Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Israëlisch wetsvoorstel plaatst organisaties die rapporteren over schendingen buiten de wet

Ludo De Brabander

Avi Dichter (Kadima), de voormalige directeur van de Israëlische geheime dienst, Shin Bet, behoort tot de indieners van het wetsvoorstel

Avi Dichter, voormalige directeur van de Israëlische Geheime Dienst, Shin Bet, behoort tot de indieners van het wetsvoorstel

Afgelopen woensdag werd een nieuw wetsvoorstel ingediend in de Israëlische Knesset (parlement), die de registratie van Israëlische organisaties (NGO’s) wil verbieden indien deze ervan verdacht worden informatie te verstrekken of betrokken te zijn bij rechtszaken tegen Israëlische ambtenaren of bevelhebbers die schendingen van het internationaal humanitair recht of oorlogsmisdaden zouden zijn begaan.

De indieners van het voorstel willen ook dat de griffier verantwoordelijk voor de registratie van organisaties, de sluiting van bestaande verenigingen kan bevelen als deze zich met dergelijke activiteiten inlaten. 

De voorgestelde Wet op Verenigingen (Amendement – Uitzonderingen op de registratie en de activiteit van een vereniging), 2010, past in een campagne tegen mensenrechtenorganisaties  in Israël en is dit jaar al de tweede wet die zich tegen hun activiteiten richt.

Onder de indieners van het wetsvoorstel behoren twee voormalige leden van de geheime politie van Israël, de Shin Bet of shabac: voormalig directeur Avi Dichter en voormalig adjunct-directeur Gideon Ezra.

Het wetsvoorstel verwijst niet naar specifieke organisaties, maar de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, 19 Knesset-leden van verschillende partijen van zowel regeringszijde als de oppositie, noemden tijdens het debat over het wetsvoorstel de Israëlische organisaties Adalah, Artsen voor Mensenrechten-Israël, het Publiek Comité tegen Foltering in Israël en de Coalitie van Vrouwen voor Vrede als voorbeeld.

De Israëlische krant Maariv had het specifiek overAdalah, een mensenrechtenorganisatie geleid door Palestijnse burgers van Israël. De kop boven het nieuwsbericht over het wetsvoorstel luidde: “Parlementsleden vragen om Adalah buiten de wet te plaatsen”

Tijdens de verhitte discussie in de Knesset, sprak Nitsan Horovitz van de linkse Meretz-partij van een heksenjacht.

“Zolang de activiteiten legaal zijn volgens de Israëlische wetgeving, vallen ze onder de vrijheid van meningsuiting en gaat het om een politiek conflict”, aldus Horovitz. “Als er iets illegaal is gedaan, moet men naar de politie stappen”.

Hij voegde eraan toe dat de Knesset beter de aantijgingen die de organisaties maken zou onderzoeken, in plaats van ze de mond te snoeren.

Een groep van tien Israëlische mensenrechtenorganisaties heeft gereageerd op het wetsvoorstel en zegt dat het “in strijd is met internationale verdragen en de Universele Verklaring van de rechten van de mens, die werden ondertekend in het kielzog van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog,” en dat het “informatie of vermoedens van een misdrijf probeert te verhelen.”

De groep voegde eraan toe dat “de weigering van de Israëlische regering om de interne rechtsorde haar werk te laten doen en beschuldigingen van oorlogsmisdaden te onderzoeken, de ware reden is waarom oorlogsmisdaden in het buitenland worden onderzocht en vervolgd,” en dat “de indieners niet de verdediging van de democratie op zich nemen, maar net de ondergang er van willen bewerkstelligen.”

Bron: JNews

Comments are closed.