Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for oktober, 2009

De beweging voor boycot, desinvestering en sancties tegen Israël groeit

Ludo De Brabander

jaffaDe laatste maanden heeft de BDS-beweging (Boycot, sancties en desinvesteringen) de wind in de zeilen. De brutale aanval op Gaza tijdens de afgelopen jaarwissel heeft daar een enorme rol in gespeeld. Daarnaast is er de grote medeplichtigheid van tal van westerse landen die door hun passiviteit of door hun actieve bijdrage aan de Israëlische bezettingspolitiek een protestbeweging  op gang hebben gebracht waarbinnen burgers en groepen hun verantwoordelijkheid proberen op te nemen als consument, bedrijf of activist. (meer…)

Sancties voor Israël

VPK/CODIP

Ontwapen Israël met een wapenembargo

Ontwapen Israël met een wapenembargo

VN-rapport Goldstone over schending van mensenrechten tijdens Gaza-oorlog: het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw eisen een wapenembargo, de opschorting van het associatieverdrag EU-Israël en het schrappen van handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Israël. (meer…)

Israël rantsoeneert water van Palestijnen

Amnesty International

Schaars water in de Gazastrook

Schaars water in de Gazastrook

Israël schendt het recht op water van de Palestijnse bevolking. Dat zegt Amnesty International vandaag in een nieuw rapport. Israël voert een discriminerend waterbeleid en controleert de gemeenschappelijke watervoorraden. Dit belemmert de beschikbaarheid van drinkwater voor Palestijnen en de ontwikkeling van Palestijnse waterinfrastructuur.

“In de Westelijke Jordaanoever heeft de Palestijnse bevolking slechts toegang tot een beperkt deel van de gemeenschappelijke watervoorraden. De onwettige Israëlische nederzettingen daarentegen hebben zo goed als onbeperkte toegang tot het water. Door de Israëlische blokkade is de situatie in Gaza nog erger dan in de Westelijke Jordaanoever,” zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen. (meer…)

Actie tegen Israëlische producten in Albert Heijn

Seda Önce

Zionist probeert boycotactie te verstoren

Zionist probeert boycotactie te verstoren

De landelijke handtekeningenactie van een maand geleden van het Nederlands Palestina Komitee (NPK) tegen Israëlische producten in de schappen van Albert Heijn leverde ruim 3000 handtekeningen op.
Onder het motto ‘Koop geen Israëlische apartheid’ riepen actievoerders op 24 en 25 september in 15 steden het winkelend publiek op Israëlische producten te boycotten. Vooral in de grote steden reageerden voorbijgangers positief op de actie. In andere gemeenten werden de actievoerders verrast door tegenacties van Israël-sympathisanten, waarbij in de gemeente Maarssen in Utrecht ook kinderen ingezet werden. (meer…)

Samia Botmeh: ‘Neutraliteit is geen verdienste’

Een academische en culturele boycot van Israël als laatste strohalm?

Tine Danckaers

samiobeth

Samia Botmeh van de Birzeit Universiteit (foto: Mo*)

Samia Botmeh, directeur van het Centrum voor Ontwikkeling aan de Universiteit van Birzeit, is lid van het stuurcomité van de Palestijnse campagne voor een academische en culturele boycot van Israël.  MO* stelde vragen bij de krijtlijnen en de effectiviteit van de boycot. Botmeh boycotte het gesprek niet en antwoordde gewillig.

Het idee om een internationale culturele en academische boycotactie op gang te trekken vanuit de bezette Palestijnse Gebieden, kreeg vorm in 2004. De brede campagne die oproept tot boycot, desinvestering en sancties (BDS) ten aanzien van Israël werd in 2005 gelanceerd.

Op korte termijn zoekt Samia Botmeh steun en solidariteit, op lange termijn wil ze gerechtigheid, dat Israël de internationale rechtsregels naleeft. Botmeh heeft geduld, ‘in Zuid-Afrika hebben ze er twintig jaar over gedaan, wij hebben op vijf jaar tijd al veel bereikt’. (meer…)

Het Goldstone-rapport over Gaza: Israël schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid

Intal

beit-lahia-1Velen zullen zich de bloederige beelden herinneren van de oorlog in Gaza, in de winter van 2008-’09. Vermoorde vrouwen en kinderen, verminkte lichamen, scholen en ziekenhuizen die gebombardeerd worden, radeloze Palestijnen die nergens veilig zijn. Een vergelding voor het afschieten van Qassamraketten door Hamas? Of het ware gelaat van Israël? Een recent VN-rapport probeert duidelijkheid te scheppen – en wordt niet door iedereen in dank aanvaard.

De internationale verontwaardiging over het brutale optreden van het Israëlisch leger in de Gaza-oorlog is groot. Op 3 april 2009 beslist de Mensenrechtenraad van de VN een commissie op te richten om de inbreuken van het internationaal humanitair recht te onderzoeken. Ze wordt voorgezeten door Richard Goldstone, een rechter uit Zuid-Afrika met veel ervaring in internationaal recht. De commissie gaat niet over één nacht ijs: ze bezoekt de Gazastrook twee keer, organiseert openbare zittingen waar slachtoffers getuigen en neemt bijna 200 interviews af. (meer…)

“Israël is geen partner voor vrede”

Gesprek met Marwan Barghouthi

Ludo De Brabander

Marwan Barghouthi

Marwan Barghouthi

Via zijn advocaten gaf Fatah-leider en politieke gevangene Marwan Barghouthi een interview aan het Palestijnse nieuwsagentschap Maan vanuit de Israëlische Hadarim-gevangenis over het Israëlische bezettingsconflict en het Palestijnse verzet.  Marwan Barghouthi wordt wel eens de Palestijnse Nelson Mandela genoemd. Deze laatste was trouwens op het proces waarop zijn veroordeling (in 2004) is uitgesproken. Hij is bovendien razend populair bij het merendeel van de Palestijnse bevolking (zie verderop zijn portret). (meer…)

Jeruzalem de heilige stad

Christof Godderis

(Christof was in september op inleefreis in Palestina)

De muur in Jeruzalem

De muur in Jeruzalem

Jeruzalem wordt kleiner. Niet zozeer qua totale oppervlakte, maar wel wat de leefruimte voor de Palestijnse bewoners van de stad betreft. Zoals elders in Palestina moeten ook zij steeds meer van hun grond afstaan aan de joodse bevolking en worden ze verjaagd uit hun stad. ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions, een joodse actiegroep) nam ons mee voor een busrit op en rond de heilige stad en toonde ons de verschillende facetten van de Israëlische verovering van Jeruzalem. Google Maps, maar dan in het echt.

(meer…)

Q&A: Het einde van de straffeloosheid in het Israëlisch-Palestijns conflict?

Brigitte Herremans

Tijdens de Israëlische operatie 'Cast Lead' werden oorlogsmisdaden en inbreuken op het internationaal humanitair recht gepleegd

Tijdens de Israëlische operatie 'Cast Lead' werden oorlogsmisdaden en inbreuken op het internationaal humanitair recht gepleegd

Eind vorig jaar lanceerde Israël operatie ‘Gegoten Lood’ in de Gazastrook. Tijdens het 22-dagen durende offensief kwamen meer dan 1.400 Palestijnen en 13 Israëli’s om. Beide partijen, zowel Israël als de Palestijnse gewapende groeperingen, schonden het internationaal humanitair recht of het oorlogsrecht op grote schaal. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties liet de Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone een onderzoek doen naar die schendingen van het internationaal recht. (meer…)

Geen handelsmissie naar Israël

Ludo De Brabander

Hierna een reactie op een Handelsmissie vanuit België richting Israël.

U bent van harte uitgenodigd een gelijkaardig schrijven te richten (of kopieer en stuur naar pfeytons@mbhg.irisnet.be; infos@brussels-export.irisnet.be; belgianexports@bezegint.net; sdhaemer@mrbc.irisnet.be; asebera@mrbc.irisnet.be ).

Aan Directie Buitenlandse Handel
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geachte,

Ik vond bijgaand promotiebericht (zie link verderop) voor een Brusselse commerciële missie naar Israël op uw website (Brussel-Export.be). Ik moet zeggen dat ik verbaasd ben over deze reis en de 0manier waarop u deze promoot. Zo acht u het noodzakelijk om te stellen dat zakenmensen die voor de eerste keer komen verrast zijn door de ‘normaliteit’ van het land. U lijkt bovendien te suggereren dat het land ten onrechte op overdreven wijze negatief in het nieuws komt. Ik wil u er graag aan herinneren dat Israël een bezettingsmacht is die:

1. illegale nederzettingen bouwt in de Palestijnse Bezette Gebieden, een praktijk die door het internationaal recht al diverse keren is veroordeeld
2. een muur bouwt die in een vonnis van het internationaal gerechtshof als een inbreuk wordt gezien op het internationaal humanitair recht, in strijd met de Vierde Conventie van Genève
3. door de Commissie Goldstone, een officiële VN-enquête commissie, in haar rapport over de oorlog in Gaza beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden en misdaden tegen het internationaal humanitair recht
4. in Gaza al sinds juni 2007 een moordend embargo handhaaft

Ik voel me verontwaardigd dat het Brusselse Gewest de beste handelsrelaties met een dergelijk land wenst te onderhouden en zich een ‘business as usual’-houding aanmeet door deze handelsmissie te organiseren.

We verwachten van onze overheden dat ze op deontologische en verantwoorde manier handelsrelaties ontwikkelen. Deze handelsmissie is absoluut ongepast. Ik dring er daarom bij u op aan om deze missie te annuleren zolang Israël het internationaal recht en de mensenrechten met de voeten treedt.

Hoogachtend,

Ludo De Brabander

 

Meer info over deze missie:

(zie
http://www.brussels-export.be/index.cfm?dsn=mypublisher_bxlExport&fuseaction=Content.DisplayContent&Content_ID=F58811D6-AD15-975D-1FE70EECA15237A7&Category_ID=24F4A401-0740-DD08-8C0641D84A0E4DDB&CFID=4695138&CFTOKEN=58141667&lang=fr).

You are currently browsing the Palestina blog archives for oktober, 2009.