Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

De Gucht betreurt, maar veroordeelt niet

Ludo De Brabander

Het internationaal recht verbiedt dat burgers het mikpunt vormen van vijandelijkheden. Dat geldt net zo goed voor Hamas als voor het Israëlische leger. Maar zo heeft Karel De Gucht dat niet begrepen.

Onze minister van Buitenlandse zaken heeft de aanvallen van Hamas al veroordeeld, maar weigert vooralsnog hetzelfde te doen met de Israëlische bombardementen. Nochtans zijn daar nu al honderden slachtoffers zijn gevallen. De teller staat op dit ogenblik (5/01 s morgens) op 521 Palestijnse doden, meer dan een kwart zijn burgers. Aan Israëlische zijde gaat het om 5 doden.

In De Morgen (5/01) beoordeelt Karel De Gucht het dit weekend opgestarte grondoffensief “als zeer onrustwekkend”. Nochtans zegt hij dat het voor het Israelische leger uiterst moeilijk zal zijn “om het onderscheid te maken tussen militanten en gewone burgers”. En dan: “Ik vrees dan ook een humanitair drama, met veel burgerslachtoffers, die door Israël dan weer als strijders zullen bestempeld worden”. Toch komt hij niet verder dan een oproep tot een staakt-het-vuren. Zoals bekend heeft Hamas al laten verstaan daar iets voor te vinden op voorwaarde dat de blokkade tegen Gaza wordt stopgezet. Maar het valt te betwijfelen dat Tel Aviv erg onder de indruk is van het statement van onze minister want als je de aanvallen al zelf niet durft veroordelen… In De Standaard (5/01) luidt De Gucht een iets andere klok, want daar lijkt hij zelfs begrip te tonen voor het Israëlische gedrag. “Ik begrijp dat Israël niet kan aanvaarden dat het door Hamas met raketten gebombardeerd wordt”, zo klinkt het. En verderop: “Je kan je moeilijk verzetten dat het land daartegen reageert”. En verder stelt hij alleen maar de vraag “of dit wel zo’n totale oorlog rechtvaardigt”. Alles samen genomen toch een heel lauwe reactie voor een minister van Buitenlandse Zaken, wat neerkomt op een stilzwijgen (zie daarvoor ook het persbericht van Vrede vzw http://www.vrede.be/nieuw_view.php?id=1419).

De ‘internationale gemeenschap’ heeft de burgers van Gaza aan hun lot overgelaten, dat is toch wel de duidelijke conclusie die je kan trekken, niet alleen na dagenlange bombardementen maar ook na een maandenlang embargo. In De Standaard (5/01) zegt De Gucht dat hij ervan uitgaat “dat Israël de toevoer van humanitaire hulp niet zal verhinderen”. Wel, Mijnheer De Gucht, Israël verhindert al 18 maanden de toevoer van humanitaire goederen en heeft de economie in Gaza compleet gewurgd. Richard Falk, de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten van de VN, blijft tevergeefs herhalen dat Israël de bevolking in Gaza collectief straft en dat is een overtreding van het Internationaal Humanitair Recht. Het is roepen in de woestijn, of zou het kunnen dat zijn rapporten ongelezen blijven?

Onze briefschrijfactie aan De Gucht blijft dus broodnodig. Klik op Kunnen wij als gewone burgers iets doen? JA!!!!

Tags: , , , ,

Comments are closed.