Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Israël rantsoeneert water van Palestijnen

Amnesty International

Schaars water in de Gazastrook

Schaars water in de Gazastrook

Israël schendt het recht op water van de Palestijnse bevolking. Dat zegt Amnesty International vandaag in een nieuw rapport. Israël voert een discriminerend waterbeleid en controleert de gemeenschappelijke watervoorraden. Dit belemmert de beschikbaarheid van drinkwater voor Palestijnen en de ontwikkeling van Palestijnse waterinfrastructuur.

“In de Westelijke Jordaanoever heeft de Palestijnse bevolking slechts toegang tot een beperkt deel van de gemeenschappelijke watervoorraden. De onwettige Israëlische nederzettingen daarentegen hebben zo goed als onbeperkte toegang tot het water. Door de Israëlische blokkade is de situatie in Gaza nog erger dan in de Westelijke Jordaanoever,” zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.

Mountain Aquifer is één van de belangrijkste ondergrondse waterbronnen van Israël en de Bezette Gebieden. Dit natuurlijk waterreservoir ligt onder de Westbank en Israël. Het is de enige bron van water voor de Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever. Toch hebben zij slechts toegang tot 20 procent van het water uit deze bron. Israël eigent zich de overige 80 procent toe. Israël heeft nochtans ook toegang tot andere waterbronnen zoals de Jordaanrivier.

Het dagelijkse waterverbruik van een Palestijn bedraagt gemiddeld 70 liter per dag. In sommige Palestijnse plattelandsdorpen zelfs maar 20 liter per dag. Minstens 180.000 Palestijnen in deze landelijke gebieden hebben bovendien geen toegang tot stromend water. Dit staat in schril contrast met het waterverbruik van sommige Israëlische kolonisten in de Westelijke Jordaanoever. Het gemiddelde watergebruik van een Israëliër bedraagt 300 liter per dag. Een deel daarvan wordt gebruikt voor intensieve irrigatiesystemen, weelderige tuinen en zwembaden. Hoewel ze met 450.000 zijn, verbruiken ze evenveel of meer water dan de Palestijnse populatie van 2,3 miljoen.

Israël heeft zich in de Bezette Gebieden grote stukken waterrijk gebied toegeëigend en Palestijnen de toegang tot dit water ontzegd. Israël hanteert bovendien een complex systeem van vergunningen. Palestijnen die een waterproject willen opstarten in de Bezette Gebieden moeten toestemming vragen aan het Israëlische leger of andere autoriteiten. Dergelijke vergunningen worden vaak geweigerd of op de lange baan geschoven waardoor de ontwikkeling van Palestijnse waterinfrastructuur onmogelijk is.

De Israëlische beperkingen op het personen- en goederenverkeer in de Bezette Gebieden maken het extra moeilijk voor Palestijnen die een waterproject willen ontwikkelen of een kleine hoeveelheid water willen verdelen. Door het gebrek aan water zijn veel Palestijnen verplicht om water uit mobiele waterreservoirs te kopen. Om Israëlische checkpoints te vermijden, moeten deze watertanks lange omwegen te maken. Door de hoge transportkosten stijgt de prijs van het water.

In landelijke gebieden moeten Palestijnse dorpbewoners voortdurend op zoek naar water voor hun basisbehoeften. Het Israëlisch leger vernietigt vaak hun waterputten of neemt hun watertanks in beslag. Vele Palestijnse boeren zijn zelfs niet in staat kleine hoeveelheden gewassen te telen voor eigen consumptie of voor veevoeder zodat ze verplicht zijn hun veestapel te reduceren. Dit terwijl de akkers in nabijgelegen Israëlische nederzettingen voortdurend besproeid worden.

In de Gazastrook is er niet alleen een tekort aan water. De bewoners moeten er ook afrekenen met sterke vervuiling. 90 tot 95 procent van het water in Gaza is vervuild en dus ongeschikt voor menselijk gebruik. Toch staat Israël een transfer van water uit de Mountain Aquifer naar Gaza niet toe. Israël laat bovendien slechts mondjesmaat materiaal en gereedschap toe in Gaza die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en reparatie van de waterinfrastructuur. De watervoorziening in Gaza heeft daardoor een crisispunt bereikt.

“Water is een basisbehoefte en een fundamenteel recht, maar voor veel Palestijnen is zelfs water van een lage kwaliteit een luxegoed geworden dat men zich nauwelijks nog kan veroorloven,” zegt Lore Van Welden.

“De Israëlische overheid moet haar discriminerende waterbeleid stopzetten en de toegang tot water voor Palestijnen verzekeren. Ze moet de Palestijnse bevolking een eerlijk aandeel geven in de gemeenschappelijke waterreservoirs.”

Lees hier het Rapport ‘Troubled waters – Palestinians denied fair access to water’

Tags: ,

Comments are closed.