Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Wansmakelijke soap rond Palestina

Ludo De Brabander

"De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten."

"De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten."

De theatrale woede van de VS en Israël over de Palestijnse demarches om eerst het lidmaatschap te vragen van de Verenigde Naties en vervolgens van UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft ongekende en absurde proporties aangenomen. Het VN-lidmaatschap is hoe dan ook ijdele hoop, want de VS plaatsen in de Veiligheidsraad zeker hun veto. Maar binnen UNESCO bestaat er geen vetorecht en haalden de Palestijnen moeiteloos een tweederdemeerderheid (107 voor, 14 tegen en 52 onthoudingen). De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis was de UNESCO-stemming “prematuur en ondermijnt ze het gedeelde doel van de internationale gemeenschap voor een alomvattend, rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten”. Je moet maar durven.

Was het niet net die internationale gemeenschap die voor het Palestijns lidmaatschap van UNESCO heeft gestemd? Na decennia van bezetting en twintig jaar vruchteloos onderhandelen kan je dit bovendien moeilijk nog ‘prematuur’ noemen. En hoe dat het lidmaatschap van een organisatie wiens werk er uit bestaat om waardevolle sites te beschermen bedreigend zou zijn voor de duurzame vrede in de regio, gaat zelfs Orwell’s petje te boven.

In februari spraken de VS als enige hun veto uit tegen een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die Israël vroeg om onmiddellijk een einde te maken aan alle activiteiten in de nederzettingen op de Palestijnse gebieden. De VS-vertegenwoordigster gebruikte het klassieke argument dat de resolutie vredesonderhandelingen zou verhinderen. Les excuses sont faits pour s’en servir.

Na de UNESCO-stemming kondigde het Israëlische kernkabinet aan dat het bij wijze van strafmaatregelen 2000 nieuwe wooneenheden, grotendeels in Oost-Jeruzalem zal bijbouwen. Op een democratische stemming reageert Israël dus met een illegale diefstal van Palestijns grondgebied. Denk je dat er één verklaring of signaal uit Washington kwam dat dit het vredesproces in gevaar zou brengen? En dat, nota bene, nadat president Obama vorig jaar in de Algemene Vergadering van de VN Israël zelf vruchteloos opriep om de uitbreiding van de nederzettingen voor enkele maanden langer te bevriezen. Netanyahu, die zich kan verzekeren van de steun van het grootste deel van de politieke elite in Washington, liet de Amerikaanse president Obama plat op zijn buik gaan. Neen, zo klonk het afgemeten. De voorbarige Nobelprijswinnaar moest buigen en slikken. Hij kon niet anders.

Het hele UNESCO-gedoe maakt deel uit van een wansmakelijke soap. De VS en Israël hangen nu in de gordijnen, maar maakten geen probleem van het feit dat UNESCO jaren terug geld op tafel legde om het Palestijns erfgoed te inventariseren dat nu met het lidmaatschap ook beschermd kan worden. Dat gebeurt via het al jaren functionerende UNESCO-kantoor in Ramallah. En er valt wat te beschermen in dit gebied waar je bij wijze van spreken bij elke spadesteek op archeologische schatten stoot. De Palestijnse Autoriteit wil graag een twintigtal sites beschermen waaronder de geboortekerk (van Jezus) in Betlehem. Zou de conservatief-christelijke zionistische lobby in de VS wel beseffen dat de VS-aanval op UNESCO niet erg in lijn ligt met het christelijke belang dat ze wellicht zelf hechten aan dit populair pelgrimsoord? Hoe dom en kortzichtig kan je zijn? Uiteraard kan het Palestijnse streven om lid te worden van UNESCO niet los worden gezien van de context van de bezetting. Het neerslaan van de intifada en de Israëlische kolonisatie van Palestijns gebied gingen gepaard met heel wat destructie van het Palestijns erfgoed. In Nablus en Hebron werden waardevolle historische gebouwen beschadigd of vernietigd. Ook de geboortekerk heeft geleden onder de maandenlange belegering tijdens de intifada. Eens erkend werelderfgoed, zo kunnen we hopen, zal het Israëlische leger tweemaal nadenken vooraleer er tanks over te laten rollen.

In hun boek ‘De Israël-Lobby’ stellen de gerenommeerde academici Mearsheimer en Walt dat onvoorwaardelijke Amerikaanse economische, militaire en diplomatieke steun aan Israël tot een strategische last is geworden. Ze bemoeilijkt de Amerikaanse verhoudingen met een aantal andere landen in de wereld, wat de VS op kosten jaagt. De VS-regering dreigt alle capaciteit te verliezen om een buitenlandse politiek te voeren die haar belangen verdedigt in een cruciale geostrategische en olierijke regio. Als de dag komt dat de Arabische regimes de emanatie zijn van de collectieve volkswil, dan kunnen de VS het wel vergeten. De VS drijven zich in het isolement en met zich de landen die hun beleid bijna onvoorwaardelijk steunen. In de UNESCO-stemming heeft ons land er voor gekozen om de VS niet te volgen en voor te stemmen. Onze regering heeft er alle belang bij om ook in de toekomst niet langer te vervallen in slaafse onderdanigheid aan het Witte Huis. Op lange termijn varen we daar het best mee.

Comments are closed.