Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for november, 2010

Blokkade van Gaza houdt onverminderd aan

Invoer van bouwmateriaal bedraagt slechts 11 percent van in 2007, vóór de blokkade

Invoer van bouwmateriaal bedraagt slechts 11 percent van in 2007, vóór de blokkade

Als reactie op de aanzienlijke internationale druk, nam Israël maatregelen om de illegale blokkade van Gaza te ‘versoepelen’[1]. Die maatregelen veranderden weinig aan de situatie van de burgers van Gaza. Dat stelt een internationale coalitie van 22 ontwikkelings-, mensenrechten- en vredesorganisaties, waaronder Broederlijk Delen, Oxfam Solidariteit en Oxfam Wereldwinkels, in een rapport dat ze vandaag publiceert. Deze organisaties pleiten voor vernieuwde internationale actie om de onmiddellijke, onvoorwaardelijke en volledige opheffing van de blokkade te garanderen. (meer…)

Hamas, case-study over politieke islam

Door Broederlijk Delen

Hamas is een belangrijke speler op het terrein die niet zomaar zal verdwijnen.

Hamas is een belangrijke speler op het terrein die niet zomaar zal verdwijnen.

Wat is Hamas? Een sociale of een politieke organisatie? Of een gewapende groepering? Elk van die kenmerken is van toepassing op de organisatie. Met dit dossier willen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een inzicht geven in de evolutie van Hamas en haar verschillende facetten.

Meer dan ooit is de situatie in Israël en in de Palestijnse gebieden immers een onontwarbaar kluwen van spelers met tegengestelde belangen. Alle logica lijkt zoek. Daarom willen we enkele nuances in het vaak al te polemische debat over deze kwestie leggen. Hamas is immers een belangrijke speler op het terrein en zal niet zomaar verdwijnen. De nood dringt zich op om er op een andere manier mee om te gaan. De diplomatieke en politieke isolatie van Hamas heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd. De prijs van de isolatie was hoog en werd voornamelijk door de Palestijnse bevolking gedragen. (meer…)

Israëlische F16 bombardeert huis

Inge Neefs

Hier een bericht van Inge Neefs uit Gaza. In de media krijgen we nog amper deze berichten, maar in Gaza duurt de oorlog voort.

Bombardementen in Gaza gaan nog steeds door

Bombardementen in Gaza gaan nog steeds door

Op vrijdag 19 november omstreeks 15u bombardeert een Israëlisch gevechtsvliegtuig een huis in Deir al-Balah, gelegen in het centrum van de Gazastrook. Het huis van de familie Dar Shorafa, dat op 400 meter van de grens met Israël ligt, is volledig gesloopt, enkel de tuin staat nog overeind. Rond een krater van 3 meter diep ligt het puin van de ruïne verspreid. (meer…)

Het verzet legaliseren: Pierre Galand van het Russell Tribunaal over Palestina

Luc Vancauwenberge

"Vandaag willen we met ons initiatief de acties van burgers wettigen daar waar de staten in gebreke blijven"

"Vandaag willen we met ons initiatief de acties van burgers wettigen daar waar de staten in gebreke blijven"

Van 20 tot 22 november vindt in Londen de 2de zitting plaats van het Russell Tribunaal over Palestina (RTP), geïnspireerd op het beroemde tribunaal over de oorlog in Vietnam. De verantwoordelijkheid van Dexia in de Israëlische bezetting wordt er onderzocht. Pierre Galand, voorzitter van de Association Belgo-Palestinienne en een van de initiatiefnemers, vertelt er meer over.

Waarom een Russell Tribunaal over Palestina?

Pierre Galand. In 2000 vroeg de secretaris-generaal van de VN een gemotiveerd advies aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de muur die Israël aan het bouwen was in Palestina. In juli 2004 bracht het Hof zijn advies uit en het werd overgenomen door 14 van de 15 rechters. Enkel de Amerikaanse rechter onthield zich, hij stemde zelfs niet tegen. De secretaris-generaal legde dat advies voor aan de Algemene Vergadering van de VN en die keurde het met een zeer grote meerderheid goed, ook de Europese landen stemden voor. De resolutie die de VN aannam ,vroeg de ontmanteling van de muur en de schadeloosstelling van de Palestijnen die er het slachtoffer van werden. Bij het advies van het Hof werd een rapport gevoegd dat een duidelijke analyse maakte over de schending van het internationaal en humanitair recht door Israël. Maar daarna gebeurde er niets meer. Er werden geen maatregelen genomen, niet door Europa en ook niet door de VS. Integendeel, de muur werd nog langer. Men bouwde ook muren rond Gaza en Jeruzalem en er kwamen indrukwekkende checkpoints. Israël stelde een onmenselijke blokkade in tegen de bevolking van Gaza. Daarom beslisten enkele geëngageerde burgers opnieuw een “opinietribunaal” op te richten. (meer…)

You are currently browsing the Palestina blog archives for november, 2010.