Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

“Laffe dubbelzinnig gedrag van de Europese Unie”

Persbericht Attac Vlaanderen

“Opnieuw moeten we de machteloze en weifelende verdeeldheid in de Verenigde Naties vaststellen en het laffe dubbelzinnige gedrag van de Europese Unie. Hoe verantwoordt de Europese Unie een bevoorrechte handelsrelatie met een misdadige staat na 60 jaar mensenrechten?”

Attac Vlaanderen veroordeelt de “onbeperkte oorlog” die sinds jaren tegen het Palestijnse volk aan de gang is. Onze sociale beweging had ten andere in Porto Alegre de oproep van de sociale bewegingen mede ondertekend ter veroordeling van de misdadige bezettingspolitiek van Israël.

Tegenover de huidige situatie waarbij Israël de aanvallen opvoert, vluchtelingenkampen, moskeeën en universiteiten zwaar bombardeert en zo een bloedbad aanricht met honderden onschuldige slachtoffers, dringt zich een internationale tussenkomst op om de moorddadige vicieuze cirkel te doorbreken. Men moet een einde maken aan die situatie waarin een krankzinnige vlucht naar voren door de Israëlische regering en het machtsmisbruik door het leger van een staat die zich daar gerechtigd toe acht, niet anders kunnen veroorzaken dan woede, wanhoop en onuitwisbare haat.

In het Midden Oosten, zowel als elders, is het slechts de eerbiediging van het internationale recht die een uitweg uit de impasse biedt. De UNO resoluties zijn duidelijk: een terugkeer naar de grenzen van 1967, een volledig vertrek van de Israëliërs uit de bezette gebieden, de creatie van een Palestijnse staat, met Oost Jeruzalem als hoofdstad,  die in vrede coëxisteert met de Israëlische staat.

De Europese politici (en ook de meerderheid van Belgische politici evenals onze Minister van Buitenlandse Zaken die keft in Congo maar zich als een poedel gedraagt tegenover Israël) gaan er nog steeds van uit dat er twee gelijke verantwoordelijken zijn voor dit conflict en blijven geloven in een politiek “rechtvaardige” oplossing tussen “ongelijke partijen”, tussen bezetters en gekoloniseerden.

Terwijl Israël een militaire wereldmacht is (gecreëerd en steeds gesteund door de VS) die een haveloze bevolking terroriseert, mag die bevolking zich intussen niet verdedigen tegen de uithongerings – en kolonisatiepolitiek. Verzet is terrorisme. Dat is de politiek die binnenkort ook Barack Obama en zijn pendeldiplomate Hillary Clinton zullen verder zetten en waarbij Europa geen krachtige tegenstem biedt.
Wij gaan er van uit dat Israël de hoofdverantwoordelijke is voor het huidige conflict, en dat het al begonnen is met de zionistische intenties om een joodse staat te stichten op de plek waar al een ander volk woonde. Deze zionistische politiek heeft geleid tot een racistische apartheidsstaat.

Ondertussen zitten in de tastbare werkelijkheid van deze apartheidsstaat de Palestijnen gigantisch aan de verliezende kant. Hun werkelijkheid wordt steeds onleefbaarder, grimmiger, de bezetting wordt steeds wreder en brutaler.

Opnieuw moeten we de machteloze en weifelende verdeeldheid in de Verenigde Naties vaststellen en het laffe dubbelzinnige gedrag van de Europese Unie.

Het wordt dringend tijd om duidelijk kant te kiezen (en niet onder het mom van de “strijd tegen het terrorisme” een veroordeling van de zionistische politiek steeds voor zich uitschuiven) en elke handel met Israël te bevriezen tot de bezetter zich totaal terugtrekt (samen met alle kolonisten).
Hoe verantwoordt de Europese Unie een bevoorrechte handelsrelatie met een misdadige staat na 60 jaar mensenrechten?

Dan pas kan de veiligheid van allen internationaal gewaarborgd worden. Onder die rechtvaardige en democratische voorwaarden kan er in Palestina een democratie tot stand komen en kunnen aan weerskanten van de grens tussen beide staten vrede, scheiding tussen religie en staat, respect voor de mensenrechten, meer in het bijzonder voor de vrouwenrechten, en sociale gelijkheid de primordiale politieke doelstellingen uitmaken.

Om de huidige oorlog door het Israëlische leger een halt toe te roepen en om tot een rechtvaardige en duurzame vrede te komen, steunt Attac intussen alle democratische manifestaties van solidariteit met het volk van Gaza.
Omdat een andere wereld mogelijk is,
Eric Goeman
Woordvoerder Attac Vlaanderen
vlaanderen@attac.be
www.attac.be

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.