Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Israël wordt mogelijk aangeklaagd voor oorlogsmisdaden

Israël heeft oorlogsmisdaden gepleegd en zou voor een internationaal rechtshof vervolgd moeten worden, zegt Raji Sourani, hoofd van het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten (PCHR) in Gaza.

“De herhaalde bombardementen op duidelijk gemarkeerde civiele doelwitten waar burgers schuilden, overtreedt verschillende regels van het internationale recht”, zegt Sourani. De gezant van de Palestijnse Autoriteit (PA) in Groot-Brittannië, Manuel Hassassian, heeft al laten weten dat de PA gerechtelijke stappen wil ondernemen tegen de Israëlische leiders die volgens haar verantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaden in Gaza.

Hassassian had het met name over het Israëlische bombardement op een school van de Verenigde Naties in het vluchtelingenkamp Jabaliya, waarbij veertig Palestijnse burgers het leven lieten. De voorbije dagen werden nog verschillende andere scholen van de VN geraakt. Bij bombardementen woensdagmorgen vielen vier slachtoffers op een speelplaats nabij een moskee in Gaza-stad.

Groeiende kritiek

Ook de Verenigde Naties riepen op tot een onderzoek, omdat ze naar eigen zeggen voor de Israëlische campagne de precieze coördinaten van alle VN-sites in Gaza doorgegeven hadden aan de Israëli’s.

Het Internationale Rode Kruis op zijn beurt heeft de Israëlische aanval op twee leden van de Rode Halve Maan vorige week scherp veroordeeld. Volgens het Rode Kruis droegen de verplegers fluorescerende vesten, waren hun ambulances duidelijk gemarkeerd en draaiden de zwaailichten.

Nihal Al-Akras, voorzitter van de Palestijnse Comités voor Gezondheidszorg, riep de internationale gemeenschap op om Israël ertoe te bewegen niet langer medische doelwitten onder vuur te nemen. Hij reageerde daarmee op een bombardement op het Ad-Dura ziekenhuis in Gaza-stad en de vernieling van drie mobiele gezondheidscentra van de Deense organisatie DanChurchAid. “We waren tot nog toe in staat om de gewonden te helpen omdat we onze voertuigen ter plaatse en klaar hadden in Gaza”, zei Hendrik Stubkjær, secretaris-generaal van DanChurchAid. “Maar die mogelijkheid van noodhulp is nu vernield. Dat de Israëlische luchtbombardementen de humanitaire inspanningen verhinderen, schokt ons diep.”

Agressie is voorzichtig

Hoewel Israël heeft ontkend dat het moedwillig aanvallen uitvoert tegen burgers, geeft de Israëlische legerleiding tussen de regels toe dat het de levens van Israëlische soldaten voorrang geeft op de veiligheid van de Palestijnse bevolking. Verschillende legercommandanten hebben toegegeven dat hun strategie eruit bestaat om een overweldigende vuurkracht te gebruiken op het terrein om hun soldaten te beschermen tijdens gevechten in stedelijke centra. “Voor ons komt voorzichtigheid neer op agressiviteit”, legde één officier uit. “Van bij de eerste minuut dat we binnentrokken, gedroegen we ons alsof we midden in een oorlog zaten. Als we vermoeden dat een Palestijnse strijder zich in een huis ophoudt, beschieten we het met een raket en twee tankgranaten, waarop een bulldozer de muur aanpakt. Dat veroorzaakt een hoop schade maar het redt de levens van onze soldaten”.

De Israëlische strijdkrachten verloren veel manschappen tijdens de oorlog in Libanon in 2006, en de legerleiding is er zich goed van bewust dat een herhaling de publieke steun voor de oorlog zou uithollen.

BRON:
http://www.ipsnews.be
 

Tags: , ,

2 Responses to “Israël wordt mogelijk aangeklaagd voor oorlogsmisdaden”

 1. januari 9th, 2009 at 22:33

  Een Oorlogstribunaal om de oorlogsmidaden van Israel te doen ophouden « The Wings of the Carp says:

  […] Een einde aan het geweld in Gaza? Boycot IsraelIsraël wordt mogelijk aangeklaagd voor oorlogsmisdadenWelkom in de woestenij: hoe Israël de werkelijkheid geweld […]

 2. januari 13th, 2009 at 19:54

  Guido Van Rossen says:

  ‘In de huizen troffen ze vier kleine kinderen aan die naast de lijken van hun moeders zaten, en te zwak waren om op te staan’

  Een mensenleven is in onze wereld blijkbaar niet veel waard.
  Terzelfder tijd zijn er velen onder ons, om maar iets te noemen, die graag lang willen leven, zeker na een lang leven van hard werken , om dan nog heel veel van het leven te kunnen genieten.
  We zouden ons dan ook meer kunnen bekommeren om de waarde van een mensenleven, dus zeker en vast ook de waarde van iemand anders leven, in de hoop dat we daardoor allemaal de waarde van een mensenleven steeds hoger gaan inschatten. Een samenleving die ook de waarde van oudere en zwakkere mensen steeds hoger inschat en zeker niet lager.

  Oorlog lost weinig op, maar veroorzaakt integendeel steeds meer en nieuwere, andere problemen.
  Als een ruimdenkende mens kan je volgens mij oorlog nooit goedkeuren. Dat kunnen enkel die mensen, die een aantal dingen uitsluiten, dus bekrompen denken, je zou wel kunnen zeggen dat ze ‘achterlijk’ zijn, in de zin van dat ze voor welke redenen ook niet willen proberen , grote problemen kost wat kost op een andere manier op te lossen . Voor alle duidelijkheid hier bedoel ik zowel Palestijnen, Israelies, politiekers en ook burgers, mee.
  Voor de politiekers die kiezen voor een oorlog blijkt achteraf steeds weer wel wat hun reden was. In vele gevallen was het dan wel om er op de ene of andere manier zelf beter van te worden. Geld , macht of invloed. Daar zouden we ondermeer onze politieke verantwoordelijken veel strenger moeten op oordelen, veroordelen.

  Politiekers vertegenwoordigen de burgers, burgers kunnen en moeten een verschil kunnen maken.
  In Zuid-Afrika is pas het apartheid regime verandert toen er een voldoende kritische massa was, die zich duidelijk uitsprak tegen Apartheid …

  Guido Van Rossen