Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for januari 3rd, 2010

EU beloont Israël voor moord en brand

Paul Vanden Bavière

Het is overduidelijk dat Europa alleen maar wat lippendienst aan de Palestijnse zaak bewijst.

Het is overduidelijk dat Europa alleen maar wat lippendienst aan de Palestijnse zaak bewijst.

In december 2008 besloot de Europese Raad van ministers unaniem het Associatieverdrag met Israël op te waarderen. Onder druk van de publieke opinie, die de oorlog tegen Gaza (december 08 – januari 09) fel veroordeelde, werd die opwaardering opgeschort. Maar op de Raad van 20 oktober 2009 kreeg Israël, in alle stilte, nieuwe voordelen van de Europese Unie. Dat lekte pas eind november uit. Of hoe de EU – ondanks haar zelfverkondigde “waarden” – in het geniep Israël nogmaals beloont voor moord en wilde vernielzucht. Met andere woorden, na Obama laat de EU op zijn beurt de Palestijnen vallen – moest dat nog kunnen. (meer…)

Cairo-verklaring voor de beëindiging van de Israëlische apartheid

"Een systematische gelijkmatige aanpak van de boycot van Israëlische producten, waarin de consumenten en de werknemers in de detailhandel, opslag- en transportatiesectoren en hun vakbonden betrokken worden"

"Een systematische gelijkmatige aanpak van de boycot van Israëlische producten, waarin de consumenten en de werknemers in de detailhandel, opslag- en transportatiesectoren en hun vakbonden betrokken worden"

De Gaza Freedom Marchers keurden op 1 januari 2010 een verklaring goed die erop gericht is de globale campagne voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) tegen de Israëlische Apartheid te versnellen.

In Cairo kwamen ongeveer 1400 activisten (afkomstig uit 43 landen) samen die op weg waren naar Gaza om zich daar bij de Palestijnse protestmarsen te voegen tegen de illegale Israëlische blokkade. De toegang tot Gaza werd hen geweigerd door de Egyptische autoriteiten. De Freedom marchers bleven noodgedwongen in Cairo. Ze organiseerden daar een aantal geweldloze acties die de internationale gemeenschap moet aanporren om de blokkade op Gaza te beëindigen, als een eerste stap in de strijd voor gerechtigheid voor de Palestijnen in heel historisch Palestina.    (meer…)

You are currently browsing the Palestina blog archives for the day zondag, januari 3rd, 2010.