Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Wat kan je doen? Schrijf naar minister De Gucht

Als vredesbeweging kunnen we niet onverrichterzake toekijken naar de slachting die aan de gang is in de Gaza-strook. Daarom vragen wij u een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken, meneer De Gucht, om uw bezorgdheid uit te drukken. U kan een eigen versie maken, maar als u de juiste woorden niet vindt, kan u onderstaande voorbeeldbrief kopiëren en plakken in een nieuwe mail gericht aan: 
kab.bz@diplobel.fed.be

Aan de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht

Gezien het disproportioneel geweld dat het Israëlisch staatsapparaat momenteel tentoonspreidt in de Gaza-strook, stellen wij ons vragen bij de recente upgrade (8december 2009) van de relatie tussen Europa en Israël. Bij het opstellen van deze brief zijn er al meer dan 300 doden te betreuren in Gaza (de VN hospitalen hebben het al over 56 burgers).

Het bombarderen van doelen in een dichtbevolkt gebied is al een oorlogsmisdaad op zich. Dat dit gebied bovendien aan de grenzen is afgesloten, zodat de 1,5 miljoen inwoners er als ratten in de val zitten, is ronduit afgrijselijk. Israël moet zijn oorlogscampagne in Gaza onmiddellijk stopzetten, net zoals de illegale bezettingspolitiek op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, die de diepere oorzaak is van het hele conflict.

Er is dringend nood aan internationale druk. Ik wil u dan ook vragen om er mee voor te zorgen dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden (zoals uitvoerig beschreven in opeenvolgende VN-rapporten) een einde wordt gemaakt. Als Europa de mensenrechten hoog in het vaandel draagt, dan moeten ons land en de andere lidstaten van de Europese Unie de Israëlische bombardementen en het moordend embargo tegen de Gaza-strook krachtig veroordelen. Het internationaal humanitair recht zegt dat niemand van welk kamp ook burgers tot doelwit mag maken en dat alle landen daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik dring er als verantwoordelijke burger bij u op aan om een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking te vragen en de bevoorrechte relatie tussen België en Israël met onmiddellijke ingang op te schorten. Ik vraag u een EU-sanctieregime op te starten en vol te houden tot Israël het internationaal recht respecteert.

Een bezorgde burger

Comments are closed.