

Wat zegt Anciaux zo fundamenteel anders dan wat er in de VN gezegd wordt? Dat is de essentiële vraag die iedereen zich moet stellen. Zo stemde de VN-Mensenrechtenraad op 12 juli een resolutie  die een niet mis te verstane ‘strenge veroordeling’ uitspreekt over ‘de militaire Israëlische operatie die in de Bezette Palestijnse gebieden wordt uitgevoerd’ en ‘geresulteerd heeft in massale schendingen van de mensenrechten van het Palestijnse volk en de systematische destructie van Palestijnse infrastructuur’ (punt 1). Onder punt 5 staat: ‘vraagt de bezettende macht, Israël, om te stoppen met het mikken (‘targeting’) op burgers, medische faciliteiten en staf en de systematische vernietiging van het culturele erfgoed van het Palestijnse volk bovenop de vernietiging van publieke en private eigendom, zoals bepaald in de Vierde Conventie van Genève’. De mensenrechtenraad vraagt de internationale gemeenschap om het ‘initiatief bedoeld om een onmiddellijk einde te maken aan de huidige militaire agressie van Israël in Gaza’ te steunen (punt 7) en beslist om een onderzoek te openen naar alle inbreuken op het internationaal humanitair recht door Israël ‘als gevolg van de huidige agressie’ (punt 14)

Om het nog maar eens te verduidelijken: dit is geen ‘blog-talk’ van een gefrustreerde VN-functionaris, maar een greep uit een formele goedgekeurde resolutie door een daarvoor bevoegde VN-instantie. Jammer genoeg blijkt een niet onbelangrijk deel van onze volksvertegenwoordiging zonder kennis van zaken punten te willen scoren op iets wat een vanzelfsprekendheid dient te zijn. Bert Anciaux heeft niets meer dan zijn verdomde plicht gedaan om wantoestanden aan te klagen en er op te wijzen dat de agressors hun straf niet dienen te ontlopen. En het is nodig. Terwijl de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni, een van de architecten van de Gaza-slachtpartij, door de Europese ministers met de rode loper wordt ontvangen, blijft men contraproductief herhalen dat er met een terroristische organisatie als Hamas niet kan onderhandeld worden. De EU ziet het blijkbaar ook niet als zijn taak om aan te dringen op een onderzoek naar oorlogsmisdaden, hoewel dat vanuit de VN wordt gevraagd. Dit, beste dames en heren politici, is iets wat stevige verontwaardiging verdient. Kijk in de spiegel en schaam u.

Tags: , , ,

3 Responses to “Walgelijke show”

 1. januari 30th, 2009 at 19:59

  Amina S says:

  Dit is het krachtigste stuk dat u ooit heeft geschreven! En terecht, alleen weet ik niet hoe u er woorden voor hebt kunnen vinden! De hele situatie is immers echt te surrealistisch!

 2. februari 2nd, 2009 at 00:06

  Jozef says:

  Dat is klare taal.
  Van harte dank.
  Jozef

 3. februari 3rd, 2009 at 17:36

  anke says:

  hup Ludo hup!