Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for januari, 2010

Israël-lobby probeert greep op Brussel te vergroten

David Cronin

israel_cannot_be_criticized_by_latu

De Zionistische lobby kon de EU ervan overtuigen dat veel van de kritiek tegen Israël in wezen antisemitisch is

De Israël-lobby heeft een belangrijke invloed op het Amerikaanse buitenlandbeleid – dat is bekend. Veel minder bekend is dat de lobby de laatste tijd ook zijn greep op de Europese Unie probeert te vergroten. Dat werd gisteren (donderdag) opnieuw duidelijk met de publicatie van een boekje dat niet zomaar terzijde zal worden gelegd.

Squaring the Circle? heet het boekje, wat zoveel betekent als een onmogelijk probleem oplossen. Het probleem in kwestie is de relatie tussen de EU en Israël. De auteur vindt dat de Europese Unie “zijn prioriteiten opnieuw in evenwicht moet brengen” en de banden met Israël moet aanhalen, los van de vooruitgang die in het vredesproces wordt geboekt. (meer…)

Verslag Viva Palestina

 "Naast de hulpgoederen is de aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers van zeer groot belang voor de mensen in Gaza. Het geeft hen moed te weten dat ook buiten de opgetrokken muren mensen om hen bekommerd zijn."

"Naast de hulpgoederen is de aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers van zeer groot belang voor de mensen in Gaza. Het geeft hen moed te weten dat ook buiten de opgetrokken muren mensen om hen bekommerd zijn."

Timothy Vandewalle

We zijn zeer verheugd dat we, mede met jullie steun en hulp, kunnen verkondigen dat we ons project “Viva Palestina Friends in Belgium” tot een goed einde hebben kunnen brengen.
Waarschijnlijk hebben jullie via de media kunnen vernemen dat onze weg naar Gaza bezaaid was met talrijke obstakels en intimidaties, met bedreigingen en geweldpleging met de bedoeling te verhinderen dat we Gaza zouden binnen komen. Gelukkig mobiliseerde de internationale gemeenschap zich om hier een gepast antwoord op te geven ! Diplomatieke en mediatieke relaties werden aangeboord en wogen duidelijk op de onderhandelingen met de Egyptische overheid, waardoor een oplossing werd gevonden om ons uiteindelijk toegang te verlenen tot Gaza.

(meer…)

Gaza: Aan de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Barones Catherine Ashton

(Een aantal vrijheidsmarsers voor Gaza richt onderstaande brief aan de hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU)

Beste Barones Ashton,

Brief aan de hoge vertegenwoordiger van het Buitenlandse Beleid van de EU

Brief aan de hoge vertegenwoordiger van het Buitenlandse Beleid van de EU

Wij zijn Europese burgers die eind december vanuit vele Europese lidstaten naar Cairo gingen. We gingen daarheen om naar Gaza te reizen, waar we via een geweldloze Vrijheidsmars wilden protesteren tegen de onmenselijke blokkade van de Gazastrook, die nu al meer dan 3 jaar alle principes van de internationale mensenrechten schendt. Wij zijn oude en jonge mensen, studenten, academici, huisvrouwen, dokters en gepensioneerde bedienden. Onder ons zijn er moslims en joden, christenen en ongelovigen. Er kwamen 1400 mensen van alle 5 wereldcontinenten. (meer…)

Gaza: Trouwen is onbetaalbaar voor Palestijnen

Eva Bartlett (bron: IPS)

De Israëlische belegering kort nadat Hamas in 2006 aan de macht kwam, heeft het voor veel jonge Palestijnen onmogelijk gemaakt te trouwen

De Israëlische belegering kort nadat Hamas in 2006 aan de macht kwam, heeft het voor veel jonge Palestijnen onmogelijk gemaakt te trouwen

“Als we het geld ervoor hadden, zouden we direct trouwen”, zegt Samir* (23). Hij heeft zijn bruid gevonden, maar hij heeft geen geld voor een bruiloft.

De Israëlische belegering kort nadat Hamas in 2006 aan de macht kwam, heeft het voor veel jonge Palestijnen onmogelijk gemaakt te trouwen. Palestijnen trouwen traditiegetrouw jong, meestal als ze tussen 18 en 25 jaar oud zijn. Maar steeds meer jongeren stellen hun huwelijk uit.

De werkloosheid in Gaza ligt op 45 procent en de prijzen van de meeste goederen zijn verdubbeld. Die omstandigheden veranderen de relatiepatronen. Vanouds hadden alleen de mannen betaald werk. Nu helpen ook vrouwen mee om een inkomen voor het gezin bij elkaar te krijgen, vaak met de verkoop van borduurwerk. Soms zijn ze zelfs de enige kostwinner. (meer…)

Egypte maakt Gaza-blokkade compleet

Ludo De Brabander

Egypte bouwt tot diep in de grond een stalen muur om de verbindingstunnels met Gaza te blokkeren

Egypte bouwt tot diep in de grond een stalen muur om de verbindingstunnels met Gaza te blokkeren

Een jaar geleden eindigde de Israëlische operatie ‘Gegoten Lood’ in een gruwelijk bloedbad. In Gaza was de tol immens: 1.400 doden van wie een kwart kinderen en de hele infrastructuur vernietigd. De jongste weken is er weer een opflakkering van geweld. Israëlische raids maakten nieuwe doden. Vanuit de Gazastrook wordt de militaire en economische agressie beantwoord met artisanale raketten. In de Israëlische pers verschijnen berichten over een nieuwe militaire operatie die onder meer tot doel heeft de zogenaamde ‘Philadelphi Corridor’ aan de grens met Egypte langdurig te bezetten. Het ergst is evenwel de Israëlische blokkade die van Gaza al tweeëneenhalf jaar lang een getto maakt waar aan alles een gebrek is: medicijnen, voedsel, reconstructiematerialen, zuiver water, energie,… Rapporten van mensenrechten-, humanitaire en VN-organisaties zeggen allemaal dat het om een collectieve strafmaatregel en een zware inbreuk op het internationaal humanitair recht gaat. Het regent veroordelingen, ook vanuit Europa, maar in de praktijk is er niemand die Israël echt tot de orde wil of kan roepen. (meer…)

Fatah en Hamas op weg naar verzoening?

Bron: Mo*

Hamas-leider Khaled Meshaal

Hamas-leider Khaled Meshaal

Khaled Mehsaal, politiek leider van het Palestijnse Hamas, kondigde zondag aan dat de beweging op het punt staat een akkoord te sluiten met rivaal Fatah.

Tijdens een officieel bezoek aan Saoedi-Arabië verklaarde Mehsaal dat aanslepende onderhandelingen tussen Hamas en Fatah over meer Palestijnse nationale samenwerking hun laatste fase zijn ingegaan. Enkele overgebleven knelpunten liggen de volgende weken op de onderhandelingstafel. (meer…)

Gaza Freedom March – Slot

Onderstaande is de tekst van de persconferentie van de Belgische delegatie op 5/01

"Na een evaluatie werd opgeroepen om in alle deelnemende landen actie te blijven voeren"

"Na een evaluatie werd opgeroepen om in alle deelnemende landen actie te blijven voeren"

Tussen kerstmis en nieuwjaar namen meer dan duizend vredesmilitanten uit bijna vijftig landen deel aan de GFM. Het was de bedoeling om te protesteren tegen de blokkade van de Gaza-strook die al meer dan 30 maanden duurt.

De vredesmilitanten wilden via Egypte de Gazastrook binnentrekken om zo symbolisch de blokkade te doorbreken. De organisatoren hadden ruim op voorhand contact opgenomen met de Egyptische autoriteiten om toestemming te krijgen via de grensovergang Rafah de Gazastrook binnen te mogen. Bij de geplande start van de mars op 28 december waren die besprekingen nog niet afgerond en hadden de autoriteiten nog geen toestemming gegeven. Daarom besloten de vredesmilitanten te vertrekken zonder te wachten op toelating. Een kleine colonne bussen zette koers richting grens maar werd na tachtig kilometer onderschept aan een wegcontrole. Na uren onderhandelen werd de doortocht geweigerd en werden de bussen manu militari verplicht rechtsomkeer te maken naar Cairo. (meer…)

Gaza Freedom March in Beeld

gaza-freedom-square-41

De mars was een uiting van internationale solidariteit

1.400 mensen uit 43 landen deden mee. De mars was een uiting van internationale solidariteit met de Palestijnse bevolking in Gaza en eist de opheffing van het embargo. De Egyptische autoriteiten verhinderden de vrije doortocht. De vredesmilitanten organiseerden daarop verschillende acties in Cairo. Er zitten ook wat kiekjes in van de gezellige momenten buiten de acties.
Hier de link naar de fotos

Gaza, een jaar na de bombardementen

Oxfam Solidariteit

"De mensen zijn getraumatiseerd door het conflict en het gebrek aan politieke wil bij de internationale gemeenschap om de blokkade op te heffen maakt hen radeloos."

"De mensen zijn getraumatiseerd door het conflict en het gebrek aan politieke wil bij de internationale gemeenschap om de blokkade op te heffen maakt hen radeloos."

Een jaar geleden lanceerde Israël een verwoestende militaire operatie in de Gazastrook. Bovenop de menselijke en materiële verliezen die de Gazanen leden, moeten ze ook de psychologische trauma’s van de oorlog verwerken. Vijf getuigen vertellen over de tragische gebeurtenissen die hen voor altijd getekend hebben. (meer…)

EU beloont Israël voor moord en brand

Paul Vanden Bavière

Het is overduidelijk dat Europa alleen maar wat lippendienst aan de Palestijnse zaak bewijst.

Het is overduidelijk dat Europa alleen maar wat lippendienst aan de Palestijnse zaak bewijst.

In december 2008 besloot de Europese Raad van ministers unaniem het Associatieverdrag met Israël op te waarderen. Onder druk van de publieke opinie, die de oorlog tegen Gaza (december 08 – januari 09) fel veroordeelde, werd die opwaardering opgeschort. Maar op de Raad van 20 oktober 2009 kreeg Israël, in alle stilte, nieuwe voordelen van de Europese Unie. Dat lekte pas eind november uit. Of hoe de EU – ondanks haar zelfverkondigde “waarden” – in het geniep Israël nogmaals beloont voor moord en wilde vernielzucht. Met andere woorden, na Obama laat de EU op zijn beurt de Palestijnen vallen – moest dat nog kunnen. (meer…)

You are currently browsing the Palestina blog archives for januari, 2010.