Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Lezing met Israëlische kolonel afgelast!

Brief aan organisator van voordracht met Israëlische kolonel: "Vandaar dat we u verzoeken, uit respect voor de vele burgerslachtoffers, om de voordracht in deze vorm met deze spreker af te gelasten en desgevallend het onderwerp door een gezaghebbend onafhankelijke spreker te laten inleiden"

Brief aan organisator van voordracht met Israëlische kolonel: "Vandaar dat we u verzoeken, uit respect voor de vele burgerslachtoffers, om de voordracht in deze vorm met deze spreker af te gelasten en desgevallend het onderwerp door een gezaghebbend onafhankelijke spreker te laten inleiden"

Op uitnodiging van de Belgische afdeling van de International Law Association werd de Israëlische kolonel Liron A. Liebman uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over de uitdagingen van een asymmetrische oorlogsvoering. Liebman minimaliseerde eerder – nog voor de onderzoeken waren afgerond – de beschuldigingen van oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Gaza (‘Cast Lead’). Moreel onaanvaardbaar vonden een hele reeks prominente figuren en organisaties die de organisatoren vroeg om uit respect voor de vele burgerslachtoffers de voordracht in deze vorm en met deze spreker af te gelasten. Daags na het verzenden van onderstaande brief bereikte ons de melding dat de lezing is afgelast.

Aan professor Kim Van der Borght
voorzitter van de Belgische afdeling van de International Law Association

Aan Ludwig Van Der Veken
Voorzitter van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht

Beste,

Op 25 mei geeft de Israëlische kolonel Liron A. Liebman een lezing onder de titel: ‘The challenges in asymmetrical warfare; an Israeli experience’. Kolonel Liebman is hoofd van het International Law Department van het Military Advocate General dat resorteert onder het Israëlische leger (IDF). In zijn hoedanigheid minimaliseerde Liebman op voorhand de beschuldigingen van oorlogsmisdaden door het IDF tijdens operatie ‘Gegoten Lood’ zoals beschreven in diverse rapporten (Goldstone-rapport, Amnesty International, Human Rights Watch,…). Hij noemde de beschuldigingen een vorm van ‘legaal terrorisme’ (Haaretz, 19/02/2009) en hij zei ook dat bevelvoerders “geen slaap moesten laten omwille van de onderzoeken” (‘Turning a blind Eye’, Rapport van HRW, 11 april 2010)

Bevelvoerende officieren van het IDF verklaarden eerder nochtans zelf dat ze sinds de Libanon-oorlog van 2006 de zogenaamde Dahiya-doctrine hanteren. Als er geschoten wordt uit Libanese dorpen zal het IDF volgens generaal Eisenkot “disproportioneel geweld gebruiken en grote schade en vernietiging veroorzaken. Ons standpunt is dat het geen burgerdorpen zijn, maar militaire basissen.” (Reuters, 10/03/2008) Andere militaire bronnen bevestigden daarop dat dit de toekomstige doctrine is voor elk Israelisch conflict met Libanon, Syrië en de Gazastrook (Haaretz, 5/10/2008). Volgens het ‘Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof’ (artikel 8, 2, b, iv) is het een oorlogsmisdaad om opzettelijk een aanval in te zetten “in de wetenschap dat een dergelijke aanval bijkomstige verliezen aan levens of letsels onder burgers zal veroorzaken, of schade aan burgerdoelen of omvangrijke langdurige en ernstige schade aan het milieu zal aanrichten, die duidelijk buitensporig zou zijn in verhouding tot het te verwachten concrete en directe algehele militaire voordeel.”

De verschillende rapporten voor de VN-Mensenrechtenraad portretteren het Israëlische leger als een repressieve bezettingsmacht die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden burgers in de afgelopen decennia.

We vinden het bijgevolg politiek en moreel onaanvaardbaar dat een belangrijke officier van dit leger, die bovendien de verantwoordelijkheden in de Gaza-oorlog nog voor het afronden van de onderzoeken minimaliseert, gedurende 2 uur een platform geboden krijgt in een gerespecteerde instelling zoals de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten. Vrije meningsuiting is een elementair recht dat ook tegenover morele verantwoordelijkheden afgewogen moet worden. Het is obsceen dat iemand met dergelijk profiel die in feite misdaden tegen de menselijkheid goed praat, vrij het woord krijgt in een dergelijke hoge instelling.

Vandaar dat we u verzoeken, uit respect voor de vele burgerslachtoffers, om de voordracht in deze vorm met deze spreker af te gelasten en desgevallend het onderwerp door een gezaghebbend onafhankelijke spreker te laten inleiden.

Hoogachtend,

Dirk Adriaensens, Member BRussells Tribunal Executive Committee,
Kristel Beyens, Hoofddocent Vakgroep criminologie, Vrije Universiteit Brussel
Sarah Bracke, Professor K.U.Leuven
Jean Bricmont, Professor theoretical physics, U.C.Louvain
Jacques Bude, professeur émérite de Psychologie Sociale de l’ULB
Lucas Catherine, auteur
Souhail Chichah, Professeur à HEHA et chercheur à l’ULB
Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
Patrick Deboosere, professor bij het departement sociaal onderzoek van de VUB
Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
Rudy De Leeuw, ABVV voorzitter
Nadia Fadil, K.U.Leuven
Jan Fermon, advocaat aan de balie te Brussel, lid van Progress Lawyers Network
Raoul Hedebouw, woordvoerder PVDA
Hilde Heynen, departementsvoorzitter ASRO en lid KVAB, Technische Klasse
Ameer Khaleel, General Union of the Palestinian Students
Fred Louckx, Professor Vrije Universiteit Brussel
Maarten Loopmans, Prof. K.U.Leuven
Frank Moulaert, Professor K.U.Leuven, hoofd onderzoeksafdeling Ruimtelijke
Planning & Ontwikkeling
Stijn Oosterlynck, Professor Universiteit Antwerpen
Christopher Parker, Professor Universiteit Gent
Luc Reychler, prof K.U.Leuven vredesonderzoek en strategische studies
Bart Staes, Lid Europees Parlement Groen!
Michel Staszewski, Geschiedenisleraar
Dirk Van Der Maelen, parlementslid sp.a
Dominique Willaert, coördinator vzw Victoria Deluxe
Ferre Wyckmans, Algemeen Secretaris LBC-NVK
Karim Zahidi, filosoof, Universiteit Antwerpen
Sami Zemni, Professor Universiteit Gent

Ook de volgende organisaties onderschrijven formeel deze brief:

Association Belgo Palestinienne
Action pour la Paix
Belgium Campaign Academic and Cultural Boycott of Israel
Brussels Palestine Collective
Cobi
Comité BDS ULB
Comité BDS Saint Louis
Comité Vervier Palestine
Égalité
Fos – Socialistische Solidariteit
Generation Palestine
Intal
Palestina Solidaiteit
Solidarité Socialiste
Mouvement Citoyen Palestine
Ligue Communiste Révolutionnaire
PACBI – The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel
PJPO Ittre
Vrede vzw
Vredesactie

Comments are closed.