Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Israël: de pervertering van democratie

Fouad Gandoul

Israël glijdt af naar een onwaarschijnlijke pervertering van diens democratie met de Palestijnen als favoriete schietschijf, zo zegt Fouad Gandoul.

De zoveelste tragische hoogdag van de democratie in Israël vindt dinsdag plaats. De in de polls aangekondigde verrassing is de grote winst van Avigdor Lieberman, het gezicht van racistisch Israël. Hoe is het zo ver kunnen komen? Sinds het afspringen van de Camp David gesprekken en de akkoorden van Taba onder Clinton is er geen centimeter vooruitgang geboekt in de zoektocht naar een billijke vrede. De ene zwarte dinsdag volgt op de andere. De verkiezing van Ariël Sharon, ex-generaal en hoofdverantwoordelijke voor de slachting in Sabra en Chatila, kondigde een politieke depressie aan wat de verstandhouding met de Palestijnen betreft. Net zoals Lieberman voelde ook Sharon zich niet gebonden door de vredesakkoorden. De slachting te Jenin in 2002 en de isolatie van Yasser Arafat en zijn PLO waren enkele van zijn belangrijkste wapenfeiten tégen de Palestijnen, de uitbreiding van de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever even buiten beschouwing gelaten. Vandaag is het de beurt aan Lieberman, een ex-buitenwipper uit Moldavië. Dé vertegenwoordiger van de Russische Joden, goed voor 1 miljoen immigranten in Israël. Het fascisme druipt van zijn partijprogramma af. Zijn uitspraken zouden in elk ander beschaafd land door een politieke elite met enige normbesef als onwaardig, onwettig en aanstootgevend worden bestempeld. Niet in Israël. Daar vrezen de partijbonzen van de gevestigde partijen en van Kadima de onderbuikgevoelens van het volk. Als de polls worden bewaarheid, dan staat Israël dinsdag op met de meest rechtse, fascistische en genocidaire politieke formatie sinds 1948. Een volk dat zo geleden heeft van de hand van het fascisme blijkt zonder meer in staat te zijn een ander volk hetzelfde leed aan te doen. De ironie van het lot is soms gruwelijk.

Hoe moet het verder? Met een politieke klasse die om de haverklap wegens corruptie wordt veroordeeld in Israël (zowel huidig premier Olmert, oud-premier Netanyahu als de oud-vice premier Avigdor Lieberman zijn  genoemd in corruptieschandalen) en waarvoor de gemakkelijkste manier om te scoren bij het volk eruit bestaat de gehate Arabieren uit te moorden, ziet de toekomst er zeer somber uit.

Israël wordt geleidt door een generatie van ex-militairen en carrièristische politici zonder een geloofwaardige en op vrede toegespitste toekomstvisie. Het land heeft een acute nood aan visionaire leiders die in staat zijn vrede te stichten en die daarvoor ook over het nodige gezag beschikken. Israël heeft nood aan een volksverzamelaar, iemand die de verschillen tussen de diverse groepen in Israël weet te overstijgen door sterke gemeenschappelijke banden. Israël heeft nood aan een leider die rechtvaardig is en die bereid is niet alleen te praten maar ook te ageren, vooral tegen Israëlische kolonisten die de ene misdrijf na de andere plegen in de bezette gebieden. Israël heeft nood aan een geweten, aan orde, aan besef van recht en onrecht.

In een regio waar gewetenloze potentaten de scepter zwaaien mag men verwachten dat een democratie het goede voorbeeld geeft. Dat is dan buiten Israël geteld. Tussen het  fascistisch programma van Avigdor Lieberman en Benyamin Netanyahu en de expansionistische bedoelingen van Kadima en de Israëlische socialisten is weinig verschil.  Kan Israël nog lager vallen?

Fouad Gandoul is Politoloog

Tags: ,

Comments are closed.