Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Gaza Freedom March

gaza-freedom-march63 Belgen zullen op 31/12/2009 in Gaza meestappen in de internationale ‘Gaza Freedom March’. Zij protesteren – een jaar na de Israëlische oorlog ‘Operation Cast Lead’ – tegen het embargo op Gaza.

Op 27/12/2008 startte Israël een drie weken durende bloedige oorlog in Gaza. Ook na deze oorlog handhaaft Israël een in juni 2007 opgelegd embargo waardoor heel wat essentiële basisvoorzieningen niet of maar met mondjesmaat tot bij de bevolking van Gaza geraken.

(Steun de deelname van Vrede vzw met een bijdrage op 523-0803211-29  met vermelding ‘steun Gaza Mars’)

(Reactie op de Egyptische weigering om  doorgang te verlenen aan de Gaza Freedom March)

Dit najaar aanvaardde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een rapport van een VN-missie over het conflict in Gaza onder leiding van de Richard Goldstone. Deze enquêtemissie concludeert dat de Israëlische blokkade een collectieve bestraffingsmaatregel is, waarbij het handelt om een systematische politiek van isolatie en ontbering tegen de bevolking van de Gaza-strook. Hoewel hun rapport beide kampen bekritiseert, is het vooral hard voor het Israëlische leger omwille van de schaal van vernietigde burgerdoelen, het groot aantal burgerslachtoffers en het gebruik van gruwelijke wapens als witte fosfor.
Na de oorlog bleef Israël de blokkade van de Gazastrook aanhouden. Als gevolg daarvan: geen heropbouw, gebrek aan levensmiddelen, tekort aan brandstof en elektriciteit, wurging van de export, enorme werkloosheid,…

Meer dan 200 organisaties roepen op de verjaardag van het begin van deze oorlog op voor een internationale mars in Gaza. 1.361 vredesmilitanten uit 41 landen geven gehoor aan deze oproep van de International Coalition to End the Illegal Siege of Gaza. Ze komen samen in Cairo op 27 december. Onder hen ook 63 deelnemers uit België. Een dag later reizen ze naar Rafah. Ze zullen op 31 december samen met de Palestijnen deelnemen aan een mars van Ezbet Abd Rabbo naar de Eretz grenspost in de noorden van de Gaza.

Met de mars willen de deelnemers aandacht vragen voor de mensonterende gevolgen van de blokkade en eisen ze de onmiddellijke opheffing ervan. De mars herdenkt ook de naar schatting 1.400 dodelijke slachtoffers van de 3 weken durende Israëlische oorlog.

Meer info over de Gaza Freedom March op de internationale website:  www.gazafreedommarch.org

Er gaat ook een vertegenwoordiger van Vrede vzw mee. Op http://blog.vrede.be komen regelmatig verslagen. U kan zijn deelname aan de mars steunen met een financiële bijdrage op het rekeningnummer van Vrede vzw, 523-0803211-29, met vermelding ’steun Gaza mars’.

Andere blogs om de Gaza Mars te volgen: www.mo.be/riacabus en http://www.intal.be/nl/blogs/marre

In Brussel zal er op 27 december een parallelle manifestatie plaatsvinden: een optocht vanaf de Stalingradlaan (13u30) en een wake aan het Muntplein (16 – 18u)

Comments are closed.