Palestina

Nieuws uit en over Palestina

Palestina

Archive for the ‘Boycott, divestment, sanctions’ Category

“Belgische economie financiert bezetting van Palestina”

David Cronin

David Cronin: "Voor het ogenblik neemt Israël deel aan 800 door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, met een totale waarde van 4 miljard euro"

David Cronin: "Voor het ogenblik neemt Israël deel aan 800 door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, met een totale waarde van 4 miljard euro"

Op 17 december 2011 organiseerde Palestina Solidariteit een lezing met de Ierse onderzoeksjournalist David Cronin. In zijn boek ‘Europe’s Alliance with Israel: Aiding the Occupation’ legt hij de economische banden tussen de EU en Israël bloot. Tijdens deze lezing ging hij dieper in op de economische banden tussen België en Israël.

Stenen tegen granaten

Op 9 december 2011 werd Mustafa Tamimi vermoord door de staat Israël. De moord op deze jonge man toont klaar en duidelijk aan waarom het conflict tussen Israël en Palestina nooit zou mogen worden weergegeven als een strijd tussen twee gelijken. Tamimi stierf nadat zijn hoofd was opengereten door een Israëlische traangasgranaat tijdens betogingen in het dorpje Nabi Saleh.

Het leger, waar deze soldaten toe behoren, is haast ongeëvenaard qua macht. Israël spendeert meer van zijn nationaal inkomen aan militaire uitgaven dan eender welk ander land ter wereld, met uitzondering van de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. Terwijl Israël de best beschikbare technologie inzet om Palestijns land te bezetten en zowat alle aspecten van het Palestijnse leven te controleren, verzette Tamimi zich tegen de bezetting met het werpen van stenen. (meer…)

“Colruyt consumeert Israëlische bezetting”

Inge Neefs (*)

Op dit moment liggen er een zestal landbouwproducten in de winkelrekken van Colruyt, terwijl de handel in Israëlische agriculturele producten Israël's militair bezettingsregime van Palestijns land medefinanciert"

Op dit moment liggen er een zestal landbouwproducten in de winkelrekken van Colruyt, terwijl de handel in Israëlische agriculturele producten Israël's militair bezettingsregime van Palestijns land medefinanciert"

Een tiental demonstranten voerden zaterdagnamiddag actie in Gent aan een filiaal van de Colruyt winkelketen tegen de verkoop van Israëlische producten. Ze riepen Colruyt en haar consumenten op tot ethische handel en consumptie. Een oproep die appeleert aan Colruyt’s profiel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de eigen leuze: “Onder-nemen is verantwoordelijkheid opnemen”.

Op dit moment liggen er echter een zestal landbouwproducten in de winkelrekken van Colruyt, terwijl de handel in Israëlische agriculturele producten Israël’s militair bezettingsregime van Palestijns land medefinanciert. Het vormt een essentieel onderdeel van het voortdurende proces van Israël’s etnische zuivering en de illegale kolonisatie van Palestijns land dat gepaard gaat met diefstal van landbouwgrond en water en uitbuiting van Palestijnse werkkrachten. (meer…)

Russell Tribunaal Palestina: Dexia, Caterpillar en G4S schuldig aan oorlogsmisdaden

Hervé Gautresona

Twaalf bedrijven maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden

Twaalf bedrijven maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden

Twaalf bedrijven maakten zich medeplichtig aan Israëlische oorlogsmisdaden. Een van hen is de bekende Frans-Belgische bank Dexia. Zij financierde investeringen in Israëlische kolonies.

Het Russell Tribunaal in Londen lokte volle zalen en kreeg heel wat mediabelangstelling: TF1, Reuters, Al-Jazeera, RTBF… De experts en vooraanstaande figuren1 van het Russell Tribunaal over Palestina onderzochten het vraagstuk van de medeplichtigheid van bedrijven aan de schending van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht door de staat Israël. (meer…)

K’s Choice, kies: treed niet op voor de Israëlische Apartheid!

Steun de oproep van Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from within en stuur onderstaande brief naar kschoice@skynet.be

Beste Sarah Bettens, Gert Bettens, Eric Grossman, Thomas Vanelslander, Reinout Swinne en Koen Liekens,

Net zoals de groep van Israëlische burgers, ben ik als Belgische burger, teleurgesteld dat jullie zullen optreden in Israël op 14 en 15 september. Wij vragen jullie om deze concerten uit te stellen. (meer…)

“De Gaza-vloot leert ons tot wat de Palestijnse solidariteitsbeweging in staat is”

Michel Warschawski op Europees Sociaal Forum in Istanbul

Ludo De Brabander

Op het Europees Sociaal Forum in Istanbul zijn er verschillende seminaries over de Palestijnse kwestie met focus op de Israëlische straffeloosheid en het verzet van de almaar groeiende internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties). (meer…)

Israëlische activisten over boycot en etnische zuiveringen

Keltoum Belorf

(Bron: De Wereld Morgen)

Angela Goldstein en Esti Micenmacher (foto: Han Soete)

Angela Goldstein en Esti Micenmacher (foto: Han Soete)

De Israëlische mensenrechtenactivisten Esti Micenmacher van ‘Who Profits?’ en Angela Goldstein van ‘Israeli Committee Against House Demolitions’ zijn in België voor lezingen. Op woensdag 12 mei nemen ze deel aan acties tegen de financiering van de Israëlische nederzettingen door Dexia. Ze hebben bewijzen dat Dexia nog steeds Israëlische kolonies financiert. 
 
DeWereldMorgen.be interviewde hen over de lucratieve bezettingsindustrie en de etnische zuiveringen (zoals ze dat zelf noemen) in Jerusalem. (meer…)

De Israëlische BDS-beweging

Ludo De Brabander

“De BDS beweging tegen Israël, gesteund door een groeiend aantal Israëli's, begint pijn te doen"

“De BDS beweging tegen Israël, gesteund door een groeiend aantal Israëli's, begint pijn te doen"

De internationale Boycot, Desinvestering en Sanctie-campagne (BDS) wint aan populariteit en krijgt zelfs voet aan grond in Israël. De eerste Israëlische BDS-oproep ging uit van Matzpen in februari 1988, een anti-zionistische linkse organisatie. Ze vroeg de Israëli’s om geen producten te kopen die gemaakt werden in de joodse nederzettingen in bezet gebied. Sindsdien ondersteunt een groeiend aantal organisaties van de mensenrechten-, vredes- en vrouwenbeweging de BDS.

De opkomst en groei van de Israëlische BDS-beweging is een gevolg van verschillende factoren, zoals de internationale oproepen die er kwamen na brute militaire optredens zoals in Gaza of het kopiëren van de succesvolle campagnes tegen het Zuid-Afrikaanse anti-Apartheidsregime door individuen of organisaties als nieuw actiemiddel gericht tegen de bezettingspolitiek van opeenvolgende Israëlische regeringen.

De belangrijkste rol van de Israëlische BDS-beweging bestaat er uit om a) de internationale BDS-oproep te ondersteunen en te legitimeren tegen beschuldigingen van antisemitisme – zoals de propaganda van zionistische organisaties ons wil doen geloven – en b) de BDS te steunen als een belangrijk geweldloos actiemiddel om er voor te zorgen dat de Palestijnen al hun rechten terugkrijgen. Met de BDS-campagne tonen Israëlische organisaties en individuen zich solidair met de Palestijnse bevolking en hopen ze mee druk te zetten op de Israëlische regering.  (meer…)

Kan U illegale, gesmokkelde en gestolen producten uit Israël herkennen?

Stickers moeten helpen het onderscheid maken zegt het Britse Ministerie

Jeanne Labelle

Israël exporteert producten van joodse nederzettingen onder gunstige handelscondities naar de Europese Unie

Israël exporteert producten van joodse nederzettingen onder gunstige handelscondities naar de Europese Unie

Groot-Brittannië heeft stappen gezet om de druk op Israël te verhogen door Britse supermarkten te adviseren onderscheid te maken tussen voeding uit enerzijds de illegale nederzettingen en anderzijds Palestina.

Tot nu toe krijgt voeding er simpelweg het label “Product van de Westelijke Jordaanoever”, maar de nieuwe, laat ons duidelijk zijn, vrijwillige richtsnoeren van het ministerie van Milieu, Voeding en het Platteland (Defra), zegt dat de etiketten nauwkeuriger informatie kunnen geven, zoals “Product uit een Israëlische nederzetting” en “Palestijns product”.

In Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, die veroverd werden in de oorlog van 1967, wonen bijna 500.000 joodse kolonisten. De Britse regering en de EU hebben herhaaldelijk gezegd dat de Israëlische nederzettingen in die gebieden een obstakel zijn op de weg naar vrede in het Midden-Oosten. (meer…)

Wat is de BDS? Waarom een BDS

Gents Actieplatform Palestina

(tekst: Karen De Clercq)

De BDS-campagne (Boycott, Divestment and Sanctions) ontstond als initiatief in 2005 in de hoofden van een 170-tal Palestijnse middenorganisaties. Met de oproep beogen de Palestijnse organisaties de politieke, militaire en economische steun aan de Israëlische bezetting en de inbreuken tegen het internationaal recht af te blokken. De BDS is een geweldloze strategie om de Palestijnse rechten af te dwingen, geïnspireerd op de succesvolle campagnes tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime. De campagne beslaat een heel palet aan actiemiddelen. Het onderdeel ‘Boycot’ in de BDS-campagne betreft een drieluik: de acadamische/culturele-, sport- en de economische boycot. (meer…)

You are currently browsing the archives for the Boycott, divestment, sanctions category.