Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Cairo-verklaring voor de beëindiging van de Israëlische apartheid

"Een systematische gelijkmatige aanpak van de boycot van Israëlische producten, waarin de consumenten en de werknemers in de detailhandel, opslag- en transportatiesectoren en hun vakbonden betrokken worden"

"Een systematische gelijkmatige aanpak van de boycot van Israëlische producten, waarin de consumenten en de werknemers in de detailhandel, opslag- en transportatiesectoren en hun vakbonden betrokken worden"

De Gaza Freedom Marchers keurden op 1 januari 2010 een verklaring goed die erop gericht is de globale campagne voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) tegen de Israëlische Apartheid te versnellen.

In Cairo kwamen ongeveer 1400 activisten (afkomstig uit 43 landen) samen die op weg waren naar Gaza om zich daar bij de Palestijnse protestmarsen te voegen tegen de illegale Israëlische blokkade. De toegang tot Gaza werd hen geweigerd door de Egyptische autoriteiten. De Freedom marchers bleven noodgedwongen in Cairo. Ze organiseerden daar een aantal geweldloze acties die de internationale gemeenschap moet aanporren om de blokkade op Gaza te beëindigen, als een eerste stap in de strijd voor gerechtigheid voor de Palestijnen in heel historisch Palestina.   

Deze declaratie is het resultaat van deze acties.

Wij, de internationale deelnemers die samenkwamen in Cairo gedurende de Gaza Freedom March 2009, stellen in een gemeenschappelijke reactie op een initiatief van de Zuid-Afrikaanse delegatie,   
in het licht van:
– de aanhoudende collectieve bestraffing door Israël van de Palestijnen via de illegale bezetting en blokkade van Gaza;
– de illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever, inclusief oost-Jeruzalem, en de aan de gang zijnde constructie van de illegale Apartheidsmuur en nederzettingen;
– de nieuwe muur die gebouwd wordt door Egypte en de Verenigde Staten, die de blokkade van Gaza nog zal verstrengen;
– de minachting voor de Palestijnse democratie tentoongespreid door Israël, de Verenigde staten, Canada en de Europese Unie na de Palestijnse verkiezingen van 2006;
– de oorlogsmisdaden gepleegd door Israël gedurende de invasie van Gaza een jaar geleden;
– de voortdurende discriminatie en repressie ten opzichte van Palestijnen binnen Israël;
– het ballingschap van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen;
– al deze repressieve acties zijn uiteindelijk een gevolg van de Zionistische ideologie waar Israël op gebaseerd is;
– in de wetenschap dat onze eigen regeringen Israël rechtstreekse economische, financiële, militaire  en diplomatieke steun geven en het land toestonden om straffeloos te ageren;
– en met de Verklaring van de Verenigde Naties over de Rechten van Inheemse Volkeren (2007) in gedachten

bevestigen we ons engagement voor:
– Palestijns zelfbeschikkingsrecht
– De beëindiging van de bezetting
– Gelijke rechten voor iedereen binnen het historische Palestina
– Het volledige recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen

Daarom herbevestigen wij onze steun voor de gezamenlijke Palestijnse oproep van juli 2005 voor  Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren.
Met dit doel voor ogen wensen wij een globale, massale, democratische anti-apartheidsbeweging te initiëren, in volledige samenwerking met de Palestijnse civiele maatschappij, om de Palestijnse  oproep tot BDS te kunnen implementeren.
Gezien de vele en sterke gelijkenissen tussen apartheid Israël en het voormalige apartheidsregime in Zuid-Afrika stellen we het volgende voor:
1) Een internationale sprekerstour in de eerste 6 maanden van 2010 door Palestijnse en Zuid-Afrikaanse vakbondsmensen en activisten, die vervoegd zouden worden door vakbondsmensen en activisten uit de civiele maatschappij van de landen waarin de tour zou doorgaan, om de educatie rond BDS rechtstreeks bij de vakbondsleden en het bredere internationale publiek te krijgen;
Participatie aan de Israëlische Apartheidsweek in maart 2010;
2) Een systematische gelijkmatige aanpak van de boycot van Israëlische producten, waarin de consumenten en de werknemers in de detailhandel, opslag- en transportatiesectoren en hun vakbonden betrokken worden;
3) De ontwikkeling van de Academische, Culturele en Sportieve boycot;
4) Het opzetten van campagnes die de desinvestering aanmoedigen van vakbonden en pensioenfondsen uit bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de Bezetting en/of de Israëlische militaire industrie;
5) Juridische acties tegen de buitenlandse recrutering van soldaten voor het Israëlisch leger, en de vervolging van oorlogsmisdadigers uit de Israëlische regering;de coördinatie van Citizen’s Arrest Bureaux ter identificatie en vervolging van oorlogscriminelen;steun voor het Goldstone rapport en de implementatie van de aanbevelingen uit dit rapport.
6) Campagnes tegen het liefdadigheidsstatuut van het Joods Nationaal Fonds (JNF)

Wij verzoeken de organisaties en individuen die het eens zijn met deze verklaring om ze te ondertekenen en met ons samen te werken om ze te verwezenlijken.
We zijn te bereiken op cairodec@gmail.com

Comments are closed.