Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Gaza Freedom March – Slot

Onderstaande is de tekst van de persconferentie van de Belgische delegatie op 5/01

"Na een evaluatie werd opgeroepen om in alle deelnemende landen actie te blijven voeren"

"Na een evaluatie werd opgeroepen om in alle deelnemende landen actie te blijven voeren"

Tussen kerstmis en nieuwjaar namen meer dan duizend vredesmilitanten uit bijna vijftig landen deel aan de GFM. Het was de bedoeling om te protesteren tegen de blokkade van de Gaza-strook die al meer dan 30 maanden duurt.

De vredesmilitanten wilden via Egypte de Gazastrook binnentrekken om zo symbolisch de blokkade te doorbreken. De organisatoren hadden ruim op voorhand contact opgenomen met de Egyptische autoriteiten om toestemming te krijgen via de grensovergang Rafah de Gazastrook binnen te mogen. Bij de geplande start van de mars op 28 december waren die besprekingen nog niet afgerond en hadden de autoriteiten nog geen toestemming gegeven. Daarom besloten de vredesmilitanten te vertrekken zonder te wachten op toelating. Een kleine colonne bussen zette koers richting grens maar werd na tachtig kilometer onderschept aan een wegcontrole. Na uren onderhandelen werd de doortocht geweigerd en werden de bussen manu militari verplicht rechtsomkeer te maken naar Cairo.

De dag nadien probeerden afgevaardigden van de vredesmilitanten verder te onderhandelen met de Egyptische overheid. Zo werden de Verenigde Naties aan hun kantoren via een mensenketting gevraagd tussen te komen. Maar ook dat leverde geen resultaat op. Ook gingen een twintigtal deelnemers in hongerstaking om de druk op te voeren, onder hen Edy Hepstein, de 85-jarige overlevende van de Holocaust. Ze kregen de steun van de andere deelnemers tijdens een geanimeerde actie op de trappen van het gebouw van de journalistenbond. Een dag later werd duidelijk dat de Egyptische overheid geen toestemming wilde geven en de vredesmilitanten beslisten protestacties te organiseren om de Egyptische pers actiever te betrekken.

Op een van de drukst bezochte toeristische pleinen werd bij valavond een wake gehouden met kaarsen. Deze werd door de politie getolereerd maar bracht wel een cordon  aan rond de groep om de lokale bevolking op afstand te houden.

De dag nadien, op oudejaarsavond, kreeg de actie een militanter karakter. Vredesmilitanten bezetten een groot kruispunt ter hoogte van het Egyptische Nationale Museum in het centrum van de stad. Een indrukwekkende politiemacht kon na een halfuur hardhandig optreden de weg vrijmaken en een groep van 500 actievoerders op een breed voetpad samendrijven en insluiten. Er vielen enkele lichtgewonden. Daar bleven ze bijna 6 uur lang op een ludieke manier hun eisen kenbaar maken. De internationale en lokale pers was goed vertegenwoordigd. ’s Anderdaags stonden foto’s en artikels op de voorpagina’s van verschillende Egyptische kranten. Toch was het onvoldoende om een doorbraak te forceren. Daarom werden op Nieuwjaar nog enkele acties gevoerd bij andere instanties. Een delegatie ging de zaak bepleiten bij de vertegenwoordiging van de Europese Unie. In de namiddag hielden honderden mensen een actie aan de ambassade van Israël, iets wat de laatste dertig jaar niet meer gebeurd was. Het was tevens de laatste actie omdat de eerste vredesmilitanten de volgende dag huiswaarts keerden. Er werd afgerond met een grote openluchtbijeenkomst. Na een evaluatie werd opgeroepen om in alle deelnemende landen actie te blijven voeren. Veel aandacht ging naar een ‘Verklaring van Cairo’, een initiatief van Zuid-Afrikaanse vakbondsmilitanten. Daarin wordt een parallel getrokken tussen het voormalige Apartheidsregime in Pretoria en de Israëlische segregatie- en discriminatiepolitiek. Daarin wordt ook opgeroepen voor steun aan de Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS), een initiatief van de Palestijnse civiele maatschappij. De oproep viel bij de Belgische deelnemers in goede aarde omdat er daarrond nu al uitvoerig campagne wordt gevoerd.

Comments are closed.