Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

CODIP en het VPK wensen premier Van Rompuy proficiat met zijn benoeming tot de eerste president van Europa

Myriam Vandecan

(namens CODIP en VPK)

Codip en VPK feliciteren de nieuwe president

Codip en VPK feliciteren de nieuwe president

Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP vzw) en het Vlaams Palestina Komitee vzw (VPK)
wensen premier Herman Van Rompuy proficiat met zijn benoeming tot eerste permanente voorzitter van de Europese Raad, tot eerste Europese president.

CODIP en het VPK hopen dat de eerste Europese president de lidstaten ertoe zal kunnen bewegen om gezamenlijk druk uit te oefenen op Israël, opdat deze staat het gelijkheidsbeginsel (geen discriminatie op grond van ras, godsdienst,…) zou respecteren en de bezetting van de Palestijnse gebieden zou stoppen. Het internationaal Recht dient immers ook door Israël gerespecteerd te worden.

Kinderrechten zijn een deel van de mensenrechten welke Israël dagelijks op brutale wijze schendt. De Palestijnen in de Gazastrook worden uitgehongerd door de blokkade door Israël.

Kinderen hebben recht op bescherming, recht op voeding en gezondheidszorg, recht op onderwijs en sociale voorzieningen, óók de Palestijnse kinderen. Er zitten zelfs een 400-tal kinderen in Israëlische gevangenissen. Het Palestijnse volk roept om hulp. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, Amnesty International, de Algemene vergadering van de VN hebben Israël meermaals veroordeeld; het Goldstone rapport stelde oorlogsmisdaden van het Israëlisch leger in de Gazastrook vast. Door bijzondere relaties te onderhouden met de Apartheidsstaat Israël is Europa medeschuldig aan het schenden van de mensenrechten.

De Belgische regering en Europa namen hun verantwoordelijkheid niet op om deze misdaden tegen het Palestijnse volk te doen stoppen. Is dit geen schuldig verzuim als de Westerse regeringen weigeren hulp te bieden aan het Palestijnse volk in nood?

Moge president Van Rompuy de nodige inspanningen doen opdat Europa niet langer  medeverantwoordelijk blijft in deze misdaden, maar het associatieverdrag met Israël opschort wegens niet eerbiedigen van artikel 2, tot Israël het Internationaal Recht uitvoert, de mensenrechten respecteert en de blokkade van de Gazastrook opheft.

Dan zullen wij fier kunnen zijn op de onze eerste Europese president.

CODIP en VPK wensen premier Van Rompuy veel moed in zijn nieuwe taak!

Comments are closed.