Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

“Maak een einde aan het onrecht tegen de Palestijnen”

Ludo De Brabander

Hier de tekst van de toespraak voor de bijeenkomst aan het eind van de protestmars ‘Gent voor Gaza’

Beste vrienden,

In de hele wereld weerklinkt het protest. En het is nodig. Niet alleen om deze gruwelijke oorlog tegen burgers te doen stoppen. Maar ook om er eindelijk voor te zorgen dat de Palestijnen al hun rechten terugkrijgen. Het is een illusie om te denken dat je vrede en veiligheid kan winnen op een puinhoop van rottend onrecht en menselijke ellende. Palestijnse vluchtelingen wachten al 60 jaar op hun terugkeer. VN-resoluties die het einde van de bezetting vragen liggen al meer dan 41 jaar te wachten op uitvoering. Palestijnse grond wordt aangevreten door de kanker van uitbreidende nederzettingen. Negentien maanden embargo heeft de stille dood tot verstikkende levensgezel gemaakt van de burgers van Gaza. Dit conflict woekert op onrecht. Bommen en militair machtsvertoon zullen de woede over dat onrecht alleen maar groter maken. Partijen als Hamas zijn het symptoom van de jarenlang weigering om Israël te verplichten de Palestijnen hun rechten terug te geven.

Aan onze regering en de Europese instanties vragen we nu eindelijk eens ‘5 minuten politieke moed’ om de wortels van dit bezettingsconflict aan te pakken. De jarenlange actieve steun of tolerantie aan een bezettingsregime maakt hen medeverantwoordelijk.

Het is onaanvaardbaar dat de Europese Unie en de NAVO samenwerkingsakkoorden hebben gesloten met een regime dat het internationale recht naast zich neerlegt;

Het is beschamend dat Europa elk jaar voor honderden miljoenen wapens levert aan een oorlogsapparaat dat er niet voor terugschrikt op grote schaal fosforwapens en clustermunitie in te zetten en zelfs durft dreigen met het inzetten van atoomwapens waarover Israël beschikt;

Het is strijdig met de verplichtingen die voortvloeien uit verschillende verdragen dat onze regeringen het embargo tegen Gaza en de collectieve bestraffing tegen burgers tolereren;

Het is misdadig dat onze regeringen weigeren kordaat op te treden om een einde te maken aan de slachtpartij in Gaza en dat burgers aan beide zijden van het kamp het doelwit vormen van militaire acties.

Dames en heren, we stellen hier uitdrukkelijk dat burgers, vrouwen en kinderen, in welk kamp ze zich ook bevinden niet het doelwit mogen vormen van militaire aanvallen. Aan dit principe mogen we geen toegevingen doen, aan niemand.

Wat we hier eisen is niet minder de toepassing van het internationaal recht, van goedgekeurde VN-resoluties, van Europese vastgelegde principes. We vragen gewoon dat humanitaire waarden en mensenrechten worden verdedigd.

Zoals de rapporteur voor de mensenrechten van de Verenigde Naties in de Palestijnse gebieden het stelt zijn “de bezette Palestijnse gebieden een test geworden voor het Westen, een test waarin ze zal beoordeeld worden op haar engagement ten aanzien van de mensenrechten”. Wel, wij vinden het hoogtijd om te bewijzen dat het wil slagen voor deze test.

Met dank voor uw aandacht.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.