Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for november, 2011

Een tweestatenoplossing gaat ten koste van de Palestijnse rechten

Interview met Ali Abunimah

Door Lauranne Nijs en Ludo De Brabander

"De fout die wordt gemaakt is denken dat een eigen Palestijnse staat automatisch tot zelfbeschikking leidt."

“De fout die wordt gemaakt is denken dat een eigen Palestijnse staat automatisch tot zelfbeschikking leidt.”

Ali Abunimah is medeoprichter van de ‘Electronic Intifada’, een onafhankelijke kritische website met focus op de Palestijnse kwestie. Hij is de auteur van het boek: “One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse” en als dusdanig een promotor van de eenstatenoplossing, d.w.z. één staat op het grondgebied van Israël en de Bezette Gebieden waarbinnen Joden en Palestijnen over gelijke rechten beschikken. Abunimah was in ons land op uitnodiging van Palestina Solidariteit voor een colloquium over dat onderwerp. (meer…)

“Colruyt consumeert Israëlische bezetting”

Inge Neefs (*)

Op dit moment liggen er een zestal landbouwproducten in de winkelrekken van Colruyt, terwijl de handel in Israëlische agriculturele producten Israël's militair bezettingsregime van Palestijns land medefinanciert"

Op dit moment liggen er een zestal landbouwproducten in de winkelrekken van Colruyt, terwijl de handel in Israëlische agriculturele producten Israël's militair bezettingsregime van Palestijns land medefinanciert"

Een tiental demonstranten voerden zaterdagnamiddag actie in Gent aan een filiaal van de Colruyt winkelketen tegen de verkoop van Israëlische producten. Ze riepen Colruyt en haar consumenten op tot ethische handel en consumptie. Een oproep die appeleert aan Colruyt’s profiel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de eigen leuze: “Onder-nemen is verantwoordelijkheid opnemen”.

Op dit moment liggen er echter een zestal landbouwproducten in de winkelrekken van Colruyt, terwijl de handel in Israëlische agriculturele producten Israël’s militair bezettingsregime van Palestijns land medefinanciert. Het vormt een essentieel onderdeel van het voortdurende proces van Israël’s etnische zuivering en de illegale kolonisatie van Palestijns land dat gepaard gaat met diefstal van landbouwgrond en water en uitbuiting van Palestijnse werkkrachten. (meer…)

‘The Electronic Intifada’: de westerse media doorprikt

Lauranne Nijs

‘The Electronic Intifada’, een Palestijnse nieuwswebsite, beoogt een waarachtig tegenoffensief te zijn voor de dominantie en inaccuraatheid van het Israëlische verhaal dat in de westerse media domineert. DeWereldMorgen.be interviewde Ali Abunimah, een Palestijns-Amerikaanse journalist en mede-oprichter van ‘The Electronic Intifada’.

Politieke disputen worden deels in de media uitgevochten. Media spelen immers een cruciale rol in het genereren van interpretatieframes. Betrokken partijen bewerken en manipuleren media voortdurend om een conflict naar eigen hand te zetten. Hierbij maken ze gebruik van verschillende technieken. Deze technieken, zoals het verspreiden van onvolledige informatie of het verdraaien van feiten, creëren een inaccurate weergave en dus een enge interpretatie van de dagelijkse realiteit. (meer…)

Wansmakelijke soap rond Palestina

Ludo De Brabander

"De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten."

"De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten."

De theatrale woede van de VS en Israël over de Palestijnse demarches om eerst het lidmaatschap te vragen van de Verenigde Naties en vervolgens van UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft ongekende en absurde proporties aangenomen. Het VN-lidmaatschap is hoe dan ook ijdele hoop, want de VS plaatsen in de Veiligheidsraad zeker hun veto. Maar binnen UNESCO bestaat er geen vetorecht en haalden de Palestijnen moeiteloos een tweederdemeerderheid (107 voor, 14 tegen en 52 onthoudingen). De VS, die nog nooit Israël sanctioneerden voor de bezettings- en annexatiepolitiek of de decennialange oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door de miljarden aan militaire en economische hulp op te schorten, kondigden onmiddellijk aan dat ze de UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zullen storten. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis was de UNESCO-stemming “prematuur en ondermijnt ze het gedeelde doel van de internationale gemeenschap voor een alomvattend, rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten”. Je moet maar durven.

(meer…)

You are currently browsing the Palestina blog archives for november, 2011.