Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Geen handelsmissie naar Israël

Ludo De Brabander

Hierna een reactie op een Handelsmissie vanuit België richting Israël.

U bent van harte uitgenodigd een gelijkaardig schrijven te richten (of kopieer en stuur naar pfeytons@mbhg.irisnet.be; infos@brussels-export.irisnet.be; belgianexports@bezegint.net; sdhaemer@mrbc.irisnet.be; asebera@mrbc.irisnet.be ).

Aan Directie Buitenlandse Handel
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geachte,

Ik vond bijgaand promotiebericht (zie link verderop) voor een Brusselse commerciële missie naar Israël op uw website (Brussel-Export.be). Ik moet zeggen dat ik verbaasd ben over deze reis en de 0manier waarop u deze promoot. Zo acht u het noodzakelijk om te stellen dat zakenmensen die voor de eerste keer komen verrast zijn door de ‘normaliteit’ van het land. U lijkt bovendien te suggereren dat het land ten onrechte op overdreven wijze negatief in het nieuws komt. Ik wil u er graag aan herinneren dat Israël een bezettingsmacht is die:

1. illegale nederzettingen bouwt in de Palestijnse Bezette Gebieden, een praktijk die door het internationaal recht al diverse keren is veroordeeld
2. een muur bouwt die in een vonnis van het internationaal gerechtshof als een inbreuk wordt gezien op het internationaal humanitair recht, in strijd met de Vierde Conventie van Genève
3. door de Commissie Goldstone, een officiële VN-enquête commissie, in haar rapport over de oorlog in Gaza beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden en misdaden tegen het internationaal humanitair recht
4. in Gaza al sinds juni 2007 een moordend embargo handhaaft

Ik voel me verontwaardigd dat het Brusselse Gewest de beste handelsrelaties met een dergelijk land wenst te onderhouden en zich een ‘business as usual’-houding aanmeet door deze handelsmissie te organiseren.

We verwachten van onze overheden dat ze op deontologische en verantwoorde manier handelsrelaties ontwikkelen. Deze handelsmissie is absoluut ongepast. Ik dring er daarom bij u op aan om deze missie te annuleren zolang Israël het internationaal recht en de mensenrechten met de voeten treedt.

Hoogachtend,

Ludo De Brabander

 

Meer info over deze missie:

(zie
http://www.brussels-export.be/index.cfm?dsn=mypublisher_bxlExport&fuseaction=Content.DisplayContent&Content_ID=F58811D6-AD15-975D-1FE70EECA15237A7&Category_ID=24F4A401-0740-DD08-8C0641D84A0E4DDB&CFID=4695138&CFTOKEN=58141667&lang=fr).

Tags: ,

Comments are closed.