Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Elke dode is een dode teveel…

Ludo De Brabander

We willen toch even herinneren aan de menselijke tragedie die al jaren aan deze Isräëlische oorlog vooraf gaat en – als we dat nog eens mogen benadrukken – als grondoorzaak de bezetting en kolonisatie heeft. Terwijl de wereld blijkbaar vooral Hamas blijft veroordelen en tegelijk zwijgt over de Israëlische terreur, laten de statistieken zien dat de balans op vlak van menselijk lijden heel erg doorweegt in het nadeel van de Palestijnen. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem heeft het Israëlische leger sinds het begin van de tweede Intifada 4.781 Palestijnen gedood (in de Palestijnse gebieden), de doden van de huidige bombardementen niet meegerekend. Daarvan zeggen de VN dat de dodenteller (5/01) op 521 staat. Dat betekent Palestijnse 5.302 doden. Meer dan 3.000 doden waren mensen die niet deelnamen aan de vijandelijkheden. Daar moet je nog de Palestijnse burgers bijtellen die gedood werden door de kolonisten ( = 45). Daartegenover staan 727 dode Israëlische burgers en 335 dode Israëlische militairen, samen 1062 doden. Daar moeten nu nog de vijf doden bijgeteld worden als gevolg Hamas raketten ( = 1067 doden).

Het gruwelijke is dat ook veel jongeren en kinderen het leven hebben gelaten. Tot voor de huidige bombardementen heeft het Israëlische leger 955 minderjarige Palestijnen op zijn geweten. Dat is een vijfde van alle Palestijnse slachtoffers! Aan Israëlische zijde gaat het over 123 minderjarigen. Dit is de prijs die Israël betaalt voor zijn bezettings- en annexatiepolitiek. Een echte politieke oplossing, een echt vredesproces is dus dringende noodzaak.

En voor de betweters hier: Oslo was geen vredesproces want terwijl er onderhandeld werd (1993 – 2000) verdubbelde het aantal kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, werd er verder onteigend, werden Palestijnse huizen vernietigd. Het fameuze ‘genereuze offer’ van Barak wilde 85 procent van de kolonisten (en de grond die ze bezetten) bij Israël aanhechten. Ehud Barak was trouwens de premier die toen aan het eind van Oslo op een jaar tijd het grootst aantal vergunningen verstrekte voor kolonistenwoningen.

Tags: , , , ,

Comments are closed.