Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

De Freedom Flotilla 2

Maarten Jacobs

protestactie aan de Griekse ambassade (foto: Maarten Jacobs)

protestactie aan de Griekse ambassade (foto: Maarten Jacobs)

Tien boten met een duizendtal passagiers uit 22 landen vertrokken vorige  week uit verschillende havens richting Griekenland.  Van daaruit zou deze internationale vloot naar Gaza zeilen om de aanhoudende schendingen van de Palestijnse politieke en mensenrechten en het schuldig stilzwijgen van onze regeringen aan te klagen.  Het vertrek uit Griekenland verloopt alvast niet van een leien dakje. De Freedom Flotilla 2 kampt met een enorme politieke druk, serieuze dreigementen, agressie en sabotages.

Filmpje messages in a bottle (http://www.youtube.com/watch?v=XXyR2_H0jXE)

Gaza en de Flotilla

Het zeilen van de Freedom Flotilla 2 naar Gaza is een vreedzame maar directe actie van een breed platform van internationale en nationale organisaties tegen de illegale blokkade van de Gazastrook. De blokkade, die de economie nagenoeg heeft lamgelegd en het leven van de Palestijnse burgers in Gaza onmenselijk maakt, is een vorm van collectieve bestraffing van de burgerbevolking. Een onderzoeksmissie van de VN Mensenrechtenraad heeft geoordeeld dat de Israëlische blokkade tegen Gaza illegaal is. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft gezegd dat Israël de illegale afsluiting van Gaza moet stopzetten. Israël blijft evenwel het internationaal recht naast zich neerleggen en duidelijke internationale diplomatieke initiatieven tegen het embargo blijven uit. Vandaar dat activisten uit de hele wereld zich verplicht voelen om met een duidelijke en directe actie een einde te maken aan de illegale blokkade tegen Gaza. “Israël blijft evenwel het internationaal recht naast zich neerleggen en duidelijke internationale diplomatieke initiatieven tegen het embargo blijven uit.”

Eind mei is het een jaar geleden dat Israël de wereld schokte door de eerste Vrijheidsvloot naar Gaza op een gewelddadige manier te enteren, waarbij negen activisten de dood vonden. Volgens de onderzoeksmissie van de VN Mensenrechtenraad onder leiding van rechter K. Hudson-Pillips vonden er ernstige schendingen van zowel het humanitair recht als van de mensenrechten plaats, zowel tijdens als na het incident. De commissie heeft onder meer aanwijzingen dat twee gewonde activisten zijn geëxecuteerd. Israël dreigt er opnieuw mee om hard op te treden. Israëlische leiders voeren internationaal campagne tegen de Freedom Flotilla 2 en bestoken de publieke opinie met vijandige en haatdragende boodschappen. Zoals dat ook in andere landen gebeurt, vraagt Belgium to Gaza onze regering om te reageren op de Israëlische intimidaties tegen vreedzame activisten. De stuurgroep van Belgium te Gaza zal een onderhoud vragen met de minister van Buitenlandse Zaken en aandringen om alles in het werk te stellen om onze 4 meevarende Belgische burgers te beschermen.

Belgium to Gaza is een platform van organisaties en individuen dat de bezetting van de Gazastrook wil aankaarten. Belgium to Gaza zamelde 30.000 Euro in voor de aankoop van een boot die gedeeld wordt met delegaties van Canada, Denemarken en Australie. Er varen minstens vier landgenoten mee op de boot die de naam ‘Tahrir’, bevrijding, kreeg.  (bron: http://www.intal.be/nl/article/belgium-gaza-vaart-mee-op-de-internationale-vloot-eind-juni)
“Eind mei is het een jaar geleden dat Israël de wereld schokte door de eerste Vrijheidsvloot naar Gaza op een gewelddadige manier te enteren, waarbij negen activisten de dood vonden.”

Problemen
-Het vertrek van de vloot verloopt alvast niet van een leien dakje. Zo trok het grootste Turkse schip, de Mavi Marmara – waarop vorig jaar de negen activisten werden doodgeschoten – zich op het nippertje terug wegens ‘technische’ problemen.  Naar verluidt zou de enorme Israëlische druk op de Turkse regering de echte reden zijn.
-In de haven van Athene mocht de Amerikaanse zeilboot ‘The Audacity of Hope’ met 50 passagiers alvast de haven niet verlaten omdat een onbekend individu klacht indiende omdat het schip niet zeewaardig zou zijn. Het schip moest dus wachten op een grondige inspectie voor het de haven mocht verlaten.
-Dinsdag werd het Zweedse schip ‘Julliano’ dat voor een Griekse haven lag, gesaboteerd. Volgens de organisatoren hebben duikers de schroef van het schip vernield en zal het enkele dagen duren voor het schip gerepareerd is.
-Woensdagochtend werden vier deelnemers aan de vloot het slachtoffer van agressie, op verschillende plaatsen maar op dezelfde moment, in een Griekse havenstad. Ze werden beroofd van hun papieren en van hun gsm. (Bron: Ria Cabus)
-Later werd ook het Ierse schip ‘MV Saoirse’ gesaboteerd. Na controle door experts bleek dat de sabotage niet bedoeld was om het schip te verhinderen om te vertrekken, maar dat de fatale schade pas zou optreden wanneer het schip op zee was. Dit zou er zeker voor gezorgd hebben dat enkele passagiers dit met de dood zouden bekopen. Het was dus een potentiële moordpoging.
De verantwoordelijke van de MV Saoirse (Dr. Lane) reageerde: “ De Freedom Flotilla is een geweldloze actie van humanitaire solidariteit met de mensen van Gaza, maar Israël blijft bedreigingen en geweld gebruiken om de vloot te vertragen en te stoppen. Ze vielen ons vorig jaar aan in internationale waters, nu vallen ze ons aan in Turkse en Griekse havens. Er is geen norm dat Israël niet zou breken.” Eveneens zou de sabotage gelijkaardig zijn met die toegebracht aan het Zweedse schip. (http://ht.ly/5u6Sc)
-Verder beschuldigd Israël de actievoerders van terroristische contacten, niet geweldloos zijn, Gaza te bevoorraden met wapens en chemische wapens aan boord te hebben. Voor de organisatoren van de Flotilla is geweldloosheid echter troef. Alle gegevens die Israël mocht bezitten over deze aantijgingen zouden ze aan de organisatoren moeten doorspelen, deze actievoerders zouden onmiddellijk uit de actie worden gezet.
-Tot slot wordt ondertussen de actie ook door internationale politiekers veroordeeld als terroristisch of overdreven provocatie. Hierbij zijn NVA (bij monde van Els De Mol & Jan Jambon), de Amerikaanse president Barack Obama, VN topman Ban Ki-moon en vele anderen.
-Opvarenden en organisatoren maken zich alvast zorgen over de houding van de Griekse regering. Aanvankelijk steunde ze de Flotilla en de eis voor de opheffing van de blokkade van Gaza. Maar de belabberde economische situatie maakt dat ze mogelijke politieke druk van zowel Israël als de VS niet zou kunnen weerstaan. Naar verluidt zou ondertussen de Griekse regering alle schepen naar Gaza  verhinderen uit te varen en blokkeerde de Griekse kustwacht het Amerikaanse schip net na het verlaten van de haven. Momenteel is het niet duidelijk of deze acties de plannen van de Flotilla zouden hinderen. (http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=227492 )
De actievoerders blijven anders gemotiveerd en roepen de wereld op om druk uit te oefenen op hun regering, op de Griekse regering alsook op de Amerikaanse en de Israëlische.

Let us sail! Let us sail! Let us sail!
Doe mee en Let them sail!

Comments are closed.