Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Tent of Nations

Bishara Nasser verwezenlijkt zijn vaders droom met Tent of Nations

De zoon van Bishara Nasser verwezenlijkt de droom van zijn vader met Tent of Nations

Ludo De Brabander

(foto’s: Laurence Vanlede)

De Familie Nasser behoort tot een oude christelijke Palestijnse familie die leeft en werkt in de vruchtbare heuvels ten zuiden van Bethlehem. Daher Nasser, naar wie de boerderij is genoemd, kocht het land in 1916. Maar vandaag is het voortbestaan van de familieboerderij in gevaar als gevolg van de landhonger van vier omringende joodse nederzettingen en de afscheidingsmuur. In 1991 declameerde Israël een deel van het familiebezit tot staatsdomein, hoewel de familie over alle nodige eigendomsbewijzen beschikt. Sindsdien is ze in een eindeloos juridische gevecht verwikkeld met de Israëlische autoriteiten. De strijd voor hun land heeft zo al 130.000 dollar aan gerechts- en advocatenkosten gekost. Het Oslo-‘vredesproces’ heeft hen geen goed gedaan. Hun boerderij ligt in de zogenaamde C-zone, en valt daarmee volledig onder Israëlisch militair bestuur. De Palestijnse steden zijn in het Oslo-proces tot A-zones omgevormd, waar de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk is voor het bestuur, met uitzondering van defensie en controle over de buitengrenzen. Zone B zijn de dichtbevolkte Palestijnse dorpen waar in tegenstelling tot de  A-zone, de Palestijnse politie geen veiligheidstaken mag uitvoeren.

Er is geen stromend water.

Er is geen stromend water.

De muur die Israël in de Palestijnse gebieden bouwt, in principe rond de A- en B-zones, dreigt de bewoners van de boerderij nu volledig af te snijden van het naburige Bethlehem en de rest van Palestina. Ze moeten de ene pesterij na de andere ondergaan. Bouwen op hun grond is niet toegestaan. De boerderij krijgt ook geen toestemming voor een aansluiting op het water- en elektriciteitsnet. Op een dag kwamen joodse kolonisten met een bulldozer en vernietigden rond de 250 bomen. Een klacht bij de politie bleef zonder gevolg. De eigenaars van de boerderij kregen al verschillende keren een blanco cheque onder de neus geschoven, maar ze weigeren te verkopen. En dat is helemaal niet naar de zin van de Israëlische autoriteiten en kolonisten die hen onder zware druk zetten of hen voor voldongen feiten willen plaatsen. Hoewel de gerechtelijke procedure nog altijd loopt besliste de kolonistenraad in 2001 om een weg door het oostelijke deel van het domein aan te leggen. Een jaar later werd alles in gereedheid gebracht voor een weg op het westelijke deel. Beide projecten werden dankzij het aanspannen van gerechtelijke procedures verhinderd.   
 

De Israëlische staat wil de grond voor de expansie van de vier omliggende nederzettingen

De Israëlische staat wil de grond voor de expansie van de vier omliggende nederzettingen

De Nasser familie is bijzonder creatief in haar verzet. Zeven jaar geleden startten ze de ‘Tent of Nations’ om “bruggen te bouwen tussen de mensen, van welke afkomst ook”. Iedereen die  zich verbonden voelt tot vrede en co-existentie is welkom. Sindsdien vormt de boerderij een trekpleister voor jonge mensen uit tal van landen, ook uit Israël. In ruil voor kost en inwoon knappen de vrijwilligers allerlei klusjes op of helpen ze mee de kampen te organiseren voor jongeren uit de vluchtelingenkampen. Zo helpen ze de familie niet alleen overleven, maar ook een droom realiseren van Bishara Nassar, de zoon van stichter Daher. Het was diens wens om op het familiedomein ruimte te creëren voor jeugdactiviteiten. Bishara stierf in 1976, maar zijn familie maakt nu deze droom tot werkelijkheid.

Tags: ,

Comments are closed.