Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Steun de internationale mars voor vrijheid in Gaza

Vrede vzw

Israël handhaaft een compleet embargo op Gaza, zelfs heropbouw is niet mogelijk

Israël handhaaft een compleet embargo op Gaza, zelfs heropbouw is niet mogelijk

De Internationale Coalitie voor het Einde van de Illegale Blokkade van Gaza roept op voor een geweldloze mars in Gaza op 31 december 2009. Op 27 december begon Israël met een bloedige oorlog tegen de bevolking van Gaza. Zij gaat gebukt onder een moordend en internationaal rechterlijk illegaal embargo dat nu al twee en een half jaar duurt. De vrijheidsmars voor Gaza wil een einde aan het embargo helpen afdwingen en kadert het initiatief ook in de geweldloze strijd voor een einde aan de Israëlische bezettingspolitiek. De mars is ook een uiting van solidariteit met de plaatselijke bevolking die zwaar onder het embargo lijdt. Er worden honderden militanten verwacht uit de hele wereld. De oproep wordt ondersteund door een hele schare van internationale bekende intellectuelen zoals Noam Chomsky, Tariq Ali, John Berger, Ralph Nader, Louisa Morgantini, Mustafa Barghoutoi, Howard Zinn, etc.

Ook vanuit België vertrekt een delegatie. Vrede vzw steunt dit waardevolle initiatief en laat zich door een of twee deelnemers vertegenwoordigen. De kosten van de deelname schatten we op 800 Euro per persoon, een bedrag dat niet voorzien is in onze begroting.

U kan ons dus helpen door deze reis te sponsoren met een bijdrage op het rekeningnummer van Vrede vzw, 523-0803211-29, met vermelding ‘steun Gaza mars’.

Klik hier voor meer info over de mars op Gaza

Tags:

Comments are closed.