Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for juli, 2011

Beschamende steun aan Israëlisch embargo tegen Gaza

Ludo De Brabander

"In december van 2010 trok ook de Israëlische minister van Defensie Vilnai naar Griekenland om wapencontracten in de wacht te slepen voor de rekening van IMI en Rafael, twee overheidsdefensiebedrijven, naar verluidt aan gunstige financiële voorwaarden. “Griekenland is een kwetsbaar land nu, met behoeften... "

"In december van 2010 trok ook de Israëlische minister van Defensie Vilnai naar Griekenland om wapencontracten in de wacht te slepen voor de rekening van IMI en Rafael, twee overheidsdefensiebedrijven, naar verluidt aan gunstige financiële voorwaarden. “Griekenland is een kwetsbaar land nu, met behoeften... "

Sinds enkele jaren krijgt Israël te maken met een nieuw fenomeen: een erg actieve internationale solidariteitsbeweging die het opneemt voor de rechten van de Palestijnen. De internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) voelt zich geïnspireerd door  de campagnes tegen het Zuid-Afrikaans Apartheidsregime. Deze geweldloze beweging bezorgt de bezettingsmacht kopzorgen omdat heel wat artiesten gevolg geven aan de oproep om niet meer in Israël op te treden. Ook een aantal bedrijven is moeten bezwijken onder de publieke druk en zag zich verplicht om investeringen in kolonisatieprojecten stop te zetten. Steeds meer consumenten laten zich bovendien overtuigen om Israëlische koopwaar in de winkelrekken te laten liggen. De acties worden ook alsmaar creatiever. Zopas was er een ‘Fly-in’ van honderden vredesactivisten uit Europa die samen in de Israëlische luchthaven Ben Goerion landden voor een actie die het recht opeist om vrij naar de Palestijnse gebieden te reizen. (meer…)

De Freedom Flotilla 2

Maarten Jacobs

protestactie aan de Griekse ambassade (foto: Maarten Jacobs)

protestactie aan de Griekse ambassade (foto: Maarten Jacobs)

Tien boten met een duizendtal passagiers uit 22 landen vertrokken vorige  week uit verschillende havens richting Griekenland.  Van daaruit zou deze internationale vloot naar Gaza zeilen om de aanhoudende schendingen van de Palestijnse politieke en mensenrechten en het schuldig stilzwijgen van onze regeringen aan te klagen.  Het vertrek uit Griekenland verloopt alvast niet van een leien dakje. De Freedom Flotilla 2 kampt met een enorme politieke druk, serieuze dreigementen, agressie en sabotages. (meer…)

You are currently browsing the Palestina blog archives for juli, 2011.