Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Sancties voor Israël

VPK/CODIP

Ontwapen Israël met een wapenembargo

Ontwapen Israël met een wapenembargo

VN-rapport Goldstone over schending van mensenrechten tijdens Gaza-oorlog: het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw eisen een wapenembargo, de opschorting van het associatieverdrag EU-Israël en het schrappen van handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Israël.

Deze maand heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève het VN-rapport Goldstone over de schending van de mensenrechten en van de IVe conventie van Genève tijdens de Gaza-oorlog (27 december 2008 – 18 januari 2009) goedgekeurd. Het VPK en CODIP vragen een embargo op wapens naar Israël, de opschorting van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en de staat Israël en het schrappen van de handelsmissie van het Brussels Gewest naar Tel Aviv .
Op 3 april 2009 richtte de Mensenrechtenraad een commissie op van 4 raadsleden onder leiding van de Zuid-Afrikaanse joodse jurist Richard Goldstone om te onderzoeken of er tijdens de oorlog in Gaza (27 december 2008-18 januari 2009) oorlogsmisdaden gepleegd werden. Diezelfde maand liet Israël al weten dat het niet zou samenwerken aan het onderzoek: de commissie kreeg geen toegang tot bronnen binnen het Israëlische leger en zelfs niet tot Israëli’s die het slachtoffer werden van de raket- en mortierbeschietingen vanaf het door Hamas gecontroleerd grondgebied van de Gazastrook.

Het rapport (575 pagina’s) stelt dat het plan van de Israëlische aanval op Gaza niet enkel gericht was tegen de strijdkrachten van Hamas maar tegen de bevolking van Gaza in zijn geheel. De commissie komt tot volgende conclusie: de gebeurtenissen tijdens de 22 dagen van de oorlog “vormden een opzettelijke, buitenproportionele aanval om een burgerbevolking te straffen, te vernederen en te terroriseren.” De lokale economie moest een zware klap worden toegebracht, zodat de bevolking opgezadeld werd met “een almaar groeiend gevoel van afhankelijkheid en kwetsbaarheid”.

Goldstone voegde eraan toe: “De commissie kwam ook tot het besluit dat de acties van het Israëlische leger op oorlogsmisdaden neerkomen en in sommige opzichten ook op misdaden tegen de menselijkheid”.

Zoals bij de andere rapporten verwerpt Israël de conclusies van de commissie als “bevooroordeeld en eenzijdig”. Nochtans komen Israëlische organisaties als  Physicians for Human Rights-Israel, B’Tselem en Breaking the Silence (getuigenissen van Israëlische soldaten) eveneens tot de conclusie dat het Israëlisch leger oorlogsmisdaden in Gaza gepleegd heeft. Ook de verslagen van organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International gaan in dezelfde richting. Volgens Louise Arbour, voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, is de reactie van Israël onterecht. Desondanks hebben België en andere Europese landen zich bij de bespreking en goedkeuring van het VN-rapport Goldstone in de Raad van de Mensenrechten onthouden. Sommige Europese landen zoals Frankrijk en Engeland, namen niet deel aan de stemming. Italië en Nederland stemden tegen.  

Als Israël geen onafhankelijk onderzoek over het gedrag van het Israëlisch leger tijdens de achttiendaagse oorlog in Gaza wil verrichten, moet België eisen dat de betrokken Israëlische militairen zich voor het internationaal Strafhof in Den Haag verantwoorden. Ook de Palestijnse autoriteiten moeten een onafhankelijk onderzoek instellen naar de schendingen van de mensenrechten door de gewapende groepen in Gaza en veiligheidsagenten werden gepleegd.

Hamas wordt niet als schuldig genoemd. Wel hebben de media dàt er wereldwijd van gemaakt. Het rapport spreekt over “armed groups” en “Palestinian authorities”.

Anderzijds zijn er dus zowat tweeduizend paragrafen waarin Israël op een verpletterende manier wordt afgemaakt. En het gaat in het rapport niet alleen over de laatste oorlog tegen Gaza. Ook dat is een misvatting. De jarendurende en allesomvattende politiek van Tel Aviv tegen de Palestijnen wordt door de mangel gehaald.

Het Vlaams Palestina Komitee en CODIP eisen onmiddellijk een embargo op wapens en wapentransporten naar Israël en de opschorting van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en de staat Israël. België moet zich eveneens verzetten tegen het militair samenwerkingsakkoord met Israël in het kader van de Nato. En ten slotte moeten Het Vlaams, het Brussels en het Waals gewest de samenwerkingsakkoorden met Israël verbreken. Ook de economische en handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Directie Buitenlandse Handel) van 6 tot 10 december naar Tel Aviv (Israël) moet worden geschrapt.

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Werner De Bus, lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Palestina Komitee, op 02-514.02.08 of op 0488-584.876, wernerdebus@skynet.be
Nuttige informatie:
– Rapport Goldstone:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm
– Economische en Handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Directie Buitenlandse Handel) in Tel Aviv (Israël)
http://www.brussel-export.be/index.cfm?fuseaction=Content.DisplayContent&Content_ID=F58811D6-AD15-975D-1FE70EECA15237A7&Category_ID=24F4A401-0740-DD08-8C0641D84A0E4DDB&lang=nl&URI=|nl|20091206|

Tags: , ,

Comments are closed.