Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

“De Gaza-vloot leert ons tot wat de Palestijnse solidariteitsbeweging in staat is”

Michel Warschawski op Europees Sociaal Forum in Istanbul

Ludo De Brabander

Op het Europees Sociaal Forum in Istanbul zijn er verschillende seminaries over de Palestijnse kwestie met focus op de Israëlische straffeloosheid en het verzet van de almaar groeiende internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties).Tussen de VS en Israël bestaat er een strategische alliantie die heel sterk is en essentieel is voor beide. Het is onze uitdaging om deze alliantie te breken. Er zijn twee zaken die noodzakelijk zijn voor de belangen van beide. Toen Obama vorig jaar zijn toespraak hield in Cairo zei hij dat de belangen van de VS een reorganisatie van de regio vereisen. Het sleutelprobleem om de knoop in het Midden-Oosten te ontwarren is de Palestijnse kwestie. Premier Netanyahu reageerde daarop door te stellen dat een aanval op Iran een prioriteit is en dat daarvoor een sterk Arabisch front nodig is. Dus: de Palestijnse kwestie moet geneutraliseerd worden.

De houding van de Israëlische publieke opinie daarbinnen is duidelijk geworden op drie momenten. Tijdens de aanval op Gaza kon de Israëlische regering steunen op bijna de volledige Israëlische publieke opinie, terwijl wereldwijd de verontwaardiging over de slachting groot was. Vervolgens toonden de verkiezingen hoe er het gesteld is met de Israëlische publieke opinie. Ze resulteerden in een parlement dat gedomineerd wordt door extreem en nog extremer rechts. Er is geen politiek centrum meer, links is zo goed als onbestaande. De derde gebeurtenis was de aanval op de Gaza-vloot. Internationaal toonden niet alleen de publieke opinie maar zelfs heel wat staten en internationale instellingen zich verontwaardigd. In Israël zelf kon de protestbeweging tegen de aanval slechts enkele honderden manifestanten mobiliseren.

Het is het belangrijk om de Israëlische publieke opinie te overtuigen. Dat zal niet gebeuren door gewoon te zeggen ‘je moet de mensenrechten respecteren’. Zoals dat met alle publieke opinies in de wereld het geval is, zal ze slechts veranderen na een afweging van de baten en kosten op vlak van zaken als veiligheid, economische gevolgen en de internationale positie. Het is de prijs die de Israëlische bevolking moet betalen die bepalend zal zijn om de publieke opinie in Israël te veranderen.

Dat is de opdracht van de internationale BDS-beweging die zich tot alle spelers richt. De ‘S’ staat voor sancties tegen staten die het internationaal recht niet respecteren, voor schurkenstaten, voor zij die gevaarlijk zijn voor de internationale vrede en veiligheid. Omdat staten hun verantwoordelijkheid niet nemen en de ‘S’ op dit ogenblik niet goed werkt komt de ‘B’, de boycot van Israël door de civiele maatschappij op het voorplan. De Gaza-vloot heeft ons getoond dat sociale bewegingen een capaciteit hebben – zelfs als daar een grote prijs moet voor betaald worden – om tot veranderingen te komen en resultaten te boeken waar staten en zelfs de Europese Unie falen. We moeten de Turkse bevolking en de activisten dankbaar zijn dat ze met hun symbolisch actie Gaza hoger op de politieke agenda hebben geplaatst en de ingeslapen of medeplichtige internationale actoren onder druk hebben gezet om te reageren tegen de blokkade. De Gaza-vloot heeft ons geleerd tot wat sociale bewegingen in staat zijn.

Comments are closed.