Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for december, 2010

Europa, Israël en de Palestijnen

Ludo De Brabander

"De EU werd de bankier van de vrede zonder enig uitzicht op een significante politieke rol"

"De EU werd de bankier van de vrede zonder enig uitzicht op een significante politieke rol"

Over het bezettingsconflict tussen Israël en de Palestijnen is er al veel inkt gevloeid. Het onderwerp is prominent aanwezig in onze media, waar veel controverses en misverstanden over bestaan, dat bij veel lezers ook als complex staat geboekstaafd. Maar er is altijd wel een invalshoek die wat minder aandacht kreeg. In dat verband is het boek van Bilal Benyaich over de Europese relaties met de conflictpartijen dan ook meer dan welkom. (meer…)

Aan het eind van een dood proces

Ludo De Brabander

"Net als de VS houdt de Europese Unie vast aan het standpunt dat vrede enkel mogelijk is via onderhandelingen, ook al worden deze door Israël misbruikt om een twee-staten-oplossing door de voldongen feitenpolitiek te ondergraven."

"Net als de VS houdt de Europese Unie vast aan het standpunt dat vrede enkel mogelijk is via onderhandelingen, ook al worden deze door Israël misbruikt om een twee-staten-oplossing door de voldongen feitenpolitiek te ondergraven."

De Amerikaanse pogingen om de Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen terug op de rails te krijgen zijn in een beschamend schouwspel uitgemond. Nadat de Israëlische regering weigerde om het eind september afgelopen moratorium op de uitbreiding van de nederzettingen in de Palestijnse Westelijke Jordaanoever te hernieuwen, probeerde Washington de Israëlische regering te verleiden met een zeer aanlokkelijk omkooppakket. Indien ze zou instemmen met een nieuw moratorium van 90 dagen was de Amerikaanse regering bereid om 20 F-35 gevechtsvliegtuigen te leveren ter waarde van 3 miljard dollar. Washington zou er zich ook toe verbinden om daarna geen verdere bevriezingen meer van de nederzettingenbouw te verlangen en Israël alle nodige diplomatieke steun verlenen met inbegrip van een veto over alle ‘anti-Israël’-resoluties in de VN-Veiligheidsraad. Tot slot zou deze tijdelijk gevraagde bevriezing niet gelden voor Oost-Jeruzalem. Dit hoewel de Israëlische aanhechting ervan destijds door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als van ‘nul en generlei waarde’ is bestempeld en elke Israëlische bouwactiviteit er volgens het internationaal recht evengoed illegaal is. Maar het is wel consistent met een toespraak van Obama in 2008, voor hij president werd, voor het publiek van de machtige Amerikaanse Zionistische lobby-organisatie AIPAC waarin hij zei dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad zal blijven van Israël. (meer…)

Russell Tribunaal Palestina: Dexia, Caterpillar en G4S schuldig aan oorlogsmisdaden

Hervé Gautresona

Twaalf bedrijven maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden

Twaalf bedrijven maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden

Twaalf bedrijven maakten zich medeplichtig aan Israëlische oorlogsmisdaden. Een van hen is de bekende Frans-Belgische bank Dexia. Zij financierde investeringen in Israëlische kolonies.

Het Russell Tribunaal in Londen lokte volle zalen en kreeg heel wat mediabelangstelling: TF1, Reuters, Al-Jazeera, RTBF… De experts en vooraanstaande figuren1 van het Russell Tribunaal over Palestina onderzochten het vraagstuk van de medeplichtigheid van bedrijven aan de schending van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht door de staat Israël. (meer…)

You are currently browsing the Palestina blog archives for december, 2010.