Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Israël-Palestina: reisadvies voor premier Leterme

door 11.11.11, Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen, FOS, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, Vrede vzw, intal , LBC, Algemene Centrale ABVV

Premier Leterme gaat op 4 en 5 september naar Israël-Palestina. Hij zal er de hoogste gezagsdragers ontmoeten, aan Israëlische en  aan Palestijnse kant. 11.11.11 en haar lidorganisaties met een Midden-Oostenwerking hebben enkele reistips klaar, en vragen dat de premier dit lijstje meeneemt.

Reistip 1: Neem de opheffing van Israëls blokkade van de Gazastrook als topprioriteit. 1,5 miljoen inwoners van de Gazastrook zijn reeds vier jaar het slachtoffer van collectieve strafmaatregelen.
Reistip 2: Eis een einde aan Israëls koloniseringspolitiek op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Stel de herziening van de bestaande samenwerkingsakkoorden en -programma’s met Israël voorop, zodat ze niet langer toegepast worden op de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
Reistip 3: Spreek over de  stopzetting van alle wapenhandel met Israël.,want die is in strijd met verschillende criteria van de Europese gedragscode voor wapenhandel.
Reistip 4: Vraag rekenschap van de betrokken partijen in het conflict en vraag  respect voor het internationaal recht. Israël moet stoppen met militaire invallen en operaties in Gaza. Hamas en andere Palestijnse gewapende groeperingen moeten ophouden met het willekeurig afvuren van raketten vanuit de Gazastrook op Israël.
Reistip 5: Protesteer tegen de inkrimping van de ruimte voor het Palestijnse en Israëlische middenveld. De politieke en burgerrechten van de bevolking moeten worden gegarandeerden de mensenrechtenorganisaties mogen niet worden gemuilkorfd
Reistip 6: Verleen actieve steun aan de inter-Palestijnse verzoening en stop met de internationale politiek om Hamas te isoleren.

11.11.11 denkt dat deze elementen deel moeten uitmaken van een coherent en daadkrachtig Belgische en EU-beleid voor een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten. Het is uiterst belangrijk dat België in het Israëlisch-Palestijns conflict de rechtenbenadering verdedigt, en in het kader van de Europese Unie (EU) concrete stappen onderneemt tegen de aanhoudende inbreuken op het internationaal recht. De Europese Unie is immers een van de belangrijkste handelspartners van Israël en een van de grootste donoren aan de Palestijnen.

We kijken alvast uit naar het reisverslag van premier Leterme.

in naam van het Midden-Oostenoverleg van 11.11.11 (11.11.11, Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen, FOS, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, Vrede vzw, intal , LBC, Algemene Centrale ABVV)

Comments are closed.