Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for november, 2009

Koop geen vruchten van bezetting

GAPP

boycotactie-gent-1

Actievoerders in Gent 'Koop geen vruchten van bezetting'

Het Gents Actieplatform Palestina (GAPP) hield zaterdagochtend een boycotoptocht door Gent. Een dertigtal actievoerders riep voorbijgangers en winkeliers op om geen ‘vruchten van de bezetting te kopen. De actie sluit aan bij de internationale BDS-campagne (Boycott, Divestment and Sanctions) die op een geweldloze manier druk wil uitoefenen op het Israëlische kolonisatie- en apartheidsbeleid. “De bloedige oorlog in Gaza heeft voor een sterke uitbreiding gezorgd van de internationale boycotcampagne tegen Israëlische producten”, aldus het GAPP. “Consumenten zijn ook burgers en kunnen de tolerantie van Westerse regeringen en ondernemingen tegenover Israëlische oorlogsmisdaden, de bouw van de muur en nederzettingen in Palestijns gebied en andere overtredingen van het internationaal recht een halt toeroepen door duidelijke signalen te geven en niet langer Israëlische producten te kopen.” (meer…)

Gazaanse boeren volledig afgesneden van hun land

Catherine Weibel (*)

gaza-3Catherine Weibel, communicatieverantwoordelijk van Oxfam Novib (Nederland) in Jeruzalem, vertelt over de zware gevolgen die de uitbreiding van de “bufferzone” voor de Gazaanse bevolking heeft. Gevolgen die vooral voor de boeren en hun familie dramatisch zijn.

Rijden langs de bufferzone, de militaire verboden zone die zich langs de grens tussen de Gazastrook en Israël uitstrekt (aan de Palestijnse kant van de muur zie kaart), is een vreemde ervaring.

Een lange, horizontale bruine strook aarde loopt langs de Muur die de Gazastrook van Israël scheidt. In het desolate landschap staan nog slechts enkele overblijfselen van vernielde gebouwen. Een grote, zilveren observatieballon, volledig uitgerust met videocamera’s van het Israëlische leger, zweeft traag voorbij. (meer…)

Het ‘Vredesproces’ is dood en begraven

Ludo De Brabander

Mahmud Abbas is het eindeloze 'vredesproces' beu en wil geen kandidaat meer zijn voor de volgende verkiezingen

Mahmud Abbas is het eindeloze 'vredesproces' beu en wil geen kandidaat meer zijn voor de volgende verkiezingen

Het zogenaamde ‘vredesproces’, gelanceerd in Madrid (’91) en voortgezet in Oslo (’93) is nu al 18 jaar oud, maar nog nooit was men zo ver verwijderd van het doel: ‘land in ruil voor vrede’. De Israëlische regering blijft trouw aan het principe van de stichter van Israël, David Ben Goerion, dat de “voorwaarde voor discussie met de Arabieren” er uit bestaat “een groot Joods feit te creëren in dit land”. Het is zo goed als onmogelijk geworden om de Israëlische strategie van ‘praten en nemen’ nog langer te negeren.
De kolonisatie van de Palestijnse gebieden is sinds Oslo verdubbeld en neemt onhoudbaar agressievere proporties aan. En voor de ‘internationale gemeenschap’ (het Westen zeg maar) is het ‘vredesproces’ als excuus gebruikt om haar verplichtingen niet na te komen inzake de menselijke en politieke rechten van de Palestijnen.

(meer…)

Wat is de BDS? Waarom een BDS

Gents Actieplatform Palestina

(tekst: Karen De Clercq)

De BDS-campagne (Boycott, Divestment and Sanctions) ontstond als initiatief in 2005 in de hoofden van een 170-tal Palestijnse middenorganisaties. Met de oproep beogen de Palestijnse organisaties de politieke, militaire en economische steun aan de Israëlische bezetting en de inbreuken tegen het internationaal recht af te blokken. De BDS is een geweldloze strategie om de Palestijnse rechten af te dwingen, geïnspireerd op de succesvolle campagnes tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime. De campagne beslaat een heel palet aan actiemiddelen. Het onderdeel ‘Boycot’ in de BDS-campagne betreft een drieluik: de acadamische/culturele-, sport- en de economische boycot. (meer…)

CODIP en het VPK wensen premier Van Rompuy proficiat met zijn benoeming tot de eerste president van Europa

Myriam Vandecan

(namens CODIP en VPK)

Codip en VPK feliciteren de nieuwe president

Codip en VPK feliciteren de nieuwe president

Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP vzw) en het Vlaams Palestina Komitee vzw (VPK)
wensen premier Herman Van Rompuy proficiat met zijn benoeming tot eerste permanente voorzitter van de Europese Raad, tot eerste Europese president.

CODIP en het VPK hopen dat de eerste Europese president de lidstaten ertoe zal kunnen bewegen om gezamenlijk druk uit te oefenen op Israël, opdat deze staat het gelijkheidsbeginsel (geen discriminatie op grond van ras, godsdienst,…) zou respecteren en de bezetting van de Palestijnse gebieden zou stoppen. Het internationaal Recht dient immers ook door Israël gerespecteerd te worden. (meer…)

Palestijnse schoolkinderen moeten spitsroeden lopen

Mel Frykberg

Palestijnse kinderen vrezen aanvallen van joodse kolonisten. Het Israëlische leger laat begaan of stelt zich even vijandig op

Palestijnse kinderen vrezen aanvallen van joodse kolonisten. Het Israëlische leger laat begaan of stelt zich even vijandig op

Voor veel Palestijnse kinderen is de weg naar school elke dag een beproeving. Kinderen die langs de alomtegenwoordige Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever moeten, worden vaak lastiggevallen door de bewoners ervan. Vorige week deelde een Italiaanse vrijwilligster die een familie begeleidde in de klappen.

“Naar school lopen is echt griezelig. We weten nooit wanneer de kolonisten zullen aanvallen en ons slaan”, zegt de tienjarige Rima Ali uit Tuba, een dorpje op de Westelijke Jordaanoever op twee uur rijden van Jeruzalem. “We moeten altijd uitkijken of we geen kolonisten zien; als ze opduiken moeten we ons snel uit de voeten maken.” (meer…)

Desinformatie rond het Goldstone Rapport

 Persbericht van VPK en CODIP

Goldstone: "ik dacht dat Israël zou meewerken, maar dit bleek een naïeve verwachting"

Goldstone: "ik dacht dat Israël zou meewerken, maar dit bleek een naïeve verwachting"

Het inmiddels bekende Goldstone-rapport betreffende misdaden tegen de menselijkheid en tegen het internationaal humanitair recht die zijn begaan, door beide partijen in het conflict, in de context van de militaire operaties die plaatsvonden in de Gazastrook  in december 2008 – januari 2009, werd door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurd met een overweldigende meerderheid. Het rapport beveelt aan, dat de VN erop zouden toezien, dat beide partijen (i.e. Israël en de Palestijnse gezaghebbers in de Gazastrook) de vastgestelde misdaden tegen de mensenrechten en tegen het internationaal humanitair recht zouden onderzoeken en de daders zouden vervolgen. (meer…)

Rapport van de missie van politici en het middenveld in de Palestijnse gebieden en Israël

 

"De economische gevolgen van het Israëlische afsluitingsbeleid zjn rampzalig"

"De economische gevolgen van het Israëlische afsluitingsbeleid zjn rampzalig"

Om het debat te verrijken en het conflict hoger op de Belgische politieke agenda te plaatsen, reisde een delegatie van Belgische beleidsmakers en leiders van het middenveld onder vlag van 11.11.11 ism Broederlijk Delen naar de regio. Van 3 tot 8 november reisde de delegatie rond in de bezette Palestijnse gebieden en Israël. Doel was via ontmoetingen met lokale en internationale organisaties en veldbezoeken een beter inzicht te krijgen in de situatie op het terrein. Centraal staan de politieke ontwikkelingen (de huidige Israëlische regering, de interne Palestijnse politiek, relaties met de EU) en Israëls beleid van voldongen feiten: de nederzettingenexpansie, de bouw van de Muur, enz.

Lees hierna het verslag (meer…)

Geschokt door situatie in Palestina

Christophe Callewaert

De muur zorgt voor zware inperkingen van de mobiliteit

De muur zorgt voor zware inperkingen van de mobiliteit

Van 3 tot 7 november bezochten Belgische politici uit meerderheid en oppositie en vertegenwoordigers van vakbonden en NGO’s de Palestijnse gebieden en Israël. “De gevolgen van Israëls beleid op het dagelijkse leven van Palestijnen dringen in Europa nauwelijks door”, staat te lezen in het rapport van de missie.

In vijf dagen tijd bezocht de Belgische delegatie verschillende steden in Palestina en Israël en sprak er met politici, diplomaten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en NGO’s. De politici (Nahima Lanjri, Hilde Vautmans, Dirk Vandermaelen en Bart Staes) en de vertegenwoordigers van vakbonden en NGO’s (met onder meer ACW-voorzitter Jan Renders, ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en Eva Brems, voorzitter van Amnesty International Vlaanderen) keerden danig onder de indruk terug. (meer…)

Steun de internationale mars voor vrijheid in Gaza

Vrede vzw

Israël handhaaft een compleet embargo op Gaza, zelfs heropbouw is niet mogelijk

Israël handhaaft een compleet embargo op Gaza, zelfs heropbouw is niet mogelijk

De Internationale Coalitie voor het Einde van de Illegale Blokkade van Gaza roept op voor een geweldloze mars in Gaza op 31 december 2009. Op 27 december begon Israël met een bloedige oorlog tegen de bevolking van Gaza. Zij gaat gebukt onder een moordend en internationaal rechterlijk illegaal embargo dat nu al twee en een half jaar duurt. De vrijheidsmars voor Gaza wil een einde aan het embargo helpen afdwingen en kadert het initiatief ook in de geweldloze strijd voor een einde aan de Israëlische bezettingspolitiek. De mars is ook een uiting van solidariteit met de plaatselijke bevolking die zwaar onder het embargo lijdt. Er worden honderden militanten verwacht uit de hele wereld. De oproep wordt ondersteund door een hele schare van internationale bekende intellectuelen zoals Noam Chomsky, Tariq Ali, John Berger, Ralph Nader, Louisa Morgantini, Mustafa Barghoutoi, Howard Zinn, etc.

Ook vanuit België vertrekt een delegatie. Vrede vzw steunt dit waardevolle initiatief en laat zich door een of twee deelnemers vertegenwoordigen. De kosten van de deelname schatten we op 800 Euro per persoon, een bedrag dat niet voorzien is in onze begroting.

U kan ons dus helpen door deze reis te sponsoren met een bijdrage op het rekeningnummer van Vrede vzw, 523-0803211-29, met vermelding ‘steun Gaza mars’.

Klik hier voor meer info over de mars op Gaza

You are currently browsing the Palestina blog archives for november, 2009.