Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

De Israëlische BDS-beweging

Ludo De Brabander

“De BDS beweging tegen Israël, gesteund door een groeiend aantal Israëli's, begint pijn te doen"

“De BDS beweging tegen Israël, gesteund door een groeiend aantal Israëli's, begint pijn te doen"

De internationale Boycot, Desinvestering en Sanctie-campagne (BDS) wint aan populariteit en krijgt zelfs voet aan grond in Israël. De eerste Israëlische BDS-oproep ging uit van Matzpen in februari 1988, een anti-zionistische linkse organisatie. Ze vroeg de Israëli’s om geen producten te kopen die gemaakt werden in de joodse nederzettingen in bezet gebied. Sindsdien ondersteunt een groeiend aantal organisaties van de mensenrechten-, vredes- en vrouwenbeweging de BDS.

De opkomst en groei van de Israëlische BDS-beweging is een gevolg van verschillende factoren, zoals de internationale oproepen die er kwamen na brute militaire optredens zoals in Gaza of het kopiëren van de succesvolle campagnes tegen het Zuid-Afrikaanse anti-Apartheidsregime door individuen of organisaties als nieuw actiemiddel gericht tegen de bezettingspolitiek van opeenvolgende Israëlische regeringen.

De belangrijkste rol van de Israëlische BDS-beweging bestaat er uit om a) de internationale BDS-oproep te ondersteunen en te legitimeren tegen beschuldigingen van antisemitisme – zoals de propaganda van zionistische organisaties ons wil doen geloven – en b) de BDS te steunen als een belangrijk geweldloos actiemiddel om er voor te zorgen dat de Palestijnen al hun rechten terugkrijgen. Met de BDS-campagne tonen Israëlische organisaties en individuen zich solidair met de Palestijnse bevolking en hopen ze mee druk te zetten op de Israëlische regering. 

Rachel Giora, een Israëlische feministe en professor in de linguïstiek aan de universiteit van Tel Aviv, maakte een chronologisch overzicht van de groei van de BDS-beweging in Israël, dat we hierna publiceren. Rachel Giora besluit: “De BDS beweging tegen Israël, gesteund door een groeiend aantal Israëli’s, begint pijn te doen. Het bedreigt Israëlische positie in de beschaafde wereld. Ze houdt ons een spiegel voor met daarin het lelijke gezicht van Israël als een onderdrukker. Vroeg of laat zal de gemiddelde Israëliër het gezicht in de spiegel moeten herkennen als dat van zichzelf.  Hoe vlugger dit gebeurt, hoe vlugger zij druk zullen zetten voor een koerswijziging ten aanzien van de Palestijnen met rechtvaardigheid voor iedereen als gevolg. Pas dan zal het land zijn legitimiteit kunnen herwinnen.”

Klik hier voor het chronologische overzicht van de Israëlische BDS doo Rachel Giora

Comments are closed.